Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Mapa stránok

STORMWARE
Produkty
Podnikateľ
Stredné a väčšie firmy
mBlog
Na stiahnutie
Príručky, cenník a ďalšie súbory na stiahnutie
Logá pre vaše stránky
Skúšobné verzie a demoverzie na stiahnutie
Prehľad aktuálnych verzií programov
Pohodové tapety na plochu
Jesenné tapety na vašu plochu
Tapety: zima 2021
Tapety: jaro 2020
Tapety: leto 2023
30% zľava na rozšírenie programu
POHODA
Príručka užívateľa
Úvod
Úvodné informácie
Zákaznícka podpora
Popis okna programu
Prehľad tlačidiel nástrojovej lišty
Ovládanie programu pomocou kláves a klávesových skratiek
Prehľad povelov ponúk
Systémové požiadavky
Oznámenie o plnení relevantných noriem
Prehľad podporovaných funkcií
Ak si neviete poradiť
Inštalácia
Ako používať túto príručku
Základné vedomosti
Zálohovanie údajov
Tlač zostáv
Uzamknutie záznamov
Výber záznamov
Triedenie záznamov
Zmazanie záznamu
Úprava existujúceho záznamu
Šablóny dokladov
Vkladanie záznamov
Nastavenie
Ponuka Zobraziť
Cudzie meny
Zoznamy
Bankové účty
Hotovostné pokladne
Voliteľné parametre
Externé nástroje
Prístupové práva
Legislatíva
Užívateľské nastavenie
Globálne nastavenie
Ako postupovať pri nastavení programu
Zavedenie účtovnej jednotky
Adresár
Podrobné nastavenia
Pomocné agendy
Úlohy
Hromadná fakturácia
Pomocné funkcie
Komunikačné funkcie
Organizácia dokumentov
Zmluvy
Bankové účty
Individuálne zľavy
Doklady
Udalosti
Kontaktné osoby
Firemné adresy
Dopravcovia
Zásielky
GDPR
Cenové akcie
Jednoduché účtovníctvo
Podrobné nastavenia
Daň z príjmov
Peňažný denník
Predkontácie
Základné princípy a metódy
Podvojné účtovníctvo
Podrobné nastavenia
Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ
Neziskové organizácie
Počiatočné stavy
Analýza
Saldo
Daň z príjmov
Časové rozlíšenie
Účtovný denník
Účtová osnova
Predkontácie
Základné princípy a metódy
Daň z motorových vozidiel
Interné doklady
Opravné položky
Opravné položky
Fakturácia
Podrobné nastavenia
Intrastat
Zápis dokladu v cudzej mene
Príkazy na úhradu
Ostatné záväzky
Prijaté zálohové faktúry
Prijaté faktúry
Ostatné pohľadávky
Vydané zálohové faktúry
Vydané faktúry
Prijaté a vydané objednávky
Zákazky
Prijaté a vydané ponuky
Prijaté a vydané dopyty
Cenník
Sklady
Podrobné nastavenia
Využitie cudzích mien v skladoch
Účtovanie spôsobom A
Čiarové kódy
Kasa
Predajky
Agendy Reklamácie a Servis
Prevod
Výroba
Výdajky
Príjemky
Evidenčné čísla
Inventúra a inventúrne zoznamy
Pohyby
Zásoby
Organizácia skladového hospodárstva
Zavedenie skladovej evidencie
Princípy a metódy
Cenové akcie
Výrobné požiadavky
Recyklačné poplatky
Personalistika a mzdy
Zoznamy
Legislatíva
Nastavenie miezd
Mzdy
Pracovné pomery
Personalistika
Princípy a metódy
Výkazy
Kniha jázd
Podrobné nastavenia
Zoznam vodičov
Jazdy
Vozidlá
Princípy a metódy
Majetok
Podrobné nastavenia
Členenie a umiestnenie majetku
Leasingový majetok
Krátkodobý majetok
Dlhodobý majetok
Dátová komunikácia
POHODA Kasa Offline
XML log
XML import/export
Import a export údajov
Internetové obchody
Homebanking
Hardware
POHODA mServer
mPOHODA
Uzávierka
Údajová uzávierka
Účtovná uzávierka
Uzávierka kurzových rozdielov
Účtovanie na prelome účtovných období
Daň z pridanej hodnoty
Registrácia DPH v EU
Súhrnný výkaz
Kontrolný výkaz DPH
Priznanie k DPH
Obrat pre DPH
One Stop Shop
One Stop Shop (OSS)
Financie
Likvidácia pohľadávok a záväzkov
Pokladňa
Banka
Novinky vo verzii Leto 2015
Aktualizácie
Novinky vo verzii Jeseň 2015
Aktualizácie
Novinky vo verzii Jeseň 2016
Novinky vo verzii Január 2017
Aktualizácie k verzii Január 2017
Rýchly výber
Rady systému POHODA
POHODA 2024
POHODA Start
POHODA Lite
POHODA Mini
POHODA E1 2024
POHODA SQL 2024
POHODA Jazz
POHODA Komplet
POHODA Premium
POHODA Profi
POHODA Standard
Cenník programu POHODA
Doplnky k systému POHODA
Kasa na maloobchodný predaj
Sieťové verzie systému POHODA
POHODA PSU
POHODA Look
POHODA v angličtine
POHODA MLP
Hardvérové doplnky
Mobilná aplikácia
mKasa pro rychlý prodej
Podmínky užívání Aplikace mKASA
Nadstandardní řešení k systému POHODA
Vlastnosti
STORMWARE eForm
Príklad skriptu pre HTML
Príklad XML dokumentu
Protokol eform
Definícia XML dokumentu
JavaScript
Pre pokročilých
Import objednávky
Objednanie
Vytvorenie obchodu
Registrácia
eKonto
Prenos obchodných dokladov (XML)
Internetový obchod
Vzhľad formulára
Hosting
Bezpečnosť údajov
Import a export údajov
Všeobecný internetový obchod
Pre vývojárov
História zmien
Komunikace
Nastavenie Všeobecného internetového obchodu v programe POHODA
Zoznam dokladov pre export
POHODA mServer
Spustenie POHODA mServer
Nastavenie POHODA mServer
Pre vývojárov
XML Schema Validator
Pre vývojárov
Sadzba DPH na položke dokladu
DPH v režime OSS
Registrácia DPH v EÚ
Historická sadzba DPH
Výpočet čiastky na položke dokladu
XML komunikace a EET
XML schéma (XSD) systému POHODA
Zoznam dokladov pre import
Podrobnosti spracovania
Mechanizmus XML komunikácie s ekonomickým systémom POHODA
História zmien
Plánované zmeny v kompatibilite
Ukončenie XML komunikácie verzia 1.x
Voliteľné parametre a úpravy agend
Kniha jázd, cestovné príkazy a daň z motorových vozidiel
Internetové obchody a homebanking
Sklady a majetok
Intrastat
Nadštandardné sklady
Mzdy a personalistika
Fakturácia a objednávky
Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a DPH
Rozšířený režim reverse charge
Kontrolní hlášení k DPH
Příspěvkové organizace
Adresár, kontakty a úlohy
Design, ovládanie a tlačové zostavy
Hotovostný predaj
Hotovostný predaj pomocou počítača
eKasa v programe POHODA
eKasa - informácie pre výrobcov
Novinky vo verzii Jeseň 2017
Aktualizácie k verzii Jeseň 2017
Novinky vo verzii Leto 2018
Novinky vo verzii POHODA Leto 2020
Aktualizácie k verzii Leto 2020
Novinky vo verzii Január 2019
Aktualizácie k verzii Január 2019
Novinky vo verzii POHODA Leto 2019
Aktualizácie k verzii Leto 2019
Novinky vo verzii POHODA Jeseň 2019
Aktualizácie k verzii Jeseň 2019
Novinky vo verzii POHODA Január 2020
Aktualizácie k verzii Január 2020
Novinky vo verzii POHODA Január 2021
Novinky vo verzii POHODA Jeseň 2022
Novinky vo verzii POHODA Leto 2023
Aktualizácie k verzii Leto 2023
Novinky vo verzii POHODA Jeseň 2023
Novinky vo verzii POHODA Január 2024
Aktualizácie k verzii Január 2024
Novinky vo verzii Leto 2024
PDF
Novinky vo verzii Január 2010
Novinky vo verzii Jeseň 2009
Varianty
Školská verzia
Seminár POHODA pre učiteľov
Novinky vo verzii Máj 2010
Aktualizácie
Certifikácie a ocenenia
Ocenenie ERP Czech
Windows Vista
Windows 7
Atestácia akosti
Windows 8
Seminár POHODA E1
Novinky vo verzii Jeseň 2018
Aktualizácie k verzii Jeseň 2018
Novinky vo verzii Máj 2009
Novinky vo verzii Január 2009
Spravodaj
POHODA Business Intelligence
Novinky vo verzii Jeseň 2010
Novinky vo verzii Január 2011
Aktualizácie
Business Intelligence
Scenár Účtovníctvo
Scenár Sklady
Scenár Doklady
Možnosti reportingu Business Intelligence
Cenník Business Intelligence 2024
Technické informácie
Microsoft Awards 2012
IT produkt roku 2012
Tabuľka rozdielov
Príklady z praxe
Business Intelligence Lite
Seminár Business Intelligence
Business Intelligence Komplet
Viac informácií
Bezplatný webinár Business Intelligence
Naše riešenia
Novinky vo verzii Máj 2011
Aktualizácie
Novinky vo verzii Jeseň 2011
Aktualizácie
Úprava vzhľadu a ovládania
Novinky vo verzii Január 2012
Aktualizácie
Novinky vo verzii Leto 2012
Aktualizácie
Novinky vo verzii Jeseň 2012
Aktualizácie
Novinky vo verzii Január 2013
Aktualizácie
Novinky vo verzii Leto 2013
Aktualizácie
Kontrolný výkaz DPH
Viac informácií k prechodu na vyšší rad
Informácie k bezpečnejším radom
Novinky vo verzii Jeseň 2013
Aktualizácie
SEPA platba
Novinky vo verzii Január 2014
Aktualizácie
Novinky vo verzii Leto 2014
Aktualizácie
FILIP
Popis programu FILIP
Novinky vo verzii
Návod na založenie euro domácnosti
Aktualizácie
Cenník
Recenzie
Novinky ve verzi 2005
PRODICT
Varianty
Anglický slovník
Anglický komplet
Americký slang
Cenník
Recenzie
REPORT Designer
REPORT Viewer
Príručka REPORT Designer
Základné vedomosti
Objekty
Výber objektov
Zmena veľkosti objektov
Návrh tlačových zostáv
Vymazanie objektov
Tipy pre ľahšiu prácu
Prvé zoznámenie s aplikáciou REPORT Designer
Úvod k aplikácii REPORT Designer
Pridávanie užívateľských zostáv
Kategórie tlačových zostáv
Mazanie užívateľských zostáv
Typy tlačových zostáv
Presun objektov
Úvod
Úvodné informácie
Prehľad tlačidiel nástrojových líšt
Inštalácia programu
Prehľad povelov ponúk
Prehľad funkcií
Ak si neviete poradiť
Povely ponúk
Ponuka Vložiť
Ponuka Objekt
Ponuka Okno
Ponuka Úpravy
Ponuka Súbor
Ponuka Pomocník
Ponuka Zobraziť
Miestna ponuka
Vlastnosti objektov
Vyvolanie vlastností objektu
Záložka Pole
Záložka Čiara
Záložka Rámček
Záložka Písmo
Záložka Zoznam
Záložka Text
Záložka Súčet
Záložka Sekcia
Záložka Formát
Záložka QR kód
Záložka Vzorec
Záložka Čiarový kód
Záložka Graf
Záložka Podmienka
Záložka Obrázok
Prílohy
Užitočné príklady vzorcov
Prehľad tabuliek
Názvoslovie v tabuľkách
Popis súboru Report.cfg
Popis súboru StwRp.ini
Popis DAT súboru
Odborné školenia
Školenie POHODA: Základné vedomosti POHODA
Školenie POHODA: Jednoduché účtovníctvo - Cudzia mena, DPH
Školenie POHODA: Podvojné účtovníctvo - Základné nastavenie
Školenie POHODA: Podvojné účtovníctvo - Cudzia mena, DPH
Školenie POHODA: Podvojné účtovníctvo – Fakturácia a likvidácia v Eur
Školenie POHODA: Podvojné účtovníctvo - Majetok, Saldo
Školenie POHODA: Zálohové faktúry
Školenie POHODA: Majetok
Školenie POHODA: Personalistika
Školenie POHODA: Mzdy
Školenie POHODA: Sklady - Zavedenie skladov
Školenie POHODA: Sklady - Doklady, zásoby, inventúra
Školenie POHODA: Sklady - Ceny, zľavy
Školenie POHODA: Sklady - Maloobchod, servis
Školenie POHODA: Skladové pohyby
Školenie POHODA: Cenotvorba
Školenie: Základné vedomosti mPOHODA
Bezplatné kurzy
Kategórie školení
Špecializované online školenia
Vstupný test
Zľava na školenie k novému programu
Modelové vzdelávacie plány
Objednávky
Podmienky používania
Termíny a objednávka online konzultácie
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STORMWARE s. r. o.
Licenčná zmluva
Objednávka: SERVIS 2024
Objednávka: Upgrade
Termíny a objednávka seminára POHODA E1
Objednávka účasti na bezplatnom seminári POHODA pre učiteľov
Objednávka demoverzií
Objednávka účasti na odbornom školení - Potvrdenie
Objednávka účasti na odbornom školení - Rekapitulácia
Certifikačné skúšky
Certifikačné skúšky - Potvrdenie
Certifikačné skúšky - Rekapitulácia
Konferencia Business Intelligence v POHODE
Konferencia Business Intelligence v POHODE - Potvrdenie
Objednávka účasti na bezplatnom seminári POHODA Business Intelligence
Zásady ochrany osobných údajov
Elektronický obchod
Pohodová škola
Podpora
Účtovný a daňový servis
Servisná schránka
Stiahnutie súborov
Individuálne služby
Tvorba tlačových zostáv
Vzdialená správa
FAQ
Podpora Windows 10
Inštalácia MS SQL Server 2019 Express
SEPA platby
Mobilné aplikácie
Osobné údaje
POHODA
Návod na ukončenie účtovného obdobia
Podpora Windows Vista
Aktivácia a licenčné podmienky
Offline aktivácia
Cenník: SERVIS 2010
Inštalácia
Odporúčané systémové požiadavky
SQL Server za výhodné ceny
Technické odporúčania
Z ohlasov zákazníkov
Stredná firma
Veľká firma
Pohodu už mám
NTR
Mapa stránok
Podrobnosti spracovania
Export zoznamu
Certifikát POHODA
Držitelia
Zákaznícke centrum
Partneri
Certifikácia
Plagáty
Vyhodnotenie
Dotazník pre užívateľov programu POHODA
Kontaktný formulář
Kontaktný formulář - potvrdenie
Prieskum - služby
Akcie a tipy
POHODOVÝ slovník
Program na mzdy
Tabuľka agendy
Administrátor
Adresár
Analýza
Automatické načítanie kurzu
Automatické objednávky zásob
Banka
Bankové účty
Business Intelligence
Cash flow
Cudzinec
Centrála
CRM
Cudzie meny v skladovej evidencii
Komunikačné funkcie
Súhrnný výkaz
Zákazky
História záznamov
Intrastat v programe POHODA
Čiarové kódy
Duplicity (funkcie)
Údajová a účtovná uzávierka
Expresná likvidácia
Editor zostáv
STORMWARE eForm
Fakturácia v POHODE
Grafy
Hardware
Homebanking
Import údajov
Internetový obchod
Interné doklady
Kniha jázd
Kód banky
Likvidácia pohľadávok a záväzkov
Logo
Marža
Mzda
Rozhodujúce obdobie
Súvaha
Účtovanie zásob spôsobom A alebo B
Náklady
Odpisy
OLAP kocka
Predkontácie
Ostatné pohľadávky
Priame a nepriame dane
Organizácia dokumentov
Obnovenie údajov zo zálohy
Peňažný denník
Personalistika
Pobočkové spracovanie údajov
REPORT Designer
Registračná pokladňa
Rezervácie skladových zásob
Reklamácie
Zviazané zásoby
Typy skladových zásob
Tolerovaná výška pohľadávok
Účtovný denník
Účtovanie na prelome roka
Účtovná závierka
XML
Zálohovanie údajov
PDF
ERP
FIFO
SEO
Podvojné účtovníctvo
Holding
Dátový sklad
Dashboard
Java
Konateľ spoločnosti
Jednoduché účtovníctvo
Judikát
Hrubý domáci produkt (HDP)
Bilancia
B2B
Licenčná zmluva
Marketing
Merchandising
Nehmotný majetok
Valuta
Voliteľné parametre
Jednotný colný doklad (JCD)
Scenár Doklady
Scenár Sklady
Scenár Účtovníctvo
Agenda
Informačná plocha
Formulár agendy
Kasa Online
Faktúra zadarmo
Globálne nastavenie
Svet POHODA
Kontaktný formulár - potvrdenie
Pitný režim POHODA
Popis programu Pitný režim POHODA
Referencie programu Pitný režim POHODA
Anketa
Anketa - potvrdenie
E-learning
Podmienky zľavy
Podpora Windows XP
POHODA podnikateľ - old
Letné vyladenie programu POHODA
Cenové zvýhodnenie prechodu na online
Aktualizácie k verzii Leto 2017
Aktualizácie k verzii Január 2018
Aktualizácie k verzii Leto 2018
Kontakty - patička
Přeměňte data v příležitosti s Business Intelligence - 2. část pod formulářem