Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Hodnotenie daňových subjektov – index daňovej spoľ...
Účtovný a daňový servis

Hodnotenie daňových subjektov – index daňovej spoľahlivosti od 1. januára 2018

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 29.11.2017

Schválená novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zavádza nový inštitút - index daňovej spoľahlivosti. Ide o hodnotenie daňového subjektu na základe plnenia si jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov (napr. v súvislosti s daňou z príjmov, DPH, spotrebnými daňami, účtovníctvom). Hodnotenie bude objektívne a nezávislé a bude sa dotýkať výlučne daňových subjektov – podnikateľov. Cieľom zavedenia tohto hodnotenia je zlepšenie podnikateľského prostredia tým, aby daňové subjekty, ktoré si plnia riadne a včas svoje povinnosti voči finančnej správe mali určitú zákonnú výhodu, napr. skoršie vrátenie nadmerného odpočtu atď. Avšak informácie o tom, ako sa tento index bude počítať, to zn., aké kritéria budú zohľadnené pri výpočte a akú budú mať váhu, nebudú verejné. Takisto ani samotný index daňovej spoľahlivosti nebude verejný, to zn., nebude možné z verejne dostupných zdrojov zistiť aký index má samotný daňový subjekt a ani aký index má jeho dodávateľ alebo odberateľ. Verejne dostupný bude iba zoznam osobitných daňových režimov a kritéria týkajúce sa určenia oprávnenosti daňového subjektu na osobitný daňový režim. Osobitný daňový režim bude popisovať zákonné výhody, ktoré budú mať daňové subjekty – podnikatelia, ktorí si budú plniť povinnosti voči finančnej správe zodpovedne, pôjde o všeobecný popis. Daňový úrad zašle daňovému subjektu oznámenie o uplatňovaní resp. o neuplatňovaní osobitného daňového režimu, to zn. na základe toho sa daňový subjekt dozvie, či patrí do osobitného daňového režimu alebo nie. Index daňovej spoľahlivosti daňového subjektu sa v priebehu činnosti môže aj meniť či už v prospech alebo neprospech daňového subjektu a tým aj zaradenie daňového subjektu do osobitného režimu. V prípade ak nastane zmena v zaradení daňového subjektu tak daňový úrad zašle oznámenie do 30 dní odo dňa zmeny jeho oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Verejne dostupný nebude ani zoznam, na aké osobitné daňové režimy má nárok konkrétny daňový subjekt.

Zdroj: info@atc.sk, tel: