Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Rad POHODA

Či už ste živnostník alebo menšia firma, POHODA vám ponúkne presne to, čo pre svoju prácu potrebujete a čo od účtovného programu očakávate. Aj preto je medzi užívateľmi taká obľúbená.

Ak sa vaše nároky zvýšia alebo sa podnikanie rozrastie, POHODA porastie s vami. Viac funkcií i možností vám prináša rad POHODA SQL a POHODA E1.

POHODA E1

Prečo si vybrať základný rad POHODA

  • Komplexný účtovný program
  • Všetko pre podvojné i jednoduché účtovníctvo
  • Veľmi rýchla práca pri lokálnych inštaláciách i v malých sieťach
  • Základné prístupové práva užívateľov, napr. podľa agend
  • Súbežná práca viacerých užívateľov
  • Databáza MS Access
  • Technológia file‑server
  • Spolupráca s aplikáciou mPOHODA pre mobilnú fakturáciu a predaj  
    Aplikáciu mPOHODA Start môžete využívať zadarmo. Pokiaľ vám limity aplikácie už nebudú stačiť, môžete prejsť na plnú verziu.

Porovnanie variantov základného radu

POHODA
jednoduché účtovníctvo ?
peňažný denník, predkontácie
podvojné účtovníctvo ?
účtovný denník, predkontácie, saldo, finančná analýza, možnosť vedenia i pre klientov na zákazku
fakturácia, financie, adresár ?
fakturácia
vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia

financie
pokladňa, banka, interné doklady

adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
dane ?
priznanie DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, podklady pre daň z príjmov, priznanie k dani z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov
majetok, kniha jázd ?
majetok
dlhodobý, leasingový a drobný majetok

kniha jázd
vozidlá, jazdy
sklady, internetové obchody ?
sklady
zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, inventúry, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých zásob, Kasa

internetové obchody
parametre, kategórie, administrácia priamo v programe POHODA
mzdy a cestovné príkazy ?
mzdy
personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov

cestovné príkazy
tuzemské a zahraničné
objednávky, poštové zostavy, cudzie meny, homebanking ?
objednávky
ponuky dopyty, prijaté/vydané objednávky

poštové zostavy
poukážky, obálky, sprievodky, štítky

cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy

homebanking
export príkazov, import a zaúčtovanie výpisov
základné prístupové práva ?
priama definícia

Technológia file‑server

Základný rad POHODA ukladá údaje technológiou file‑server. To znamená, že každý užívateľ pracuje na svojom počítači s údajmi, ktoré sú uložené v jednom alebo vo viacerých súboroch priamo na serveri.

Ak pracujete s menším objemom údajov alebo ekonomický software používa menej ľudí, je pre vás táto technológia tá pravá. Pri lokálnych inštaláciách alebo v malých sieťach je totiž práca v programe POHODA veľmi rýchla.

Schéma 1

S rozhodovaním vám môže pomôcť

Prehľad všetkých radov