Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

POHODA Komplet

Variant POHODA Komplet je úplne kompletný variant určený firmám a ďalším subjektom, ktorí chcú spracovávať jednoduché účtovníctvo i podvojné účtovníctvo v jednom komfortnom programe. Jedná sa o najpredávanejší variant systému POHODA s bezkonkurenčným pomerom ceny a pridanej hodnoty.

podvojné účtovníctvo
jednoduché účtovníctvo
fakturácia
objednávky
financie
mzdy
sklady
hotovostný predaj zásob
majetok
kniha jázd

Funkcie a možnosti

podvojné účtovníctvo
účtovný denník, predkontácie, saldo, finančná analýza, možnosť vedenia i pre klientov na zákazku
jednoduché účtovníctvo
peňažný denník, predkontácie, možnosť vedenia i pre klientov na zákazku
financie
pokladňa, banka, interné doklady
dane
priznanie DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, podklady pre daň z príjmov, priznanie k  dani z príjmov, priznanie k dani z motorových vozidiel, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov
homebanking
tvorba a export príkazov, import a zaúčtovanie výpisov
cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy
objednávky
ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky
fakturácia
vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia
adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
sklady
zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, inventúry, evidencia reklamácií a práv, automatické objednávky jednotlivých zásob
hotovostný predaj
modul Kasa na priamy online maloobchodný predaj zásob a agenda Kasa Mini na rýchly predaj bez nadväznosti na skladové hospodárstvo
internetové obchody
parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, načítanie zásob zo systému POHODA, prijímanie objednávok do systému POHODA
Intrastat
výkazy pre Intrastat
podpora pokladničného hardwaru
podpora pokladničného hardwaru, čiarových kódov a mobilnej fakturácie
majetok
dlhodobý a drobný majetok
kniha jázd
vozidlá, jazdy
mzdy
personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov
poštové zostavy
poukážky, obálky, sprievodky, štítky
tlačové zostavy
tlačové zostavy na tlač prehľadov, súpisiek atď.
editor tlačových zostáv
REPORT Designer
 

Cenník

POHODA Komplet
1 PC
licencia pre 1 počítač
870 €
NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 305 €
NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 740 €
CAL Prídavnú sieťovú licenciu, označovanú ako CAL, je potrebné zakúpiť pre šiesty a každý ďalší počítač v sieti.
prídavná sieťová licencia
348 €
MLP Nesieťová prídavná licencia je určená na inštaláciu jednej kópie zodpovedajúceho radu a variantu systému POHODA na ďalší počítač v rámci jedného miestne oddeleného pracoviska rovnakej organizácie.
nesieťová licencia
348 €

Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 1. 9. 2023.

KOMPLETNÝ CENNÍK

Variant si môžete ešte funkčne rozšíriť

prehliadač účtovníctva POHODA Look Variant slúži na prezeranie a kontrolu účtovných dát a dokladov nahratých v akomkoľvek inom variante systému POHODA a na tlač zostáv. Je určený pre klientov účtovných firiem, ktorí si nechávajú účtovníctvo spracovávať externe.
viac
POHODA Afilácia Add.
príplatok za prístup zamestnancov ďalšej, majetkovo prepojenej firmy
užívateľské rozhranie v anglickom jazyku (len pre rad SQL a E1)