Popis programu PITNÝ REŽIM POHODA

Skip Navigation LinksSTORMWARE > Pitný režim POHODA > Popis programu Pitný režim POHODA

Aplikácia umožňuje

Základné ovládanie a koncepcia aplikácie je veľmi jednoduchá a intuitívna.

Program Pitný režim POHODA Vám bude v pravidelných, Vami zvolených, intervaloch pripomínať pitný režim. Navyše Vás bude informovať o rôznych zaujímavostiach o vode a o dôležitosti vody pre Vaše telo.

Východiskový interval pripomínania je 30 minút. Pripomenutie môže prebehnúť zobrazením hlavného okna, prehratím zvuku naliatia vody do pohára a zobrazením informačného textu v bubline.

Pri zobrazení hlavného okna, kliknutím na obrázky pohárov s rôznym množstvom vody zaznamenáte, koľko vody ste práve vypili. Napr. ak vypijete 1,5 dcl vody, kliknete jeden krát na pohár označený číslom 1 a jeden krát na pohár označený číslom 0,5. Kliknutím na pohár označený krížikom (x) vynulujete aktuálne zadávané množstvo vody.

Ak chcete zmeniť čas najbližšieho pripomenutia pitného režimu, obrázkom hodín označených krížikom (x) vynulujete aktuálne nastavený čas a kliknutím na obrázky hodín s rôznymi hodnotami zmeníte čas najbližšieho pripomenutia.

Pri každom pripomenutí a zaznamenaní aktuálne vypitého množstva vody sa toto množstvo pripočíta do celkového množstva (za deň), ktoré sa zobrazuje v spodnej časti hlavného okna.

Po zaznamenaní vypitého množstva vody a po prípadnej úprave najbližšieho pripomenutia je možné hlavné okno skryť ikonou minimalizovania, ktorá je umiestnená v pravej hornej časti okna.

Po skrytí tohto okna aplikácia ďalej beží, čo indikuje ikona pohára v oblasti oznámení (system tray).

Ďalšie nastavenia programu Pitný režim POHODA sa nachádzajú v okne „Nastavenia“, ku ktorému sa dá dostať kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu pohára v oblasti oznámení.

V prvej časti okna „Nastavenia“ sa nastavuje spôsob pripomenutia.

 • Voľba „Zobrazením hlavného okna“: pri pripomienke sa zobrazí hlavné okno.
 • Voľba „Pripomienka automaticky pripočíta“: je aktívna iba vtedy, keď je vypnutá voľba zobrazenie okna.
  Program pri zaškrtnutej voľbe, po pripomenutí, automaticky pripočíta do celkového denného množstva vody tu zadané množstvo.
 • Voľba „Bublina pri ikone“: pri pripomienke sa zobrazí bublina s informačným textom.
 • Voľba „Meniť infotexty“: zobrazený informačný text bude pri každej pripomienke iný.
 • Voľba „Zvukom vody“: pri pripomienke bude prehratý zvuk naliatia vody do pohára.

V druhej časti okna je možné nastaviť rozšírené nastavenia:

 • „Východiskový interval pripomenutia“: ako často sa bude pripomínať pitný režim.
 • „Aktuálny pitný režim“: sem je možné zadať množstvo vody, ktoré bolo vypité pred zapnutím programu; napr. ak je program zapnutý až neskôr počas dňa.
 • Voľba „Bublina pri ikone“: pri pripomienke sa zobrazí bublina s informačným textom.
 • Voľba „Meniť infotexty“: zobrazený informačný text bude pri každej pripomienke iný.
 • Voľba „Zvukom vody“: pri pripomienke bude prehratý zvuk naliatia vody do pohára.

V kontextovom menu (po kliknutí na ikonu v oblasti oznámení pravým tlačidlom) je možné zapnúť voľbu „Dnes už nepripomínať“. Ak je táto voľba zapnutá, program zostane spustený, ale do konca dňa nebude pripomínať pitný režim.

Ak je zapnutá voľba „Nepripomínať vôbec“, program bude spustený, ale pitný režim nebude pripomínať vôbec.

Obidve tieto voľby je možné kedykoľvek vypnúť a zapnúť.

Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: