Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
27. 11. 2023

Sociálna poisťovňa aj v roku 2023 vyplatí všetkým poberateľom dôchodkov tzv. 13. dôchodok. Dôchodok bude vyplácaný automaticky v termíne od 02. novembra do 24. novembra 2023, nie je potrebné oň žiadať.

Výška 13. dôchodku sa vypočítava podľa doteraz platných pravidiel, teda v závislosti od výšky riadneho dôchodku a pohybuje sa v rozmedzí od 50 do 300 EUR. Presnú sumu si môžu poberatelia dôchodkov vypočítať pomocou kalkulačky zverejnenej na stránke Sociálnej poisťovne.

Nárok na 13. dôchodok majú všetci poberatelia, ktorých riadny dôchodok je v rozmedzí od 268,89 do 963,32 EUR. Znamená to, že 13. dôchodok v maximálnej výške, teda 300 EUR, dostanú všetci poberatelia, ktorých dôchodok je 268,88 EUR.

Okrem už známeho 13. dôchodku dostanú dôchodcovia v decembri 2023 ešte mimoriadny príspevok, ktorý bude vyplatený jednorazovo vo výške 150 EUR každému poberateľovi dôchodku bez ohľadu na výšku vyplácaného dôchodku. Suma 13. dôchodku v roku 2023 sa teda bude pohybovať v rozmedzí od 200 do 450 EUR.

V roku 2024 by sa mal 13. dôchodok vyplácať vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok, čo je v prípade starobného dôchodku suma 606 EUR.