POHODA Profi

POHODA Profi je podvojné účtovníctvo vrátane súvisiacich agend a celého radu užitočných funkcií. Umožňuje zákazkové vedenie podvojného účtovníctva pre neobmedzený počet firiem.

Krabica systému POHODA
 

Možnosti a funkcie

Zľava na školenie k novému programu

 • podvojné účtovníctvo (účtovný denník, interné doklady, predkontácie, saldo, finančné analýzy)
 • financie (pokladňa, banka)
 • dane (priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov)
 • homebanking (tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov, export príkazov)
 • cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
 • objednávky (ponuky, vydané a prijaté objednávky)
 • fakturácia (vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
 • adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
 • majetok (dlhodobý, leasingový, drobný majetok)
 • kniha jázd (vozidlá, jazdy)
 • poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky)
 • k dispozícii pestrá škála tlačových zostáv pre tlač prehľadov, súpisiek atď.
 • obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer

Variant neobsahuje:

 • mzdy
 • sklady

Porovnanie všetkých variantov systému POHODA

Cenník

Typ licencie POHODA Profi
licencia pre 1 počítač 1 PC 300 €
sieťová licencia pre 2-3 počítače NET3 450 €
sieťová licencia pre 4-5 počítačov NET5 600 €
sieťová prídavná licencia CAL 120 €
nesieťová prídavná licencia MLP 120 €
Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 01. 09. 2015.

Vyskúšať Poradiť sa Kúpiť


K tomuto variantu je možné dokúpiť nasledujúce doplnky a rozšírenia:

 • POHODA Afilácia Add. (príplatok za prístup zamestnancov ďalšej, majetkovo prepojenej firmy)
 • POHODA Look (prehliadač účtovníctva)

Kompletný cenník systému POHODA


Zľavy pre odvetvové skupiny

Neziskovým organizáciám, vzdelávacím zariadeniam a školám poskytujeme na základe ich žiadosti zľavu vo výške 50 % z ceny základnej licencie tohto variantu programu. Zľava sa vzťahuje na verziu pre jeden počítač. Túto verziu je možné rozšíriť na sieťovú verziu za bežné ceny.
Zľava je uznaná školám spadajúcim pod rezort Ministerstva školstva SR a komerčným vzdelávacím organizáciám po predložení oprávnenia na vykonávanie kurzov. Neziskovým organizáciám je zľava poskytnutá na základe predloženia dokladov osvedčujúcich neziskový charakter ich činnosti. Na poskytnutie zľavy nie je právny nárok. Spoločnosť STORMWARE si vyhradzuje právo individuálne posúdiť poskytnutie zľavy konkrétnym žiadateľom.


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 61451 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť