POHODA Business Intelligence je IT produkt roku 2012

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Business Intelligence > IT produkt roku 2012

itproduktRiešenie pre analýzu a reporting údajov Business Intelligence získalo ocenenie IT produkt roku 2012 v kategórii podnikový software. Túto súťaž už šiesty krát vyhlásila česká redakcia časopisu Computerworld a podobne ako v predchádzajúcich rokoch, i teraz je jej hlavným cieľom predovšetkým vyzdvihnutie a zviditeľnenie zaujímavých softwarových produktov, ktoré sa svojimi vlastnosťami významne odlišujú od konkurencie. Riešenie Business Intelligence vstúpilo medzi finalistov súťaže v januári 2012, teda necelý polrok po svojom zaradení do štandardnej produktovej ponuky spoločnosti STORMWARE.

Business Intelligence je riešenie pre analýzu a reporting údajov určené hlavne užívateľom ekonomicko-informačného systému POHODA. Pracovať s ním môžu firmy všetkých veľkostí a uplatní sa vo všetkých odboroch podnikania. Business Intelligence pomáha s hĺbkovými analýzami rôznorodých údajov tým, že ich užívateľom predkladá ako relevantné informácie formou zrozumiteľných výstupov. Tie si môžu užívatelia zobraziť buď ako kontingenčné tabuľky a grafy v známej aplikácii Microsoft Excel alebo formou intranetových reportov.

Pre užívateľov tohto riešenia je kľúčové, že môžu vyhodnocovať údaje za viacero účtovných období i za viacero firiem, s rôznou hĺbkou podrobnosti, pre akékoľvek stredisko, činnosť alebo zákazku. Business Intelligence tak zjednocuje údaje naprieč celou spoločnosťou a pomáha s vytváraním firemných plánov a stratégií.

Graf prezentujúci výnosy a náklady jednotlivých stredísk

Business Intelligence nie je prvým produktom z portfólia STORMWARE Office, ktoré môže niesť označenie "IT produkt roku". V roku 2007 sa to podarilo systému POHODA.