Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Inštalácia

Inštalácia produktov STORMWARE Office

Inštalácia nových programov

 • Lokálna inštalácia:
  Inštalácia produktov STORMWARE Office na jeden počítač je pomerne jednoduchým úkonom, ktorý v priebehu niekoľkých minút zvládne bežný užívateľ sám a bez potreby zvláštnych odborných znalostí v obore informačných technológií.
 • Sieťová inštalácia:
  Inštalácie sieťových verzií už vyžadujú určitú úroveň znalostí IT problematiky, odporúčame ich preto zveriť kvalifikovaným odborníkom. Pokiaľ nemáte vlastného správcu IT, sme pripravení vám s týmito službami vyhovieť. Naši špecialisti vás navštívia a poskytnú servisné služby typu inštalácia a nastavenie systému, individuálne vás zaškolia alebo vykonajú servisný zásah podľa potreby. Viac informácií nájdete v sekcii venovanej individuálnym službám.
 • Inštalácia produktov POHODA SQL a POHODA E1:
  Inštalácia produktov POHODA SQL a POHODA E1, ktoré pre svoju prevádzku potrebujú SQL server, vyžaduje pomerne rozsiahlu znalosť IT problematiky a spoločnosť STORMWARE v ich prípade odporúča certifikovanú inštaláciu. I táto inštalácia spadá do okruhu individuálnych služieb.
 • Inštalácia produktu POHODA Business Intelligence:
  Inštalácia POHODA Business Intelligence je jednou zo súčastí komplexnej implementácie tohto riešenia, ktorú zabezpečuje spoločnosť STORMWARE. Jej rozsah a časový harmonogram je popri ďalších tém predmetom analytických stretnutí predchádzajúcich samotnej implementácii.

Kto môže vykonávať certifikovanú inštaláciu?

Pre účely certifikovaných inštalácií spoločnosť STORMWARE certifikuje:

 • vlastných zamestnancov - pokiaľ objednáte certifikovanú inštaláciu, resp. produkt s touto inštaláciou priamo u nás, budeme pri dohadovaní sa o detailoch inštalácie automaticky počítať s tým, že ju bude vykonávať náš certifikovaný technik; 
 • zamestnancov externých firiem, ktoré sú súčasťou siete obchodných partnerov - vyhľadať obchodného partnera so zodpovedajúcou certifikáciou vo svojom regióne môžete v sekcii venovanej partnerom.

Vlastný systém certifikácie zaisťuje vysoký štandard takýchto odborných inštalácií, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou správnej funkčnosti celého systému.

Aktivácia programov

Aktivácia slúži na overenie legálnosti inštalovanej licencie programu a zjednodušene povedané má za účel znemožniť inštalácii programu na viacerých počítačoch, ako je v súlade s licenčnou zmluvou. Aktivovať je potrebné všetky typy licencií, a to do 30 dní od inštalácie programu. V bežnej praxi má firma niekoľko pevných počítačov či notebookov a niekoľko užívateľov využíva terminálové služby. Pretože aktiváciám podliehajú taktiež licencie používané v terminálovom prostredí - popri fyzických počítačoch je aktivácia vyžadovaná i pri počítačoch virtuálnych (terminálové pripojenie) - môžete si zvoliť z dvoch aktivačných režimov:

 • Aktivácia licencií:
  V tomto režime sa na licenčný server spoločnosti STORMWARE zaznamenáva aktivácia/deaktivácia jednotlivých licencií alebo hromadná aktivácia zaslaná administrátorom sieťovej verzie programu. Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob aktivácie je aktivácia online pomocou povelu priamo v programe.
  Pokiaľ máte užívateľov, ktorí s programom pracujú iba na pevnom počítači alebo naopak iba v terminálovom režime (nepotrebujete teda využívať zdieľanie jednej licencie jedným užívateľom podľa licenčnej zmluvy), je pre vás výhodnejšie ísť cestou tohto režimu. Zostať pri ňom môžete i v prípade, že by niektorí užívatelia potrebovali kombinovať lokálne používanie programu so vzdialeným prístupom v terminálovom režime - takýto užívatelia však musia i do lokálnej siete pristupovať terminálovo.
 • Monitoring licencií:
  V režime monitoringu sa neaktivujú jednotlivé licencie v terminálovej prevádzke, režim je založený na monitorovaní využitia licencií, a to fyzických a terminálových. Monitoring sleduje používanie programu, zaznamenáva každé jeho spustenie jednotlivými užívateľmi a zostavuje tzv. reporty, ktoré odosiela na licenčný server spoločnosti STORMWARE.
  Tento režim je vhodný, pokiaľ potrebujete kombinovať pri jednotlivých užívateľoch, ktorí majú vyhradený počítač, použitie programu lokálne a terminálovo a chcete využiť zdieľanie licencie.

Aktivácia ekonomického systému POHODA (PDF dokument na stiahnutie TU).Ďalšie informácie:

Aktivácia licencií (FAQ)
Postup inštalácie aktualizácií - nových plných verzií (FAQ)


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: