Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
Účtovný a daňový servis

KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 24.3.2020

Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s COVID-19 na Slovensku, Ministerstvo financií SR bezodkladne presadilo na vláde SR prijatie opatrení v prospech daňovníkov. Dňa 19. marca 2020 bolo v Zbierke zákonov SR publikované nariadenie vlády SR č. 48/2020 Zb. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov, ktorým sa "zlegálnil" odklad daňových priznaní (zatiaľ len pre oblasť dane z príjmov). V zmysle nariadenia zaniká daňový nedoplatok - sankcia:

  • prislúchajúca k dani z príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote, a to dňa 1. januára 2021. Tento nedoplatok zaniká za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020, ak takéto daňové priznanie k dani z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov najneskôr 30. júna 2020 zaplatil;
  • prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote, a to dňa 1. januára 2021. Tento daňový nedoplatok zaniká daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý mal povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov v lehote do 31. marca 2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019, ak toto oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov v tejto lehote odviedol.

Týmto nariadením sa rieši len otázka ohľadom daňových priznaní a platenia daní, a to zatiaľ len pre oblasť dane z príjmov a taktiež oznamovacia povinnosť poskytovateľov zdravotníckych služieb aj s následnou platbou zrážkovej dane.

Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, preto ak podania neurobí daňovník včas, Finančná správa SR odporúča požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa SR bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. V spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje Finančná správa SR zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.

Prečítajte si najčastejšie otázky a odpovede alebo opatrenia Finančnej správy SR k aktuálnej situácii.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk