Viac informácií k Business Intelligence

Business Intelligence

Každodenne pribudnú v ekonomickom systéme desiatky až stovky nových faktúr, pokladničných dokladov alebo objednávok. Ako v nich správne čítať? Aký bol celkový januárový obrat alebo počet faktúr v danom mesiaci, to Vám už teraz dokáže povedať účtovný program. Ale aké zásoby Vám priniesli najväčší zisk? Aké boli výnosy a náklady podľa stredísk, činností a zákaziek? Alebo ako si medzi sebou stoja jednotliví odberatelia a vybrané regióny? To už sú informácie, ktoré Vám účtovný program hneď neukáže.

Také reporty totiž zaberú oveľa viac času a udržiavať ich aktuálne každý deň je bez potrebných nástrojov viac menej nemožné. S prezentáciou týchto výsledkov pomáhajú nástroje Business Intelligence. Svojim užívateľom ponúka hĺbkové, okamžité a vždy presné analýzy údajov, rovnako ako rôzne uhly pohľadu. Stačí pár kliknutí a všetky hodnoty sú prehľadne zobrazené napríklad v aplikácii Microsoft Excel alebo v rámci intranetových portálov.

Business Intelligence: Vývoj financií je možné zobraziť za akékoľvek obdobie

Nástroje Business Intelligence alebo Ako to vlastne funguje?

 • ZDROJOVÉ SYSTÉMY: Každá uložená faktúra, objednávka alebo napríklad preplatená mzda je vhodným zdrojom údajov pre analýzy a reporty.
 • ETL: Bez kvalitných údajov nemajú analýzy zmysel. Preto je pre správne rozhodovanie kľúčové, aby boli údaje z ekonomického systému vždy starostlivo pripravené. V priebehu takej prípravy je preto potrebné všetky údaje validovať, čistiť a opravovať. Nástroje ETL pravidelne načítajú údaje zo systému, upravujú ich a následne ukladajú do dátového skladu.
 • DÁTOVÝ SKLAD: Miesto, kam sa ukladajú všetky pripravené údaje v podrobnej forme, je dátový sklad. Vďaka tomuto úložisku panuje v informáciách jedna verzia pravdy. V praxi to napríklad znamená, že v priebehu porád majú všetci k dispozícii iba aktuálne a správne informácie a vychádzajú z rovnakých podkladov.
 • OLAP: Táto špeciálna údajová štruktúra umožňuje rýchle prechádzanie veľkého objemu agregovaných údajov. Základnými prvkami OLAP kocky sú dimenzie a meradlá. Meradlá si je možné predstaviť ako čísla reprezentujúce tržbu, zisk, zaúčtovanú čiastku a pod. Dimenzie, napr. dátum, pobočka alebo zásoba, obsahujú jednotlivé atribúty. A vďaka atribútom môžete rozkľúčovať meradlá. (Napríklad za rok 2011 mala pobočka v Bratislave 270.000 € na položke horský bicykel.) Umožnené sú i rôzne užívateľské oprávnenia. Vedúci pracovníci vidia napríklad len výsledky svojej pobočky, či už z pohľadu tržieb, alebo nákladov, produktový manažér môže mať zase sprístupnené predaje za všetky strediská pre ním spravované produktové rady a pod.
 • MICROSOFT EXCEL: Na prechádzanie a prehliadanie analýz z OLAP databázy sa najčastejšie používa program Microsoft Excel, ktorý ponúka veľký komfort pre všetky základné typy analýz a podporuje i následné plánovanie.
 • INTRANETOVÉ REPORTY: Existuje celý rad statických reportov, ktoré je potrebné denne aktualizovať. Plnenie plánu jednotlivými strediskami, nárast alebo pokles tržieb oproti predchádzajúcemu obdobiu, porovnanie zisku jednotlivých pobočiek alebo prehľad o nesplatených faktúrach. Tieto analýzy môžu byť pripravované automaticky každý deň a rozosielané všetkým oprávneným užívateľom v zadaných časových intervaloch. Prehliadať si ich môžu v štandardnom internetovom prehliadači v rámci firemného intranetu.

Schéma popisujúca jednotlivé nástroje Business Intelligence

Business Intelligence

Pri vývoji riešenia Business Intelligence bol kladený dôraz na ergonómiu, maximálny výkon, zabezpečenie spracovávaných údajov a možnosť ich rozšíriť i o údaje z iných zdrojov. Vďaka špecifickej architektúre je možné okamžite získať rozsiahle spektrum informácií, a to bez dopadov na výkon databázových serverov.

Vďaka synergii s technológiami Microsoft Business Intelligence ponúka Business Intelligence za zlomok ceny rovnocenný nástroj pre analýzu a reporting údajov, ktorému nechýba nič z robustných riešení Business Intelligence. Business Intelligence však značne redukuje náklady na implementáciu a zaručuje rýchlu návratnosť investícií.

Business Intelligence dokáže plne vyhovieť:

 • majiteľom firiem,
 • manažérom a analytikom,
 • obchodným zástupcom,
 • vedúcim pracovníkom,
 • účtovným firmám, daňovým poradcom a audítorom.

Business Intelligence Komplet

Business Intelligence Lite

Reporting