Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Nové tlačivo daňového priznania k DPH od 1.1.2018
Účtovný a daňový servis

Nové tlačivo daňového priznania k DPH od 1.1.2018

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 19.2.2018

Novela zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018 priniesla aj zmenu tlačiva daňového priznania DPH. Prvýkrát sa nový typ tlačiva použije pri podávaní daňového priznania DPH za zdaňovacie obdobie január 2018.

Zmeny nastávajú na prvej strane tlačiva, druhá strana tlačiva zostáva nezmenená.

Na prvú stranu tlačiva daňového priznania k DPH bola doplnená kolónka pre novú osobu, ktorá podáva daňové priznanie k DPH.  Od 1.1.2018 môže podávať daňové priznanie aj daňový zástupca podľa § 69aa zákona o DPH. Zahraničná osoba, ktorá nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu na účel jeho dodania s oslobodením od dane do iného členského štát alebo tretieho štátu alebo dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania v inom členskom štáte, sa môže dať zastúpiť daňovým zástupcom za splnenia zákonom stanovených podmienok. Daňový zástupca zastupujúci zahraničnú osobu pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu označí túto skutočnosť zaškrtnutím novej kolónky „Daňový zástupca podľa § 69aa zákona“ v daňovom priznaní k DPH.

Ďalšia zmena v tlačive daňového priznania k DPH nastala v kontaktných údajoch daňovníka a v kontaktných údajoch osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie. Zmenil sa formát telefónneho čísla, ktorý uvádza daňovník a takisto sa zmenil formát telefónneho čísla, ktorý uvádza osoba oprávnená na podanie daňového priznania. Namiesto čísla faxu sa v tlačive doplnila kolónka emailová adresa. Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za daňovníka uvádza nielen emailovú adresu daňovníka, ale aj svoju emailovú adresu.

Zdroj: info@atc.sk, tel: