Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

POHODA Look

Prehliadač účtovníctva POHODA Look je skvelou príležitosťou pre účtovníkov a ich klientov. Z akéhokoľvek počítača, kde bude nainštalovaný, môže klient účtovníckej firmy nahliadnuť do svojho účtovníctva, vytlačiť zostavy, sledovat vývoj miezd zamestnancov alebo mať prehľad o DPH.

Prehliadač účtovníctva využijete k akémukoľvek radu a variantu účtovného programu POHODA. Pre načítanie údajov z radu SQL a E1 je však potrebné údaje exportovať vo formáte MDB (Access engine). Údaje vytvorené v rámci funkčných rozšírení radu E1 varianta Look nezobrazuje.

Prečo POHODA Look?

Klient si sám vyhľadá informácie, ktoré potrebuje.

Čokoľvek si môže priamo vytlačiť (faktúru, dodací list alebo napríklad výplatnú pásku).

Okrem toho sa nemusí báť, že niečo pokazí, program mu neumožní vykonať žiadne úpravy .