Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocensk...
Účtovný a daňový servis

KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 26.3.2020

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19 bol dňa 25. marca 2020 schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa upravujú podmienky nároku na nemocenské a ošetrovné. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov.

Nemocenské

Vo vzťahu k nároku na dávku nemocenské v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadeného/nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa navrhuje vznik nároku zamestnanca na nemocenskévyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN). Podľa aktuálneho právneho stavu nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi až od 11. dňa DPN, pričom za prvých 10 dní patri zamestnancovi nárok na náhradu príjmu pri DPN, ktorá je hradená zamestnávateľom. V týchto prípadoch je teda cieľom odbremeniť zamestnávateľov od platenia náhrady príjmu pri DPN. Zároveň sa navrhuje, aby v čase krízovej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia, bola výška nemocenského 55 % denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa DPN . Aktuálne je to počas prvých troch dní čerpania nemocenského resp. náhrady príjmu pri DPN iba 25 %.

Ošetrovné

Vo vzťahu k ošetrovnému sa navrhuje nastálo upraviť okruh poistencov, ktorí budú mať nárok na ošetrovné. V zmysle navrhovanej právnej úpravy budú mať na ošetrovné nárok osoby, ktoré sa budú

  • v prípadoch, kedy je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie a izolácia,
  • v prípadoch uzatvorenia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje,
  • respektíve v prípadoch, kedy osoba, ktorá sa o dieťa stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť,
  • starať o dieťa mladšie ako 11 rokov, resp. 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V čase krízovej situácie súvisiacej s COVID-19 sa v takýchto prípadoch a v prípade, ak poistenec osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, bude ošetrovné vyplácať počas celej doby trvania potreby starostlivosti/ošetrovania. Podľa aktuálneho právneho stavu, ktorý sa návrhom zákona mení, je nárok na ošetrovné najviac 10 kalendárnych dní.

    Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk