Ekonomický a účtovný program POHODA 2017

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA

Ekonomický a informačný systém POHODA je komplexný účtovný a ekonomický software pre malé, stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. Umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo a vyhovie platcom i neplatcom DPH. Systém je odvetvovo neutrálny a je vhodný nielen pre živnostníkov, podnikateľov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodom a poskytovaním služieb, ale i pre slobodné povolania a účtujúce neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve.

Základom systému je prepracovaný adresár a celý rad agend pre komplexné riadenie firmy. Ako príklad uvádzame napríklad agendy faktúr, Banka, Pokladňa, Majetok, Sklady atď. Systém umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo, účtovanie zásob metódou A i Bspracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Zvládne pobočkové spracovanie údajov, homebankingobchodovanie na internete i predaj zásob pomocou zabudovanej predajne alebo pomocou modulu pre offline maloobchodný predaj. Podporuje cudzie meny vrátane automatického načítania kurzového lístka. Umožňuje sledovanie salda a finančnú analýzu.

Vyskúšať Poradiť sa Kúpiť

Obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer na úpravu tlačových zostáv a vytváranie vlastných tlačových výstupov. Možnosti systému je možné rozšíriť pripojením celého radu externých zariadení.


Rôzna použitá technológia a rôzna úroveň funkcií obsiahnutá v programe dáva spolu s ponukou niekoľkých obsahovo odlišných variantov a sieťových verzií budúcim užívateľom priestor na výber toho najvhodnejšieho riešenia.
 

Pre koho je účtovný program POHODA určený?

 • živnostníkom a malým firmám, v ktorých má kompletne celú administratívu od vystavovania pokladničných dokladov cez vedenie skladov, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva až po zostavenie pokladov pre daň z príjmov na starosti jedna osoba, väčšinou majiteľ,
 • rôzne veľkým firmám, v ktorých sa o jednotlivé oblasti obchodných, evidenčných, administratívnych a účtovných činností delí viacero osôb z radov zamestnancov alebo externých spolupracovníkov, príp. majiteľov,
 • firmám, ktoré si nechávajú účtovné, príp. mzdové agendy spracovávať externe, sami však potrebujú mať prehľad o svojich skladových zásobách, zákazkách a majetku a potrebujú pracovať s kontaktnými údajmi svojich zákazníkov,
 • účtovníkom (samostatným účtovníkom alebo účtovným firmám) vedúcim účtovníctvo na zákazku pre iné subjekty,
 • neziskovým organizáciám vedúcim podvojné účtovníctvo.

Zľava na školenie k novému programuÚčtovný software POHODA vyniká užívateľským komfortom porovnateľným s produktmi MS Office, s ktorými i údajovo spolupracuje. Obsahuje širokú škálu nadštandardných funkcií, ktoré ocení každý, kto si potrpí na profesionálny vzhľad firemných dokumentov a podrobný prehľad o vlastnom hospodárení. Od inštalácie a nastavenia systému, cez zápis, výber a tlač dokladov, až po účtovnú uzávierku, POHODA svojmu užívateľovi maximálne uľahčuje každodennú prácu, a to vďaka prepracovanému užívateľskému rozhraniu, interaktívnym sprievodcom a rozsiahlemu systému kontextového pomocníka. Náklady na nasadenie systému a zaškolenie zamestnancov sú minimálne a zvýšená efektivita práce prinesie ďalšie úspory.

Program POHODA je od roku 2007 ekonomickým systémom certifikovaným pre operačný systém Windows Vista. Recertifikačný test v roku 2009 potvrdil, že POHODA i naďalej spĺňa všetky bezpečnostné a technologické štandardy tohto operačného systému. V rovnakom roku POHODA úspešne prešla testami kompatibility so systémom Windows 7 a v roku 2012 obdobnými testami na kompatibilitu so systémom Windows 8.

Videokurz POHODA krok za krokom

Ako účtovný program POHODA pomôže zvýšiť Váš zisk?

 • Program obsahuje obrovskú škálu nadštandardných funkcií, ktoré vám ušetria veľa práce a času, takže sa budete môcť naplno venovať svojim zákazníkom. Napríklad funkcia pre homebanking automaticky načíta Vaše bankové výpisy, zapíše úhrady a vykoná zaúčtovanie. Navyše nemusíte svoje príkazy na úhradu nosiť do banky, pretože ich môžete odoslať elektronicky.
 • Vďaka spolupráci s internetovými obchodmi je POHODA ideálnym nástrojom pre Vaše obchodovanie na internete.
 • Podobných efektívnych funkcií má POHODA desiatky, napr. šablóny dokladov, hromadnú fakturáciu, priznanie k DPH, tlač celého radu výstupov priamo vo forme úradných tlačív a veľa ďalších - používaním ktorých môžete ušetriť náklady na niekoľko pracovných miest. Pritom náklady na nasadenie systému a zaškolenie zamestnancov sú minimálne.
 • Zvýšená efektivita práce prinesie ďalšie úspory.

Ako účtovný program POHODA uľahčuje prácu?

 • Rýchlosť nahrávania údajov v ekonomickom systéme POHODA je možné optimalizovať na minimálny počet úderov do klávesnice. Stačí nastaviť program tak, aby sa väčšina polí formulárov účtovných agend pri založení dokladu automaticky vyplnila najčastejšie používanými hodnotami. Niektoré údaje vďaka tomu nie je potrebné vždy ručne vypĺňať; tieto políčka je možné dokonca vypnúť, takže sa pri zápise dokladu preskočia.
 • Na ďalšie urýchlenie zápisu je možné vytvoriť vzory najčastejšie používaných typových dokladov, tzv. šablóny. Zvolením šablóny sa nový doklad vrátane položiek kompletne predvyplní, takže stačí upraviť zopár údajov a doklad je hotový.

Postaráme sa o Vašu POHODU

 • Užívateľom ekonomického systému POHODA poskytujeme kompletnú škálu služieb zákazníckej podpory.
 • Automatický prísun všetkých legislatívnych a funkčných aktualizácií systému, informácií a poskytovanie služieb odbornej a technickej podpory je zaistený prostredníctvom súboru služieb SERVIS.
 • V prvom roku tieto služby poskytujeme našim zákazníkom zadarmo.
 • Podrobné informácie o službách zahrnutých v súbore SERVIS 2016 uvádzame tu.

Účtovný program POHODA porastie s Vami

 • K dispozícii je niekoľko obsahovo odlišných variantov programu - od jednoduchého účtovníctva pre nenáročných po komplexný ekonomický systém v sieťovej verzii, ktorý je umiestnený v centrále celonárodnej sieti pobočiek alebo v ktorej veľká účtovná firma spracováva účtovníctvo svojim klientom.
 • Možnosti systému je možné navyše rozšíriť prostredníctvom doplnkov. Systém POHODA je možné kedykoľvek rozšíriť tak, aby vyhovoval Vašim narastajúcim nárokom a požiadavkám.
 • Rozšírenie na vyšší variant poskytujeme iba za rozdiel cien obidvoch variantov. Aby ste mohli posúdiť, ktorá POHODA bude pre Vás tá najlepšia, pozrite si porovnanie variantov.
 • K dispozícii sú tiež sieťové verzie. Pre firmy s veľkým databázovým zaťažením je určený rad POHODA SQL alebo najvyšší rad POHODA E1 využívajúci technológiu klient-server. Toto riešenie výrazným spôsobom zvyšuje bezpečnosť údajov, umožňuje veľký počet súčasne pracujúcich klientov a spracovávanie veľkého objemu údajov.

POHODA online alebo hosting systému POHODA

 • POHODA online je vítaným riešením pre všetkých užívateľov, ktorí chcú pracovať so svojim ekonomickým a informačným systémom prakticky odkiaľkoľvek. Veľmi užitočnou a komfortnou sa stáva pre tých, ktorých prioritou je súbežná práca v systéme na viacerých pobočkách. POHODA je inštalovaná v dátovom centre a komunikácia prebieha formou vzdialeného pripojenia, čo privítajú predovšetkým užívatelia, ktorí si nemôžu zbudovať vlastnú ICT infraštruktúru priamo vo svojej spoločnosti
 • Vo firme s viacerými pobočkami môžu všetci oprávnení zamestnanci pracovať paralelne a online s aktuálnymi údajmi, bez toho aby dochádzalo k nutnosti ich zhrávania, prenášania na USB a pod.
 • S touto sieťovou verziou programu POHODA nedochádza k akémukoľvek zaťaženiu vlastného systému, k poškodeniu či k strate uložených údajov.

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 63420 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť