Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Zvýhodnená cena licencií Microsoft SQL Server

SQL servery pre produkt POHODA

Spoločnosti s nízkym údajovým zaťažením si vystačia s bezplatným variantom servera Microsoft SQL Server Express. Na zabezpečenie plynulej prevádzky pri väčšom dátovom zaťažení Vám odporúčame zaobstarať si server Microsoft SQL Server Standard a zodpovedajúci počet prístupových licencií.

Bližší popis systémových požiadaviek na prevádzku SQL radov produktov POHODA

SQL servery pre produkt Business Intelligence

Na prevádzku riešení Business Intelligence je potrebný Microsoft SQL Server Standard.

Základné odporúčania na hardwarové a softwarové prostredie na prevádzku riešení Business Intelligence

Bližší popis systémových požiadaviek na SQL server pre prevádzku riešenia POHODA Business Intelligence

SQL servery výhodnejšie od STORMWARE

V rámci partnerstva so spoločnosťou Microsoft môže spoločnosť STORMWARE ponúkať svojim zákazníkom licencie pre server a prístupové licencie za veľmi výhodnú cenu. Vďaka tejto zvýhodnenej ponuke sa systémy POHODA SQL a POHODA E1, ktoré sú postavené na bezpečnejšej technológii klient-server, ale i riešenia pre reporting Business Intelligence stávajú dostupnejšími i pre menšie a stredne veľké firmy.

Licenčný model Server/CAL (Runtime Restricted)

LicenciaOrientačná cena na trhu*Ponuka STORMWARE **
SQL Server 2022 Standard SRV + CAL ***1000 €174 €
SQL CAL 2022233 €174 €
Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 01. 02. 2023.

* Stĺpec obsahuje ceny tzv. open licencií.
** Stĺpec obsahuje ceny Runtime licencií.
*** Licencia zahŕňa serverovú licenciu a 1 klientskú prístupovú licenciu.

Runtime Restricted licencie zakúpené za zvýhodnenú cenu spolu s ekonomicko-informačným systémom POHODA alebo s riešením Business Intelligence tvoria Jednotné riešenia a sú určené výhradne na prevádzku databáz produktov STORMWARE Office. Runtime licenciu nie je možné využívať s inými softwarovými produktami alebo nástrojmi.

Takéto Jednotné riešenie môže vlastník licencie umiestniť taktiež do datacentra, avšak iba v prípade, že u hostera ide o plne dedikované prostredie, kedy je celý fyzický server alebo tzv. blade vyhradený vlastníkovi licencie (nejde teda iba o virtuálny server).

Licenčný model Server/CAL je vhodný v prípadoch, kedy je známy presný počet uživateľov/zariadení pracujícich s licenciou MS SQL Servera. Naopak, tento licenčný model nie je vhodný v prípade, keď sú softvérové produkty POHODA a Business Intelligence (STORMWARE Office) automatizovane prepojené so systémami tretích strán a nie je možné určiť presný počet uživateľov/zariadení využívajícich licenciu MS SQL Servera (typicky e-shopy). V tejto súvislosti je potrebné dať pozor aj na tzv. „multiplexing“, ku ktorému dochádza, ak uživateľ alebo zariadenie automatizovane vkladá, získavá alebo prehliada údaje z databázy SQL Servera prostredníctvom iného zariadenia alebo softvéru, ktorý združuje počet pripojení. V takýchto prípadoch je vhodné použiť licenčný model PerCore, pri ktorom sa licencujú procesorové jadrá a nie počet užívateľov pracujúcich s SQL serverom.

Licenčný model PerCore (Full-Use*)

LicenciaPonuka STORMWARE
SQL Server 2022 Standard PerCore 2Lic (2x) Full-Use 2**9 083 €
Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 01. 02. 2023.

* Napriek tomu, že ide o Full-Use licenciu, nie je možné v rámci ISV Royalty dodať SA (Software Assurance). Z toho vyplývajú určité obmedzenia, ktoré SA obsahuje (napr. Licencia Mobility, Fail-Over Rights, Disaster Recovery Rights).
** Licencia pokrýva 4 procesorové jadrá na jeden fyzický procesor, čo je najmenší počet licencií, ktorý je nutné pre jeden procesor zakúpiť. Pri licencovaní viacprocesorových serverov je potrebné zakúpiť zodpovedajúci počet týchto licencií.

Ak Vás naša ponuka zaujala alebo ak budete mať nejaké otázky, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie alebo zákaznícku podporu.


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: