Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Mapa stránok

STORMWARE
POHODA
Príručka užívateľa
Úvod
Úvodné informácie
Zákaznícka podpora
Popis okna programu
Prehľad tlačidiel nástrojovej lišty
Ovládanie programu pomocou kláves a klávesových skratiek
Prehľad povelov ponúk
Systémové požiadavky
Oznámenie o plnení relevantných noriem
Prehľad podporovaných funkcií
Ak si neviete poradiť
Inštalácia
Základné vedomosti
Zálohovanie údajov
Tlač zostáv
Uzamknutie záznamov
Výber záznamov
Triedenie záznamov
Zmazanie záznamu
Úprava existujúceho záznamu
Šablóny dokladov
Vkladanie záznamov
Nastavenie
Ponuka Zobraziť
Cudzie meny
Zoznamy
Bankové účty
Hotovostné pokladne
Voliteľné parametre
Externé nástroje
Prístupové práva
Legislatíva
Užívateľské nastavenie
Globálne nastavenie
Ako postupovať pri nastavení programu
Zavedenie účtovnej jednotky
Adresár
Podrobné nastavenia
Pomocné agendy
Úlohy
Hromadná fakturácia
Pomocné funkcie
Komunikačné funkcie
Organizácia dokumentov
Zmluvy
Bankové účty
Individuálne zľavy
Doklady
Udalosti
Kontaktné osoby
Firemné adresy
Jednoduché účtovníctvo
Podrobné nastavenia
Uzávierka účtovníctva
Účtovanie na prelome účtovných období
Mini One Stop Shop (MOSS)
Registrácia DPH v EU
Súhrnný výkaz
Kontrolný výkaz DPH
Priznanie k DPH
Daň z príjmov
Interné doklady
Likvidácia pohľadávok a záväzkov
Pokladňa
Banka
Peňažný denník
Predkontácie
Základné princípy a metódy
Podvojné účtovníctvo
Podrobné nastavenia
Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ
Neziskové organizácie
Uzávierka
Počiatočné stavy
Analýza
Saldo
Daň z príjmov
Časové rozlíšenie
Účtovný denník
Účtová osnova
Predkontácie
Základné princípy a metódy
Fakturácia
Podrobné nastavenia
Intrastat
Zápis dokladu v cudzej mene
Príkazy na úhradu
Ostatné záväzky
Prijaté zálohové faktúry
Prijaté faktúry
Ostatné pohľadávky
Vydané zálohové faktúry
Vydané faktúry
Prijaté a vydané objednávky
Zákazky
Prijaté a vydané ponuky
Prijaté a vydané dopyty
Sklady
Podrobné nastavenia
Využitie cudzích mien v skladoch
Účtovanie spôsobom A
Čiarové kódy
Kasa
Predajky
Agendy Reklamácie a Servis
Prevod
Výroba
Výdajky
Príjemky
Evidenčné čísla
Inventúra a inventúrne zoznamy
Pohyby
Zásoby
Organizácia skladového hospodárstva
Zavedenie skladovej evidencie
Princípy a metódy
Cenové akcie
Personalistika a mzdy
Zoznamy
Legislatíva
Nastavenie miezd
Mzdy
Pracovné pomery
Personalistika
Princípy a metódy
Kniha jázd
Podrobné nastavenia
Zoznam vodičov
Jazdy
Vozidlá
Princípy a metódy
Majetok
Podrobné nastavenia
Členenie a umiestnenie majetku
Leasingový majetok
Drobný majetok
Dlhodobý majetok
Dátová komunikácia
POHODA Kasa Offline
Pobočkové spracovanie údajov
XML log
XML import/export
Import a export údajov
Internetové obchody
Homebanking
Hardware
Novinky vo verzii Leto 2015
Aktualizácie
Novinky vo verzii Jeseň 2015
Aktualizácie
Novinky vo verzii Jeseň 2016
Novinky vo verzii Január 2017
Aktualizácie k verzii Január 2017
PDF
Novinky vo verzii Január 2010
Novinky vo verzii Jeseň 2009
Varianty
Sieťové verzie
Školská verzia
Seminár POHODA pre učiteľov
Doplnky k systému POHODA
POHODA PSÚ
POHODA MLP
POHODA Kasa Offline
Rozhranie v anglickom jazyku
POHODA Look
Certifikované fiškálne tlačiarne a registračné pokladnice
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
ES POHODA a zákon č. 289/2008 Z. z.
Priamy predaj zásob
Novinky vo verzii Máj 2010
Aktualizácie
Cenník POHODA 2017
Certifikácie a ocenenia
Ocenenie ERP Czech
Windows Vista
Windows 7
Atestácia akosti
Windows 8
Design a ovládanie
Adresár, kontakty, úlohy a upozornenia
Jednoduché, podvojné účtovníctvo a DPH
Tlačové zostavy a výstupy
Skladové hospodárstvo
Majetok
Intrastat
Fakturácia a objednávky
Rady systému POHODA
POHODA SQL 2017
Jazz
Standard
Profi
Premium
Komplet
POHODA E1 2017
Jazz
Standard
Premium
Komplet
Profi
POHODA 2017
POHODA Start
POHODA Start
Mini
Lite
Standard
Profi
Premium
Komplet
Jazz
Seminár POHODA E1
Cenník SERVIS 2017
Novinky vo verzii
Aktualizácie k verzii Leto 2017
Novinky vo verzii Máj 2009
Novinky vo verzii Január 2009
Homebanking
Mzdy a personalistika
Bezpečnosť údajov a prístupové práva
Hosting POHODA
Voliteľné parametre a úpravy agend
E-shopy
PARKETT STORE s. r. o.
DESIGNER-EUS, spol. s r. o.
STORMWARE eForm
Internetový obchod
Prenos obchodných dokladov (XML)
eKonto
Registrácia
Vytvorenie obchodu
Objednanie
Import objednávky
Vzhľad formulára
Pre pokročilých
JavaScript
Definícia XML dokumentu
Protokol eform
Príklad skriptu pre HTML
Príklad XML dokumentu
eBanka
eBanka
STORMWARE eForm - registrácia
STORMWARE eForm - registrácie
STORMWARE eForm - registrace
STORMWARE eForm - registrace
XML komunikácia
mServer
Nastavenie mServer
Spustenie mServer
Pre vývojárov
História zmien
Mechanizmus XML
Doklady pre import
Doklady pre export
Schéma systému POHODA
XML Schéma Validator
test XML
Podrobnosti
Ukončenie podpory XML komunikácie verzie 1.x
Pre vývojárov
Výpočet čiastky na položke dokladu
Nadštandardné sklady
Spravodaj
POHODA Business Intelligence
Novinky vo verzii Jeseň 2010
Novinky vo verzii Január 2011
Aktualizácie
POHODA Business Intelligence
Scenár Účtovníctvo
Scenár Sklady
Scenár Doklady
Možnosti reportingu POHODA Business Intelligence
Cenník riešenia POHODA Business Intelligence 2017
Technické informácie
Microsoft Awards 2012
IT produkt roku 2012
Tabuľka rozdielov
Príklady z praxe
POHODA Business Intelligence Lite
Seminár POHODA Business Intelligence
POHODA Business Intelligence Komplet
Viac informácií
Videonávody POHODA Business Intelligence
Naše riešenia
Novinky vo verzii Máj 2011
Aktualizácie
Novinky vo verzii Jeseň 2011
Aktualizácie
Úprava vzhľadu a ovládania
Novinky vo verzii Január 2012
Aktualizácie
Novinky vo verzii Leto 2012
Aktualizácie
Novinky vo verzii Jeseň 2012
Aktualizácie
Novinky vo verzii Január 2013
Aktualizácie
Novinky vo verzii Leto 2013
Aktualizácie
Kontrolný výkaz DPH
Viac informácií k prechodu na vyšší rad
Informácie k bezpečnejším radom
Novinky vo verzii Jeseň 2013
Aktualizácie
SEPA platba
Novinky vo verzii Január 2014
Aktualizácie
Novinky vo verzii Leto 2014
Aktualizácie
FILIP
Popis programu FILIP
Novinky vo verzii
Návod na založenie euro domácnosti
Aktualizácie
Cenník
Recenzie
Novinky ve verzi 2005
PRODICT
Varianty
Anglický slovník
Anglický komplet
Americký slang
Cenník
Recenzie
REPORT Designer
REPORT Viewer
Príručka REPORT Designer
Základné vedomosti
Objekty
Výber objektov
Zmena veľkosti objektov
Návrh tlačových zostáv
Vymazanie objektov
Tipy pre ľahšiu prácu
Prvé zoznámenie s aplikáciou REPORT Designer
Úvod k aplikácii REPORT Designer
Pridávanie užívateľských zostáv
Kategórie tlačových zostáv
Mazanie užívateľských zostáv
Typy tlačových zostáv
Presun objektov
Úvod
Úvodné informácie
Prehľad tlačidiel nástrojových líšt
Inštalácia programu
Prehľad povelov ponúk
Prehľad funkcií
Ak si neviete poradiť
Povely ponúk
Ponuka Vložiť
Ponuka Objekt
Ponuka Okno
Ponuka Úpravy
Ponuka Súbor
Ponuka Pomocník
Ponuka Zobraziť
Miestna ponuka
Vlastnosti objektov
Vyvolanie vlastností objektu
Záložka Pole
Záložka Čiara
Záložka Rámček
Záložka Písmo
Záložka Zoznam
Záložka Text
Záložka Súčet
Záložka Sekcia
Záložka Formát
Záložka QR kód
Záložka Vzorec
Záložka Čiarový kód
Záložka Graf
Záložka Podmienka
Záložka Obrázok
Prílohy
Užitočné príklady vzorcov
Prehľad tabuliek
Názvoslovie v tabuľkách
Popis súboru Report.cfg
Popis súboru StwRp.ini
Popis DAT súboru
Školenia
Účtovná uzávierka
Kategórie školení
Vstupný test
POHODA - krok za krokom
POHODA efektívne + novinky v programe
Jednoduché účtovníctvo I
POHODA - predaj, obchod a fakturácia
Skladové hospodárstvo - nastavenie a zavedenie
Skladové hospodárstvo - práca s dokladmi
Podvojné účtovníctvo I
Podvojné účtovníctvo II
POHODA - personalistika a mzdy
Zľava na školenie k novému programu
Modelové vzdelávacie plány
Jednoduché účtovníctvo II
Kontakty
Microsoft Gold Certified Partner
Ako sa robí POHODA
Námety
Kariéra
Pobočka Zvolen
Pobočka Košice
Daňoví poradcovia a účtovné firmy
Referencie
Registrácia poradcu
Konzultačná kancelária Žilina
Pohodu ešte nemám
Sprievodca variantami POHODA
Objednávky
Podmienky používania
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STORMWARE s. r. o.
Licenčná zmluva
Objednávka účasti na odbornom školení
Objednávka: SERVIS 2017
Objednávka: Upgrade
Objednávka účasti na bezplatnom seminári POHODA E1
Objednávka účasti na bezplatnom seminári POHODA pre učiteľov
Objednávka demoverzií
Objednávka účasti na odbornom školení - Potvrdenie
Objednávka účasti na odbornom školení - Rekapitulácia
Certifikačné skúšky
Certifikačné skúšky - Potvrdenie
Certifikačné skúšky - Rekapitulácia
Konferencia Business Intelligence v POHODE
Konferencia Business Intelligence v POHODE - Potvrdenie
Objednávka účasti na bezplatnom seminári POHODA Business Intelligence
Ochrana osobných údajov
Elektronický obchod
Pohodová škola
Podpora
Účtovný a daňový servis
Servisná schránka
Stiahnutie súborov
Individuálne služby
Tvorba tlačových zostáv
Vzdialená správa
FAQ
Podpora Windows 10
Inštalácia MS SQL Server 2014 Express
SEPA platby
POHODA
Návod na ukončenie účtovného obdobia
Podpora Windows Vista
Aktivácia a licenčné podmienky
Všeobecný internetový obchod
História zmien
Pre vývojárov
Komunikácia
Nastavenie
Offline aktivácia
Cenník: SERVIS 2010
Inštalácia
Odporúčané systémové požiadavky
SQL Server za výhodné ceny
Technické odporúčania
Z ohlasov zákazníkov
Partneri
Stupne partnerstva
Ako sa stať obchodným partnerom
Registrácia partnera
Stredná firma
Veľká firma
Na stiahnutie
Programy a aktualizácie
Príručky a ďalšie súbory na stiahnutie
Kalendár verzií a ich aktualizácií
Aktualizácie online
Logá a ikony pre Vaše stránky
Logá Pohoda Plus
Pohodu už mám
NTR
Mapa stránok
Podrobnosti spracovania
Export zoznamu
Certifikát POHODA
Držitelia
Videonávody
Zákaznícke centrum
Partneri
Certifikácia
Plagáty
Vyhodnotenie
Dotazník pre užívateľov programu POHODA
Kontaktný formulář
Kontaktný formulář - potvrdenie
Prieskum - služby
Akcie a tipy
POHODOVÝ slovník
Tabuľka agendy
Administrátor
Adresár
Analýza
Automatické načítanie kurzu
Automatické objednávky zásob
Banka
Bankové účty
Business Intelligence
Cash flow
Cudzinec
Centrála
CRM
Cudzie meny v skladovej evidencii
Komunikačné funkcie
Súhrnný výkaz
Zákazky
História záznamov
Intrastat v programe POHODA
Čiarové kódy
Diskrétna výplatná páska
Duplicity (funkcie)
Údajová a účtovná uzávierka
Expresná likvidácia
Editor zostáv
STORMWARE eForm
Fakturácia v POHODE
Grafy
Hardware
Homebanking
Import údajov
Internetový obchod
Interné doklady
Kniha jázd
Kód banky
Likvidácia pohľadávok a záväzkov
Logo
Marža
Mzda
Rozhodujúce obdobie
Súvaha
Účtovanie zásob spôsobom A alebo B
Náklady
Odpisy
OLAP kocka
Predkontácie
Ostatné pohľadávky
Priame a nepriame dane
Organizácia dokumentov
Obnovenie údajov zo zálohy
Peňažný denník
Personalistika
Pobočkové spracovanie údajov
REPORT Designer
Registračná pokladňa
Rezervácie skladových zásob
Reklamácie
Zviazané zásoby
Typy skladových zásob
Tolerovaná výška pohľadávok
Účtovný denník
Účtovanie na prelome roka
Účtovná závierka
XML
Zálohovanie údajov
PDF
ERP
FIFO
SEO
Podvojné účtovníctvo
Holding
Dátový sklad
Dashboard
Java
Konateľ spoločnosti
Jednoduché účtovníctvo
Judikát
Hrubý domáci produkt (HDP)
Bilancia
B2B
Licenčná zmluva
Marketing
Merchandising
Nehmotný majetok
Valuta
Voliteľné parametre
Jednotný colný doklad (JCD)
Scenár Doklady
Scenár Sklady
Scenár Účtovníctvo
Agenda
Informačná plocha
Formulár agendy
Kasa Online
Faktúra zadarmo
Globálne nastavenie
Svet POHODA
Kontaktný formulár - potvrdenie
Kontaktný formulár
Pitný režim POHODA
Popis programu Pitný režim POHODA
Referencie programu Pitný režim POHODA
Anketa
Anketa - potvrdenie
E-learning
Podmienky zľavy
Podpora Windows XP
POHODA podnikateľ
Letné vyladenie programu POHODA
Cenové zvýhodnenie prechodu na online