Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Odporúčané systémové požiadavky

Systémové požiadavky pre produkty STORMWARE Office

Každá aplikácia vyžaduje pre svoju prevádzku technickú infraštruktúru (server, klientské počítače, sieťové prvky a operačné systémy) s parametrami zodpovedajúcimi predovšetkým zaťaženiu aplikácie v plnej prevádzke. Na celkový dátový výkon aplikácie má rozhodujúci vplyv optimálne dimenzovanie všetkých prvkov infraštruktúry a ich vyvážené zostavenie.

Všeobecné požiadavky a odporúčania
Odporúčané systémové požiadavky na pracovné stanice a servery MDB verzií programov
Odporúčané systémové požiadavky na servery pre SQL rady programov
Ostatné odporúčania

Základné požiadavky na software pre riešenie POHODA Business Intelligence
Technické odporúčania pri prevádzke ekonomického a informačného systému POHODA

Všeobecné požiadavky a odporúčania

Pre účely údržby a defragmentácie odporúčame na všetkých serveroch a pracovných staniciach udržiavať voľné miesto s veľkosťou 25 % kapacity pevného disku. Splnenie tejto systémovej požiadavky dáva spolu so splnením odporúčaní popísaných nižšie základný predpoklad pre bezproblémovú inštaláciu a používanie programov STORMWARE Office.

Pri inštalácii aplikácií STORMWARE Office na iné ako slovenské prostredie môže v databáze dôjsť k deformácii slovenských znakov. Ak nemáte vo svojom operačnom systéme slovenské prostredie, odporúčame doinštalovať tzv. MUI Pack (Multilingual User Interface Pack) určený pre Váš operačný systém.

V operačnom systéme Windows je potrebné mať v Ovládacích paneloch nastavený jazyk: slovenčina (Slovenská republika). Ďalej je potrebné vybrať jazyk pre programy nepodporujúci sadu Unicode: slovenčina (Slovenská republika).

Pred inštaláciou produktov STORMWARE Office odporúčame aktualizovať operačný systém na najnovšiu verziu Service Pack (SP) pre daný typ Windows.

Na inštaláciu sieťových verzií produktov STORMWAE Office nie sú odporúčané zariadenia typu NAS s iným operačným systémom ako MS Windows. V rámci týchto zariadení, ktoré disponujú rôznymi operačnými systémami, nie je možné vždy zaistiť bezproblémový chod systémových služieb pre prenos, zdieľanie a riadenie prístupu k súborom tak ako je to na platforme Windows. Z hľadiska veľkého množstva variácií týchto systémov ani nie je možné pripraviť jednotné odporúčanie pre ich nastavenie a prevádzku. Z týchto dôvodov nie je možné garantovať bezproblémovú inštaláciu a prevádzku.

Pracovné stanice

Systémové požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke predstavujú odporúčané parametre pracovných staníc jednotlivých užívateľov programov STORMWARE Office. Je možné použiť ich tiež ako minimálne parametre servera (sieťových) file-serverových verzií/radov programu STORMWARE Office - POHODA.

Operačný systém: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8 / 8.1 SK, Microsoft Windows 7 SP1 SK, Microsoft Windows Vista SP2 SK
pozn.: Programy STORMWARE Office nie sú určené pre Windows 2000 a staršie operačné systémy. 
Pre užívateľov Windows XP: Aj keď je ekonomický systém POHODA na operačnom systéme Windows XP v súčasnej dobe plne funkčný, je pravdepodobné, že do roku 2018 pri snahe udržať naše produkty kompatibilné s najnovšími verziami operačných systémov Windows, nebudeme ďalej schopní zachovať súčasnú kompatibilitu s Windows XP a Windows Server 2003.
Procesor (CPU): Intel Core 2 Duo 2 GHz
Operačná pamäť (RAM): 2 x 2048 MB
Pevný disk (HDD): 2 x SATAII, 7200 ot./min.
Záložný zdroj (UPS): APC 500 W (podľa zdroja PC/servera)
Ostatné požiadavky: Pre zobrazovanie kontingenčných tabuliek a grafov z riešenia POHODA Business Intelligence je nevyhnutný program Microsoft Excel 2016, 2013, príp. 2010.

Odporúčania systémových opatrení pre bezchybnú prevádzku file-serverových databázových aplikácií


hore

Server pre SQL rady produktov a pre riešenie POHODA Business Intelligence

Programy POHODA SQL a POHODA E1 a riešenie POHODA Business Intelligence pre svoju prevádzku potrebujú Microsoft SQL Server. Jednotlivým úrovniam zaťaženia programu zodpovedajú rôzne odporúčané konfigurácie servera. Pre správnu voľbu sú dôležitými faktormi nielen počet užívateľov, ale taktiež počet a veľkosť databáz a spôsob prístupu užívateľov k údajom.

Odporúčané systémové požiadavky na pracovné stanice jednotlivých užívateľov sú uvedené vyššie.

Úrovne zaťaženia a využitia programu


  Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Veľkosť databázy: do 65 MB do 85 MB do 200 MB stovky MB rádovo GB
Počet aktuálnych databáz: 1 2 2 4 10
Počet užívateľov (iba v LAN bez terminálových prístupov): až 5 až 7 až 10 až 15 až 25
Počet terminálových prístupov (bez LAN užívateľov): iba správca až 4 až 6 až 8 až 10
Adresár (záznamy): * 5 000 10 000 10 000 50 000 50 000
Zásoby (záznamy): * 5 000 10 000 50 000 50 000 50 000
Pohyby (záznamy): * 50 000 100 000 200 000 500 000 500 000
Účtovný denník (záznamy): * 50 000 100 000 200 000 500 000 500 000
Využiteľnosť pre riešenie POHODA Business Intelligence:
N 
A 
A 
A 
A 
Systémové požiadavky na server: variant 1 variant 2 variant 3 variant 4 variant 5

* Orientačné počty záznamov v agendách (POHODA)

** Nezapočítava sa počet užívateľov v LAN


Všeobecné systémové požiadavky na server

Pred nákupom servera odporúčame konzultáciu s našimi certifikovanými technikmi.


Variant pre úroveň zaťaženia 1
Systém prístupových práv: Workgroup alebo Domain
Operačný systém: Microsoft Windows Server 2012 Foundation alebo Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation
SQL server: Microsoft SQL Server 2012 SP2 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2008 R2 a vyššími), Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2008 R2 a vyššími) alebo Microsoft SQL Server 2016 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyššími)
Procesor (CPU): Intel Quad Core Xeon 2,5 GHz
Operačná pamäť (RAM): minimálne 8 GB RAM
Pevný disk (HDD): 2 x SATAII, 7200 ot./min., zapojené do RAID 1
Záložný zdroj (UPS): APC 1000 W (podľa zdroja servera)


Variant pre úroveň zaťaženia 2
Systém prístupových práv: Workgroup alebo Domain; pre POHODA Business Intelligence odporúčame Domain
Operačný systém: Microsoft Windows Server 2012 (R2) Standard alebo Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation
SQL server: Microsoft SQL Server 2012 SP2 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2008 R2 a vyššími), Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2008 R2 a vyššími) alebo Microsoft SQL Server 2016 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyššími);
pre POHODA Business Intelligence je potrebný Microsoft SQL Server v edícii Standard alebo Enterprise vo verzi 2012 SP3 / 2014 SP2 / 2016 (môže byť i Runtime)
Procesor (CPU): Intel Quad Core Xeon 2,5 GHz
Operačná pamäť (RAM): minimálne 8 GB RAM, resp. 12 GB RAM pri používaní terminálových prístupov
Pevný disk (HDD): 2 x SATAII, 7200 ot./min., zapojené do RAID 1,
2 x SATAII, 7200 ot./min., RAID 1 (transakčné logy, public)
Záložný zdroj (UPS): APC 1000 W (podľa zdroja servera)


Variant pre úroveň zaťaženia 3
Systém prístupových práv: Workgroup alebo Domain; pre POHODA Business Intelligence odporúčame Domain
Operačný systém: Microsoft Windows Server 2012 (R2) Standard, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard
SQL server: Microsoft SQL Server 2012 SP3 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2008 R2 SP1 a vyššími), Microsoft SQL Server 2014 SP2 Standard alebo Microsoft SQL Server 2016 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyššími)
pre POHODA Business Intelligence je potrebný Microsoft SQL Server v edícii Standard alebo Enterprise vo verzii 2012 SP3 / 2014 SP2 / 2016 (môže byť i Runtime)
Procesor (CPU): Intel Quad Core Xeon 2,5 GHz
Operačná pamäť (RAM): minimálne 8 GB RAM, resp. 12 GB RAM pri používaní terminálových prístupov
Pevný disk (HDD): 2 x SAS, 10 000 ot./min., zapojené do RAID 1,
2 x SATAII, 7200 ot./min., RAID 1 (transakčné logy, public)
Radič diskového pola: 512 MB cache
Záložný zdroj (UPS): APC 1500 W (podľa zdroja servera)

Poznámka:
Tento variant je taktiež vhodný v prípade kombinácie viacerých menších databáz (s veľkosťou 2-20 MB) a menej užívateľov.
Príklad:
Účtovná firma, v ktorej pracujú s produktom 4 zamestnanci v 400 účtovných jednotkách.


Variant pre úroveň zaťaženia 4
Systém prístupových práv: Domain
Operačný systém: Microsoft Windows Server 2012 (R2) Standard, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard
SQL server: Microsoft SQL Server 2012 SP3 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2008 R2 SP1 a vyššími), Microsoft SQL Server 2014 SP2 Standard alebo Microsoft SQL Server 2016 Standard (kompatibilný s operačným systémom  Windows Server 2012 a vyššími)
pre POHODA Business Intelligence je potrebný Microsoft SQL Server v edícii Standard alebo Enterprise vo verzii 2012 SP3 / 2014 SP2 / 2016 (môže byť i Runtime)
Procesor (CPU): Intel Quad Core Xeon 2,5 GHz
Operačná pamäť (RAM): minimálne 12 GB RAM
Pevný disk (HDD): 2 x 2 SAS, 15 000 ot./min., zapojené do RAID 0+1,
2 x SATAII, 7200 ot./min., RAID 1 (transakčné logy, public)
Radič diskového pola: 512 MB cache a viac
Záložný zdroj (UPS): APC 1500 W (podľa zdroja servera)


Variant pre úroveň zaťaženia 5
Systém prístupových práv: Domain
Operačný systém: Microsoft Windows Server 2012 (R2) Standard, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard
SQL server: Microsoft SQL Server 2012 SP3 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2008 R2 SP1 a vyššími), Microsoft SQL Server 2014 SP2 Standard alebo Microsoft SQL Server 2016 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyššími)
pre POHODA Business Intelligence je potrebný Microsoft SQL Server v edícii Standard alebo Enterprise vo verzii 2012 SP3 / 2014 SP2 / 2016 (môže byť i Runtime)
Procesor (CPU): Intel Quad Core Xeon 2,5 GHz
Operačná pamäť (RAM): minimálne 16 GB RAM
Pevný disk (HDD): 2 x 2 SAS, 15 000 ot./min., zapojené do RAID 0+1,
2 x SATAII, 7200 ot./min., RAID 1 (transakčné logy, public)
Radič diskového pola: 1 GB cache a viac
Záložný zdroj (UPS): APC 2000 W (podľa zdroja servera)

Poznámka:
Tento variant vychádza z úrovne č. 4 a je vhodný pre kombináciu viacerých databáz a viacerých užívateľov ako vo variante č. 4.

Predtým, než sa rozhodnete hardware zakúpiť, odporúčame Vám konzultáciu s technikmi STORMWARE.

hore

Aktuálne podporované verzie Microsoft SQL Server

 • SQL Server 2016
 • SQL Server 2014 SP2
 • SQL Server 2012 SP3
 • SQL Server 2008 R2 SP3
 • SQL Server 2008 SP4

Edícia SQL Servera by vždy mala korešpondovať s úrovňou zaťaženia, viď "Odporúčané systémové požiadavky na servery pre SQL rady programov". Pre bezproblémovú prevádzku a plnohodnotné využitie výkonu produktov STORMWARE odporúčame využívať vždy aktuálne verzie Microsoft SQL Server, ako aj aplikácii všetkých jeho dostupných aktualizácii. Plánovanou aktualizáciou verzie SQL Servera predídete vynútenému prechodu medzi verziami v prípade ukončenia podpory jednej zo starších verzii SQL Servera.

hore

Ostatné odporúčania

Pri Microsoft Windows Small Business serveri (SBS), na ktorom je prevádzkovaný Microsoft Exchange, neodporúčame Microsoft SQL Server prevádzkovať z dôvodu kompatibility (vychádza z odporúčaní výrobcu operačného systému).

Pre korektný chod na SBS s Microsoft Exchange môže byť nainštalovaná iba aplikácia POHODA SQL a POHODA E1 a vlastné údaje presmerované na Microsoft SQL Server, ktorý je inštalovaný na inom serveri (napr. terminálový server).

Vyššie uvedené systémové požiadavky (úroveň 1-5) sú navrhnuté priamo pre fyzický hardware servera, nie pre virtuálne stroje. Ak bude využívané virtuálne prostredie (napr. Hyper-V, Xen Center), odporúčame systémové požiadavky navýšiť podľa požiadaviek konkrétneho virtuálneho prostredia, prípadne systémové požiadavky konzultovať s certifikovaným technikmi.

Z dôvodu zabezpečenia údajov a zefektívnenia administrácie prístupových práv odporúčame pri používaní produktu POHODA BI vytvorenie doménových prístupových práv.

hore


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 95520 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: