Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017
Účtovný a daňový servis

Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 19.7.2017

Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov definuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Suma životného minima sa upravuje k 1. júlu kalendárneho roka v závislosti od koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti, vyberá sa ten, ktorý ma nižšiu hodnotu. Životné minimum sa môže iba zvýšiť, nemôže klesnúť už pod stanovenú hranicu. Po 4 rokoch dochádza k zmene výšky životného minima s účinnosťou od 1. júla 2017 a to nasledovne:

  • 199,48 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
  • 139,16 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 91,06 EUR mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Zmena sumy životného minima má vplyv aj na mnoho iných veličín používaných v iných právnych predpisoch, ktoré sa tiež zmenia. Ide o:

  • výšku daňového bonusu, ktorý sa od 1. januára 2018 zvýši na 21,57 EUR (ak sa uplatňuje mesačne), 258,84 EUR (ak sa uplatňuje ročne),
  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá bude od 1. januára 2018 vo výške 3.830,02 EUR (ak sa uplatňuje ročne) resp. 319,17 EUR (pri mesačnom uplatňovaní),
  • výšku základu dane z príjmov, po prekročení ktorého sa u fyzickej osoby naň vzťahuje 25 % sadzba dane z príjmov, ktorý bude od 1. januára 2018 vo výške 35.268,06 EUR (pri ročnom posúdení), ak sa bude posudzovať mesačne tak ide o čiastku 2.939,01 EUR,
  • výšku základu dane z príjmov fyzickej osoby, po prekročení ktorého bude dochádzať ku kráteniu nezdaniteľnej časti na daňovníka, tento základ dane bude od 1. januára 2018 vo výške 19.948 EUR,
  • sumu predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, keď o neho žiada, od 1. júla 2017 ide o sumu 239,40 EUR,
  • sumu minimálneho predčasného starobného dôchodku, ktorý od 1. januára 2018 bude 271,30 EUR,
  • výšku nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach, ktorá od 1. júla 2017 je 199,48 EUR.

Od sumy životného minima závisí aj zvyšovanie sumy rodičovského príspevku, prídavku a príplatku k prídavku na dieťa.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk