Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Prehľad radov a variantov programu POHODA

1.Vytvorili sme viac radov – pre potreby bežné i špecifické

Pohodu sme navrhli tak, aby vám aj vo svojom základnom rade pomohla so všetkými bežnými úlohami. Aj preto ju používa väčšina našich zákazníkov. Ak máte špecifickejšie nároky, môžete siahnuť po vyššom rade – POHODA SQL či POHODA E1. Vďaka inej technológii získate nadštandardné funkcie a možnosti.

2.Vyberte si variant programu POHODA s najlepšou kombináciou funkcií

Čo POHODA, to trochu iná kombinácia agend a funkcií. Vyberte si tú svoju a plaťte len za to, čo skutočne potrebujete. S výberom najvhodnejšej varianty vám radi poradíme tiež telefonicky, e-mailom alebo vrámci online konzultácie.
Základný rad POHODA
jednoduché účtovníctvo ?
peňažný denník, predkontácie
podvojné účtovníctvo ?
účtovný denník, predkontácie, saldo, analýza
fakturácia, financie, adresár ?
fakturácia
vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia

financie
pokladňa, banka, interné doklady

adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
dane ?
priznanie DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, priznanie k dani z  príjmov, elektronické podanie daňových priznaní
majetok, kniha jázd ?
majetok
dlhodobý a drobný majetok

kniha jázd
vozidlá, jazdy
sklady, internetové obchody ?
sklady
zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, inventúry, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých zásob, Kasa

internetové obchody
parametre, kategórie, administrácia priamo v programe POHODA
mzdy a cestovné príkazy ?
mzdy
personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov

cestovné príkazy
tuzemské a zahraničné
objednávky, poštové zostavy, cudzie meny, homebanking ?
objednávky
ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky

poštové zostavy
poukážky, obálky, sprievodky, štítky

cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy

homebanking
export príkazov, import a zaúčtovanie výpisov
základné prístupové práva ?
priama definícia
Vyššie rady
nadštandardné funkcie a podrobnejšie prístupové práva – rady SQL a E1 ?
vyššia bezpečnosť dát, súbežná práca viacerých užívateľov, práva na číselné rady, exporty agend

rad E1 navyše
definície pomocou rolí, práva na tlačové zostavy
rozšírené funkcie v skladoch a internetových obchodoch – rad E1 ?
sklady – rozširujúce funkcie
editácia výrobného listu, evidencia viacerých dodávateľov, nákupná cena v cudzej mene, cudzie názvy zásob, inventúry pre viac skladov, synchronizácia skladov, automatické objednávky zložených zásob

internetové obchody – rozširujúce funkcie
automatické spustenie XML komunikácie z programu POHODA
užívateľské rozšírenie programu – rad E1 ?
voliteľné parametre, vlastné užívateľské agendy a dátové polia
Doplnky
zadarmo
POHODA Look ?
varianta umožňuje iba import údajov vo formáte MDB (Access) a nezobrazuje údaje vytvorené v rámci funkčných rozšírení radu POHODA E1
Vyskúšať zadarmo

Vyskúšajte zadarmo program POHODA.

Konfigurátor

Zvolíte svoje požiadavky a konfigurátor vám ukáže najvhodnejší variant účtovného programu i s cenou.