Certifikovaná a SQL inštalácia

Pre bezproblémovú prevádzku systémov postavených na technológii klient-server - ako je vami vybraný produkt - odporúčame inštaláciu certifikovaným technikom. Dôvodom je zabezpečenie funkčného databázového prostredia SQL servera.

Nechcete inštaláciu formou vzdialenej správy? Môže prebehnúť aj priamo u vás, len vám budeme navyše účtovať dopravné a čas technika strávený na ceste do miesta inštalácie a späť podľa cenníka individuálnych služieb.

Cenník individuálnych služieb