Rady systému POHODA

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Rady systému POHODA

Hlavné rozdiely medzi jednotlivými radmi

Účtovný program
POHODA Šípka
POHODA

Použité funkcie a technológie:

Ekonomický systém
POHODA
SQL
Šípka
POHODA SQL

Použité funkcie a technológie:

Informačný systém
POHODA
E1
Šípka
POHODA E1

Použité funkcie a technológie:

 

Prečo tri rady systému POHODA?

Účtovný program POHODA ponúkame v troch produktových radoch. Ak Vás zaujíma, aký je medzi nimi rozdiel, najjednoduchšie je pozrieť sa na ne predovšetkým z pohľadu technológie, ktorú potrebujú pre svoju prevádzku:

rad POHODA = technológia file-server

  • využíva databázu formátu MS Access

Rad POHODA (a všetky varianty tohto radu) ukladá údaje technológiou file-server. To znamená, že údaje sú zložené na serveri v jednom alebo vo viacerých súboroch a počítač, na ktorom užívateľ s programom POHODA pracuje, pracuje priamo s týmito súbormi na serveri. Tento spôsob práce je rýchly pri lokálnych inštaláciách alebo v malých sieťach.

Pre firmy, kde s ekonomickým systémom pracuje viac ľudí alebo majú väčší objem údajov (napr. desaťtisíce, státisíce záznamov) však nie je táto technológia úplne ideálna, efektívna a bezpečná a je vhodnejšie prejsť na jeden z ďalších dvoch radov, a to buď POHODA SQL alebo POHODA E1.

file-server
 

rady POHODA SQL a POHODA E1 = technológia klient-server

Rad POHODA SQL obsahuje takmer rovnaké funkcie ako základný rad systému POHODA, má navyše možnosť nastavovať prístupové práva užívateľov podľa číselných radov dokladov v niektorých vybraných agendách.

Náš najvyšší rad POHODA E1 obsahuje rad nadštandardných funkcií naviac. Tieto rozšírenia robia z radu POHODA E1 dômyselnejší, užívateľsky „vyšší“ a prepracovanejší ekonomický systém. Ako užívatelia budete rozšírenú funkcionalitu vnímať predovšetkým pri prístupových právach, skladoch, cenotvorbe, hromadných operáciách, užívateľských úpravách agend atď.

Technológia, to je to, o čo tu beží

Dôležité je, že oba rady POHODA SQL a POHODA E1 fungujú na technológii klient-server. Správu údajov, operácie s databázou a fyzický prístup k databázovému úložisku vykonáva výlučne databázový server MS SQL Server, ktorý beží na serveri v sieti. Účtovný program POHODA spustený na počítači, na ktorom pracuje užívateľ, požiada server o určité údaje a dostane na stanici iba túto vybranú sadu údajov. Ak sa má vykonať doplnenie, aktualizácia alebo zmazanie údajov, účtovný program POHODA iba odovzdá požiadavku a zmenu vykoná server.

Vďaka tomuto konceptu sa po sieti prenáša menší objem údajov a databáze sa nemôže poškodiť vplyvom chyby siete. Ak je systém správne nakonfigurovaný, nemá užívateľ programu POHODA žiaden prístup k údajom na serveri iným spôsobom než cez systém POHODA.

Pri užívateľovi systému POHODA SQL či POHODA E1 sa táto technológia teda prejaví:

  • vyššou ochranou údajov proti ich poškodeniu,
  • vyšším zabezpečením údajov proti neoprávnenému prístupu alebo ich zneužitiu,
  • rýchlejšou odozvou programu pri veľkom množstve údajov alebo súbežnej práci viacerých užívateľov.
klient-server
 

V prípade radu POHODA E1 navyše ešte:

Pre to, aby ste mohli rady POHODA SQL a POHODA E1 využívať, potrebujete SQL Server od spoločnosti Microsoft.