Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

POHODA 2017

Ekonomický systém POHODA je komplexný účtovný a ekonomický software pre malé, stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. Spĺňa nároky na ekonomické systémy pre vedenie účtovných agend a jednoduchého účtovníctva. Vlastnosti a možnosti tohto radu sú základom funkcií a možností ďalších dvoch radov, a to POHODA SQL a POHODA E1.

Krabica systému POHODA
 

Základný rad systému POHODA je dostupný v týchto variantoch:

Zľava na školenie k novému programu

Porovnanie dostupných variantov systému POHODA


Obsiahnuté funkcie a agendy (výber) Mini Lite Jazz Standard Profi Premium Komplet
Adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
A
A
A
A
A
A
A
Fakturácia (vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
A
A
A
A
A
A
A
Financie (pokladňa, banka)
A
A
A
A
A
A
A
Dane (priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov)
A
A
N
A
A
A
A
Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
A
A
N
A
N
N
A
Podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, analýzy)
N
N
N
N
A
A
A
Mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
N
N
N
A
N
A
A
Majetok (dlhodobý, leasingový a drobný majetok)
N
A
N
A
A
A
A
Kniha jázd (vozidlá, jazdy)
N
A
N
A
A
A
A
Objednávky (ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky)
N
A
A
A
A
A
A
Poštové zostavy (poukážky, obálky, sprievodky, štítky)
N
A
A
A
A
A
A
Cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
N
A
A
A
A
A
A
Homebanking (export príkazov, import a zaúčtovanie výpisy)
N
A
A
A
A
A
A
Prístupové práva - základné funkcie (priama definícia)
N
A
A
A
A
A
A
Prístupové práva - ďalšie funkcie (definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Sklady - základné funkcie (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, inventúry, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých zásob)
N
N
A
A
N
A
A
Sklady - ďalšie funkcie (evidencia viacerých dodávateľov, nákupná cena v cudzej mene, cudzie názvy zásob, editácia výrobného listu, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov, automatické objednávky zložených zásob)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Internetové obchody - základné funkcie (parametre, kategórie, administrácia priamo v programe POHODA)
N
N
A
A
N
A
A
Internetové obchody - ďalšie funkcie (automatické zhrávanie údajov medzi programom POHODA a e-shopom)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Užívateľské rozšírenia programu (voliteľné parametre, užívateľské agendy)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Technológia klient-server (databázový SQL server)

na SQL technológii sú postavené rady POHODA SQL a POHODA E1

 

Tip:
  • Chcete chrániť viac svoje firemné údaje?
  • Potrebujete rýchlejšiu odozvu programu pri veľkom množstve údajov?
  • Požadujete možnosť súčasnej práce väčšieho počtu užívateľov?
Ideálnym riešením pre Vás môže byť ekonomický systém POHODA SQL.

 

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: