Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na ďalší nákup alebo 50% zľavu na 1. hodinu individuálnych služieb.
Účtovný a daňový servis

Spustenie projektu eKasa

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 6.3.2019

Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. 

V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Už od roku 2015 platí, že pokladnice musia byť pripojiteľné na internet.

V legislatívnom procese prišlo k zmenám v oblasti navrhovaného termínu spustenia projektu. Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019 do 30.6.2019.

Od 1. apríla 2019 sa musia k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky/nové pokladnice, všetky ostatné subjekty postupne od apríla do júla 2019. Podnikatelia/majitelia existujúcich prevádzok sa budú môcť k systému postupne pripájať od 1. apríla 2019 do 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí majú záujem už teraz sa online pripojiť na finančnú správu a zasielať pokladničné doklady, si môžu zriadiť virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá bude automaticky, bez ďalšieho nutného zásahu podnikateľa, spĺňať všetky zákonné podmienky účinné od 1.4.2019. 

Výhody pre podnikateľa:

  1. zníženie administratívnej záťaže
  2. liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia
  3. zníženie nákladov pri prevádzke (nie sú potrebné servisné organizácie)
  4. kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (nie je potrebná uzávierka)
  5. dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie)

Benefity pre kupujúceho:

  1. ochrana pred nespoľahlivými subjektmi (overenie pokladničného dokladu cez aplikáciu OPD)
  2. ľahké dokazovanie výdavkov – napríklad výstavba, poistky, záruka
  3. jednoduchá evidencia dokladov pre účely daňového priznania – pomoc pre účtovné úkony
  4. prehľad realizovaných výdavkov (spending report)

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk