Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

POHODA SQL 2017

Ekonomický systém POHODA SQL je komplexný účtovný a ekonomický software pre malé, stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. Funkčne tento rad zodpovedá radu POHODA, avšak použitá technológia klient-server a databáza SQL prinášajú zvýšenie výkonu a bezpečnosti aplikácie, umožňujú spracovanie veľkého množstva údajov a súbežnú prácu väčšieho počtu užívateľov.

Krabica systému POHODA SQL
 

Vďaka kombinácii svojich vlastností tvorí POHODA SQL kompromisné riešenie medzi ďalšími dvoma radmi systému - teda POHODA a POHODA E1 - a uplatnenie nájde vo firmách s väčšími nárokmi na výkon a bezpečnosť systému a údajov v ňom obsiahnutých.

Zľava na školenie k novému programu

Rad POHODA SQL je dostupný v týchto variantoch:

 

Porovnanie dostupných variantov systému POHODA SQL


Obsiahnuté funkcie a agendy (výber) Jazz Standard Profi Premium Komplet
Adresár (správa kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
A
A
A
A
A
Fakturácia (vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
A
A
A
A
A
Financie (pokladňa, banka)
A
A
A
A
A
Objednávky (ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky)
A
A
A
A
A
Poštové zostavy (poukážky, obálky, sprievodky, štítky)
A
A
A
A
A
Cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
A
A
A
A
A
Homebanking (export príkazov, import a zaúčtovanie výpisy)
A
A
A
A
A
Prístupové práva - základné funkcie (priama definícia)
A
A
A
A
A
Prístupové práva - ďalšie funkcie (definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Technológia klient-server (databázový SQL server)
A
A
A
A
A
Dane (priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov)
N
A
A
A
A
Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
N
A
N
N
A
Podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, analýzy)
N
N
A
A
A
Mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
N
A
N
A
A
Majetok (dlhodobý, leasingový a drobný majetok)
N
A
A
A
A
Kniha jázd (vozidlá, jazdy)
N
A
A
A
A
Sklady - základné funkcie (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, inventúry, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých zásob)
A
A
N
A
A
Sklady - ďalšie funkcie (evidencia viacerých dodávateľov, nákupná cena v cudzej mene, cudzie názvy zásob, editácia výrobného listu, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov, automatické objednávky zložených zásob)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Internetové obchody - základné funkcie (parametre, kategórie, administrácia priamo v programe POHODA)
A
A
N
A
A
Internetové obchody - ďalšie funkcie (automatické zhrávanie údajov medzi programom POHODA a e-shopom)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Užívateľské rozšírenia programu (voliteľné parametre, užívateľské agendy)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

 

Tip:
  • Chcete detailne a efektívne riadiť prístupové práva užívateľov?
  • Potrebujete sprístupniť agendy vlastným potrebám?
  • Potrebujete mať detailnejší pohľad na svoje doklady?
Tieto i ďalšie požiadavky spĺňa informačný systém POHODA E1.

 

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: