Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na ďalší nákup alebo 50% zľavu na 1. hodinu individuálnych služieb.
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zamestnávanie študentov
Účtovný a daňový servis

Zamestnávanie študentov

Júlia Pšenková / 13.9.2016

So začiatkom školského roka prichádza nárast uzatvárania dohôd o brigádnickej práci študentov.

Pripomeňme si základné pravidlá, ktoré musíme pri tomto type dohody dodržať.

V prvom rade dohoda o brigádnickej práci študentov môže byť uzatvorená (rovnako ako ostatné typy dohôd o prácach mimo pracovného pomeru) najdlhšie na obdobie 12 kalendárnych mesiacov. To znamená, že dohodu nemôžeme uzatvoriť na dlhšie obdobie ako je jeden rok. Po skončení dohody môžeme uzatvoriť bezprostredne novú dohodu, a táto môže byť opäť najdlhšie na 12 kalendárnych mesiacov.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môžeme uzatvoriť len so študentom denného štúdia, ktorý nezavŕšil vek 26 rokov.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere.  Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

Z dohody o brigádnickej práci študentov sa neodvádzajú odvody na verejné zdravotné poistenie.

Pokiaľ študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov podpíše oznámenie a čestné vyhlásenie na účely uplatnenia práva podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 338/2013 Z. z., bude mať možnosť uplatniť úľavu na odvodoch voči sociálnej poisťovni.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk