Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
3 řady Pohody

Rýchly sprievodca pre výber programu POHODA

Zvažujete zakúpenie účtovného programu POHODA, ale neviete, pre aký rad sa rozhodnúť? Náš sprievodca vám pomôže vybrať ten správny, stačí zadať svoje kritériá. S výberom vám poradíme tiež telefonicky, e-mailom alebo vrámci online konzultácie.

Viac o tejto voľbe
Viac o tejto voľbe
Čo je podvojné účtovníctvo?
Viac o tejto voľbe

Potrebujete sklady alebo mzdy?

    Viac o tejto voľbe

Pretože nevediete účtovníctvo samostatne, určite oceníte hlavne prepracované agendy a funkcie spojené s fakturáciou a objednávkami. O účtovné, daňové, majetkové či mzdové agendy sa postará vaša účtovníčka.

Späť
Čo je jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo je druh účtovníctva (alebo len evidencie), pri ktorom sa zisk (strata) zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov. Účtovať v ňom môže, podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri, podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou (ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, a preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov), občianske združenie, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

Späť
    Čo je podvonné účtovníctvo?

Podvojné účtovníctvo zaznamenáva stavy, toky a výsledky pomocou súvzťažných účtov (Má dať, Dal). Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo vymedzuje zákon.

Späť
    Viac o tejto voľbe

Sprácovávať jednoduché účtovníctvo i podvojné účtovníctvo môžete v jednom komfortnom programe. Navyše je možné viesť oboje i pre klientov na zákazku, pre neobmedzený počet firiem.

Späť

Zadaniu zodpovedajú tieto varianty

Odporúčame
produkt


Čo ak sa časom moje nároky zvýšia?

Každý variant i rad má trochu inú kombináciu funkcií, takže ten svoj si nájdete i v budúcnosti. POHODA porastie s vami.

Prehľad všetkých radov a variantov
ĎALŠIE VLASTNOSTI
funkcie 
?