Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Vzdialená správa

Pomocou vzdialeného prístupu, či už v priebehu implementácie produktu, alebo počas jeho používania, môžu naši špecialisti vykonávať napr.:

  • konfiguráciu operačného systému servera,
  • kontrolu nastavenia či zmeny v programe POHODA a ďalších,
  • kontrolu nastavenia či zmeny v administrácii systému SQL Server.

Servisné zásahy uskutočňované formou vzdialeného prístupu sú pre zákazníka pohodlným, rýchlym a cenovo výhodným riešením. Odpadajú pri ňom náklady spojené s cestou technika k zákazníkovi.

Postup nadviazania spojenia pre poskytnutie vzdialenej správy:

Stiahnuť súbor pomoc.exe1. Stiahnite si súbor pomoc.exe a spustite stiahnutý program.
2. Povedzte pracovníkovi zákazníckej podpory STORMWARE Vaše ID a heslo, ktoré sú vygenerované pre nové pripojenie.
3. Pracovník zákazníckej podpory naviaže pomocou zadaných údajov spojenie s Vašim počítačom a vykoná servisný zásah.
4. Po vykonaní servisného zásahu bude pracovníkom zákazníckej podpory spojenie ukončené.

Spustením programu pomoc.exe a oznámením svojich údajov (ID a heslo) zákazník súhlasí s vykonaním servisného zásahu prostredníctvom vzdialenej správy. Zákazník si je zároveň plne vedomý skutočnosti, že prostredníctvom tejto operácie bude zamestnancovi spoločnosti STORMWARE s. r. o. umožnený vzdialený prístup na zariadenie zákazníka (PC, notebook, server) za účelom vykonania servisnej činnosti podľa jeho požiadaviek.

Táto služba je účtovaná podľa cenníka individuálnych služieb.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132410 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: