Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny v kontrolnom výkaze DPH od 1.1.2017
Účtovný a daňový servis

Zmeny v kontrolnom výkaze DPH od 1.1.2017

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 23.1.2017

Novela Zákona o DPH, ktorá je účinná od 01.01.2017, priniesla doplnenie § 69 o nový ods. 17, ktorým sa zavádza tzv. právna fikcia pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach. V praxi to znamená, že ak dodávateľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, že takto dodané práce alebo dodávka tovaru s inštaláciou alebo montážou sú plnením pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti a uvedie na faktúre informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, tak v tom prípade odberateľ je osobou povinnou platiť daň a už nie je potrebné aby odberateľ „kontroloval“ svojho dodávateľa, že či dodané práce alebo dodávku tovaru správne zaradil pre účely prenosu daňovej povinnosti.

V dôsledku tejto zmeny dochádza aj k zmene vo vykazovaní v Kontrolnom výkaze DPH. Platiteľ dane (dodávateľ), ktorý uplatňuje na dodané práce alebo dodávku tovaru s inštaláciou alebo montážou prenos daňovej povinnosti, je povinný uviesť vyhotovenú faktúru za predmetné zdaniteľné obchody v kontrolnom výkaze v časti A.2., napriek tomu, že sa v daňovom priznaní tieto dodávky neuvádzajú.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk