Bezplatný seminár POHODA Business Intelligence

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > POHODA Business Intelligence > Seminár POHODA Business Intelligence

Seminár POHODA Business Intelligence je určený užívateľom sieťových verzií všetkých radov ekonomicko-informačného systému POHODA. Jeho cieľom je zoznámiť účastníkov s najnovším produktom POHODA Business Intelligence a poskytnúť im na jednom mieste všetky potrebné informácie o tomto revolučnom riešení z oblasti nástrojov pre rozhodovanie a plánovanie.

V priebehu seminára Vás oboznámime s hlavnými prínosmi nášho nového riešenia, ktoré Vám môže každý deň pomáhať pri Vašom podnikaní. Začneme témou Business Intelligence všeobecne a na tento všeobecný úvod naviažeme konkrétnym popisom nášho riešenia. Okrem hardwarových požiadaviek dôjde behom seminára i na praktické ukážky reportov, tabuliek a grafov, ktoré vychádzajú z našich scenárov. Na konci seminára Vám predstavíme i success stories podnikateľov, ktorí už riešenie POHODA Business Intelligence dlhšiu dobu používajú.

Termíny a online objednávka

Za účasť na seminári nie je požadovaný žiaden poplatok.

Seminár je určený: zamestnancom a zástupcom podnikateľských subjektov, ktorí vlastnia licenciu k ľubovoľnej sieťovej verzii ekonomicko-informačného systému POHODA, a to v maximálnom počte 2 osoby za každý takýto subjekt.

Náplň seminára

Seminár sa koná vždy od 9:00 h do 12:00 h. Jeho obsah je rozdelený do niekoľkých tematických častí:

  • POHODA Business Intelligence ako revolučné riešenie v oblasti Business Intelligence
  • Kto potrebuje POHODA Business Intelligence?
  • Hlavné prínosy POHODA Business Intelligence pre Vaše podnikanie
  • Konkrétne ukážky revolučnej tvorby reportov, grafov a tabuliek
  • Príklady úspešných implementácií
  • Popis riešenia POHODA Business Intelligence všeobecne a predstavenie funkčného repertoára jednotlivých scenárov Lite, Doklady, Sklady a Účtovníctvo
  • Technické podmienky prevádzky – klient-server, bezpečnosť, výkon a zaťaženie, rýchlosť, hardwarové a softwarové nároky

Seminár prebieha v moderne zariadených učebniach, ktorých kapacita je obmedzená, preto si svoju účasť zarezervujte čo najskôr.


Termíny seminára a objednávka účasti