Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Jednoduché účtovníctvo > Účtovanie na prelome účtovných období

5.16 Účtovanie na prelome účtovných období

Po ukončení kalendárneho roku potrebujete ešte určitý čas účtovať v účtovníctve roku minulého, aby ste doplnili zvyšné doklady a účtovníctvo doladili s ohľadom na daňovú povinnosť. Zároveň však potrebujete zapisovať doklady z nového účtovného obdobia, vystavovať faktúry, spracovať mzdy a priznanie k DPH. Napríklad v januári 2018 ste ešte neuzavreli rok 2017, ale už potrebujete účtovať doklady z roka 2018.

Povel Účtovanie na prelome období… v ponuke Účtovníctvo/Uzávierka umožňuje prepínať bežné účtovné obdobie a obdobie nasledujúceho roka. Údaje pritom zostávajú stále v rovnakom súbore. Po vystavení priznania dane z príjmov môžete údaje rozdeliť na dva súbory (napríklad na rok 2017 a 2018) funkciou Údajová uzávierka.

Účtovanie v novom účtovnom období bez údajovej uzávierky je v stavovom riadku indikované písmenom p za číslom roka (napr.: 2018p znamená prechodné účtovanie v roku 2018 bez uzavretia roka 2017).

V dialógovom okne Účtovanie na prelome účtovných období môžete v hospodárskom roku ešte meniť kalendárny rok pre prácu v agendách miezd a pre priznanie DPH.

Keď zaškrtnete voľbu Účtovanie v nasledujúcom období bez údajovej uzávierky, zobrazí sa možnosť automatického zaúčtovania odpisov majetku pre nasledujúce účtovné obdobie. Povelom Áno sa zaúčtujú do denníka odpisy majetku pre nasledujúci rok, a to ešte pred údajovou uzávierkou. Ak zvolíte povel Nie, odpisy majetku sa zaúčtujú pre nasledujúce obdobie až po údajovej uzávierke.

Možnosť zaúčtovať doklady k časovému rozlíšeniu pre nasledujúce účtovné obdobie sa ponúka iba pri vedení podvojného účtovníctva.