Vďaka nástrojom Business Intelligence môžete analyzovať údaje a získavať informácie zo svojho systému, rýchlo ich aktualizovať novými údajmi, kombinovať a rôzne spájať. Naše riešenie Business Intelligence Vám všetky reporty zobrazuje v intuitívnom prostredí programu Microsoft Excel.

Viac informácií

Reporting

Výsledovky. Predaje a sezónne trendy. Controlling. Náklady a výnosy za viaceré obdobia. Nepredajné zásoby. Platobná morálka odberateľov. Výstupy pre plánovanie. Ďalšie a ďalšie reporty. Žiadne zdĺhavé súpisky a tabuľky. Čerstvé informácie môžete mať pred očami kedykoľvek.

Viac informácií

Čo získate s našim riešením