Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Odporúčané systémové požiadavky

Systémové požiadavky pre produkty STORMWARE Office

Každá aplikácia vyžaduje pre svoju prevádzku technickú infraštruktúru (server, klientske počítače, sieťové prvky a operačné systémy) s parametrami zodpovedajúcimi predovšetkým zaťaženiu aplikácie v plnej prevádzke. Na celkový dátový výkon aplikácie má rozhodujúci vplyv optimálne dimenzovanie všetkých prvkov infraštruktúry a ich vyvážené zostavenie.

Všeobecné požiadavky a odporúčania
Odporúčané systémové požiadavky na pracovné stanice a servery MDB verzií programov
Odporúčané systémové požiadavky na servery pre SQL rady programov
Ostatné odporúčania

Základné požiadavky na software pre riešenie Business Intelligence
Technické odporúčania pri prevádzke ekonomického a informačného systému POHODA

Všeobecné požiadavky a odporúčania

Pre účely údržby a defragmentácie odporúčame na všetkých serveroch a pracovných staniciach udržiavať voľné miesto s veľkosťou 25 % kapacity pevného disku. Splnenie tejto systémovej požiadavky dáva spolu so splnením odporúčaní popísaných nižšie základný predpoklad pre bezproblémovú inštaláciu a používanie programov STORMWARE Office.

Pri inštalácii aplikácií STORMWARE Office na iné ako slovenské prostredie môže v databáze dôjsť k deformácii slovenských znakov. Ak nemáte vo svojom operačnom systéme slovenské prostredie, odporúčame doinštalovať tzv. MUI Pack (Multilingual User Interface Pack) určený pre Váš operačný systém.

V operačnom systéme Windows je potrebné mať v Ovládacích paneloch nastavený jazyk: slovenčina (Slovenská republika). Ďalej je potrebné vybrať jazyk pre programy nepodporujúci sadu Unicode: slovenčina (Slovenská republika).

Pred inštaláciou produktov STORMWARE Office odporúčame aktualizovať operačný systém na najnovšiu verziu Service Pack (SP) pre daný typ Windows.

Na inštaláciu sieťových verzií produktov STORMWAE Office nie sú odporúčané zariadenia typu NAS s iným operačným systémom ako MS Windows. V rámci týchto zariadení, ktoré disponujú rôznymi operačnými systémami, nie je možné vždy zaistiť bezproblémový chod systémových služieb pre prenos, zdieľanie a riadenie prístupu k súborom tak ako je to na platforme Windows. Z hľadiska veľkého množstva variácií týchto systémov ani nie je možné pripraviť jednotné odporúčanie pre ich nastavenie a prevádzku. Z týchto dôvodov nie je možné garantovať bezproblémovú inštaláciu a prevádzku.

Produkty STORMWARE Office nemajú tenkého klienta, a preto neodporúčame pre vzdialené prístupy šifrované VPN pripojenie. Pre korektné vzdialené prístupy odporúčame RDP protokol.

Pracovné stanice

Systémové požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke predstavujú odporúčané parametre pracovných staníc jednotlivých užívateľov programov STORMWARE Office.

Operačný systém:Microsoft Windows 11,Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8 / 8.1 SK, Microsoft Windows 7 SP1 SK
pozn.: Programy STORMWARE Office nie sú určené pre Windows 2000 a staršie operačné systémy. 
Pre užívateľov Windows Vista: Ekonomický systém POHODA je na Windows Vista v súčasnej dobe plne funkčný. Pri snahe udržať naše produkty kompatibilné s najnovšími verziami OS Windows, je pravdepodobné, že v budúcnosti už ďalej nebudeme schodní zachovať súčasne aj kompatibilitu s Windows Vista. Pre užívateľov Windows XP: Vzhľadom na vývoj moderných technológii nie je možné udržať kompatibilitu s Windows XP, a preto sme nútení od januára 2020 ukončiť podporu produktov STORMWARE pre tento operačný systém.
Procesor (CPU):Intel Core 2 Duo 2 GHz
Operačná pamäť (RAM):4 GB
Pevný disk (HDD):2 x SATAII, 7200 ot./min.
Záložný zdroj (UPS):APC 500 W (podľa zdroja PC/servera)
Ostatné požiadavky:Pre zobrazovanie kontingenčných tabuliek a grafov z doplnku Business Intelligence je nevyhnutný program Microsoft Excel 2019, 2016, 2013, príp. 2010.

V nasledujúcej tabuľke vidíte doporučené systémové požiadavky pracovných staníc jednotlivých užívateľov programov STORMWARE Office. Je možné použiť ich tiež ako minimálne parametre servera (sieťových) file-serverových verzií/radov programu STORMWARE Office - POHODA.

Operačný systém:Microsoft Windows 10
Procesor (CPU):Intel Core i5 2,8 GHz
Operačná pamäť (RAM):8 GB RAM
Pevný disk (HDD/SSD):2 x SATA III, 7200 ot./min.
Záložný zdroj (UPS):APC 500 W (podľa zdroja PC/serveru)
Ostatné požiadavky:Pre sledovanie výstupu z doplnkov Business Intelligence je nutný program Microsoft Excel, najlepšie vo verzii 2019.

Odporúčania systémových opatrení pre bezchybnú prevádzku file-serverových databázových aplikácií


hore

Server pre SQL rady produktov a pre doplnok Business Intelligence

Programy POHODA SQL a POHODA E1 a doplnok Business Intelligence pre svoju prevádzku potrebujú Microsoft SQL Server. Jednotlivým úrovniam zaťaženia programu zodpovedajú rôzne odporúčané konfigurácie servera. Pre správnu voľbu sú dôležitými faktormi nielen počet užívateľov, ale taktiež počet a veľkosť databáz a spôsob prístupu užívateľov k údajom.

Odporúčané systémové požiadavky na pracovné stanice jednotlivých užívateľov sú uvedené vyššie.

Úrovne zaťaženia a využitia programu


 Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4Úroveň 5
Veľkosť databázy:do 65 MBdo 85 MBdo 200 MBstovky MBrádovo GB
Počet aktuálnych databáz:122410
Počet užívateľov (iba v LAN bez terminálových prístupov):až 5až 7až 10až 15až 25
Počet terminálových prístupov (bez LAN užívateľov):iba správcaaž 4až 6až 8až 10
Adresár (záznamy): *5 00010 00010 00050 00050 000
Zásoby (záznamy): *5 00010 00050 00050 00050 000
Pohyby (záznamy): *50 000100 000200 000500 000500 000
Účtovný denník (záznamy): *50 000100 000200 000500 000500 000
Využiteľnosť pre riešenie POHODA Business Intelligence:
N 
A 
A 
A 
A 
Systémové požiadavky na server:variant 1variant 2variant 3variant 4variant 5

* Orientačné počty záznamov v agendách (POHODA)

Vyššie požiadavky, t.j. nad úrovňou 5 odporúčame konzultovať s našimi certifikovanými technikmi.


Všeobecné systémové požiadavky na dedikovaný databázový server bez virtualizácie

Pred nákupom servera odporúčame konzultáciu s našimi certifikovanými technikmi.


Variant pre úroveň zaťaženia 1
Systém prístupových práv:Workgroup alebo Domain
Operačný systém:Microsoft Windows Server 2012 (R2) Foundation, Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter, Microsoft Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter, Windows Server 2022 Essentials / Standard / Datacenter
SQL server:Microsoft SQL Server 2014 SP3 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012(R2)) alebo Microsoft SQL Server 2016 SP3 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším) a Microsoft SQL Server 2017 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším); Microsoft SQL Server 2019 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším) a Microsoft SQL Server 2022 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším)
Procesor (CPU):Intel Xeon rady napr. E5v4, E7v4, x41, x56, E-2.. (minimálne 2,13 Ghz)
Operačná pamäť (RAM):minimálne 16 GB RAM
Pevný disk (HDD):2 x SATA III, 7200 ot./min. alebo 2x SSD disky zapojené do RAID 1
Záložný zdroj (UPS):APC 1000 W (podľa zdroja servera)


Variant pre úroveň zaťaženia 2
Systém prístupových práv:Workgroup alebo Domain; pre Business Intelligence odporúčame Domain
Operačný systém:Microsoft Windows Server 2012 (R2) Foundation / Standard / Datacenter, Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter, Microsoft Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter, Windows Server 2022 Essentials / Standard / Datacenter
SQL server:Microsoft SQL Server 2014 SP3 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012(R2)), Microsoft SQL Server 2016 SP3 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším) a Microsoft SQL Server 2017 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším); Microsoft SQL Server 2019 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším) a Microsoft SQL Server 2022 Express (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším);
pre Business Intelligence je potrebný Microsoft SQL Server v edícii Standard alebo Enterprise vo verzi 2014 SP3 / 2016 SP3 / 2017 / 2019 / 2022 (môže byť i Runtime)
Procesor (CPU):Intel Xeon rady napr. E5v4, E7v4, x41, x56, E-2.. (minimálne 2,13 Ghz) a novšie alebo serverové AMD EPYC
Operačná pamäť (RAM):minimálne 16 GB RAM
Pevný disk (HDD):2 x SAS, 10 000 ot./min. alebo 2 x SSD disky zapojené do RAID 1 alebo RAID 5 (min. 3 disky)
2 x SATA III, 7200 ot./min., zapojené do RAID 1 (zálohy)
Záložný zdroj (UPS):APC 1000 W (podľa zdroja servera)


Variant pre úroveň zaťaženia 3
Systém prístupových práv:Workgroup alebo Domain; pre Business Intelligence odporúčame Domain
Operačný systém:Microsoft Windows Server 2012 (R2) Foundation / Standard / Datacenter, Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter, Microsoft Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter, Windows Server 2022 Essentials / Standard / Datacenter
SQL server:Microsoft SQL Server 2014 SP3 Standard, Microsoft SQL Server 2016 SP3 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším) alebo Microsoft SQL Server 2017 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším), Microsoft SQL Server 2019 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším) alebo Microsoft SQL Server 2022 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším)
pre Business Intelligence je potrebný Microsoft SQL Server v edícii Standard alebo Enterprise vo verzii 2014 SP3 / 2016 SP2 / 2017 / 2019 / 2022(môže byť i Runtime)
Procesor (CPU):Intel Xeon rady napr. E5v4, E7v4, x41, x56, E-2.. (minimálne 2,13 Ghz) a novšie alebo serverové AMD EPYC
Operačná pamäť (RAM):minimálne 16 GB RAM
Pevný disk (HDD):2 x SAS, 10 000 ot./min. alebo 2x SSD disky, zapojené do RAID 1 alebo RAID 5 (min. 3 disky)
2 x SATA III, 7200 ot./min., RAID 1 (zálohy)
Radič diskového pola:1 GB cache a viac
Záložný zdroj (UPS):APC 1500 W (podľa zdroja servera)

Poznámka:
Tento variant je taktiež vhodný v prípade kombinácie viacerých menších databáz (s veľkosťou 2-20 MB) a menej užívateľov.
Príklad:
Účtovná firma, v ktorej pracujú s produktom 4 zamestnanci v 400 účtovných jednotkách.


Variant pre úroveň zaťaženia 4
Systém prístupových práv:Domain
Operačný systém:Microsoft Windows Server 2012 (R2) Standard / Datacenter, Windows Server 2016 Standard / Datacenter, Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter, Windows Server 2022 Standard / Datacenter
SQL server:Microsoft SQL Server 2014 SP3 Standard, Microsoft SQL Server 2016 SP3 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším) alebo Microsoft SQL Server 2017 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším), Microsoft SQL Server 2019 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším) alebo Microsoft SQL Server 2022 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším)
pre Business Intelligence je potrebný Microsoft SQL Server v edícii Standard alebo Enterprise vo verzii 2014 SP3 / 2016 SP3 / 2017 / 2019 / 2022 (môže byť i Runtime)
Procesor (CPU):Intel Xeon rady napr. E5v4, E7v4, x41, x56, E-2.. (minimálne 2,13 Ghz) a novší alebo serverové AMD EPYC
Operačná pamäť (RAM):odporúčame 32 GB RAM
Pevný disk (HDD):4 x SAS, 15 000 ot./min., zapojené do RAID 0+1 alebo RAID 5, alebo 2x
SSD disky zapojené do RAID1
2 x SATA III, 7200 ot./min., RAID 1 (zálohy)
Radič diskového pola:1 GB cache a viac
Záložný zdroj (UPS):APC 1500 W (podľa zdroja servera)


Variant pre úroveň zaťaženia 5
Systém prístupových práv:Domain
Operačný systém:Microsoft Windows Server 2012 (R2) Standard / Datacenter, Windows Server 2016 Standard / Datacenter, Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter, Windows Server 2022 Standard / Datacenter
SQL server:Microsoft SQL Server 2014 SP3 Standard, Microsoft SQL Server 2016 SP3 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším) alebo Microsoft SQL Server 2017 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows Server 2012 a vyšším), Microsoft SQL Server 2019 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším) alebo Microsoft SQL Server 2022 Standard (kompatibilný s operačným systémom Windows server 2016 a vyšším)
pre Business Intelligence je potrebný Microsoft SQL Server v edícii Standard alebo Enterprise vo verzii 2014 SP3 / 2016 SP3 / 2017 / 2019 / 2022 (môže byť i Runtime)
Procesor (CPU):Intel Xeon rady napr. E5v4, E7v4, x41, x56, E-2.. (minimálne 2,13 Ghz) a novšie alebo serverové AMD EPYC
Operačná pamäť (RAM):minimálne 32 GB RAM
Pevný disk (HDD):4 x SAS, 15 000 ot./min., zapojené do RAID 0+1 alebo RAID 5 alebo 2x
SSD disky zapojené do RAID1
2 x SATA II, 7200 ot./min., RAID 1 (zálohy)
Radič diskového pola:2 GB cache a viac
Záložný zdroj (UPS):APC 2000 W (podľa zdroja servera)

Poznámka:
Pri SAS diskoch neodporúčame tzv. hybridné disky NearLine 7200 ot/min. (označenie NL SAS).

Pri použití SSD diskov odporúčame používať vždy SERVEROVÉ SSD disky.

Tento variant vychádza z úrovne č. 4 a je vhodný pre kombináciu viacerých databáz a viacerých užívateľov ako vo variante č. 4.

Predtým, než sa rozhodnete hardware zakúpiť, odporúčame Vám konzultáciu s technikmi STORMWARE.

hore

Aktuálne podporované verzie Microsoft SQL Server

 • SQL Server 2022
 • SQL Server 2019
 • SQL Server 2017
 • SQL Server 2016 SP3
 • SQL Server 2014 SP3

Edícia SQL Servera by vždy mala korešpondovať s úrovňou zaťaženia, viď "Odporúčané systémové požiadavky na servery pre SQL rady programov". Pre bezproblémovú prevádzku a plnohodnotné využitie výkonu produktov STORMWARE odporúčame využívať vždy aktuálne verzie Microsoft SQL Server, ako aj aplikácii všetkých jeho dostupných aktualizácii. Plánovanou aktualizáciou verzie SQL Servera predídete vynútenému prechodu medzi verziami v prípade ukončenia podpory jednej zo starších verzii SQL Servera.

hore

Ostatné odporúčania

Znaková podpora MS SQL servera tzv. „collation“ musí byť nastavená na hodnotu „Slovak_CI_AS“, prípadne „Czech_CI_AS“ pre server na ktorom budú prevádzkované databázy programu POHODA ak sa rozhodnete použiť už existujúci SQL server.

Na serveri, na ktorom je prevádzkovaný Microsoft Exchange, neodporúčame Microsoft SQL Server prevádzkovať z dôvodu kompatibility (vychádza z odporúčaní výrobcu operačného systému).

Pre korektný chod na SBS s Microsoft Exchange môže byť nainštalovaná iba aplikácia POHODA SQL a POHODA E1 a vlastné údaje presmerované na Microsoft SQL Server, ktorý je inštalovaný na inom serveri (napr. terminálový server).

Vyššie uvedené systémové požiadavky (úroveň 1-5) sú navrhnuté priamo pre fyzický hardware servera, nie pre virtuálne stroje. Ak bude využívané virtuálne prostredie (testujeme na Hyper-V), odporúčame systémové požiadavky navýšiť podľa požiadaviek konkrétneho virtuálneho prostredia, prípadne systémové požiadavky konzultovať s certifikovaným technikmi.

Z dôvodu zabezpečenia údajov a zefektívnenia administrácie prístupových práv odporúčame pri používaní doplnku Business Intelligence vytvorenie doménových prístupových práv.

Všetky počítače na ktorých bude prevádzkovaný program POHODA musia mať nastavenú Slovenčinu pre podporu programov bez kódovania Unicode. Toto nastavenie sa vykonáva v operačnom systéme v ovládacom paneli sekcia Oblasť na záložke Správa.

Odporúčame servery vyrobené renomovanými výrobcami a skontrolované testy kompatibility, napr. DELL, HP, IBM, a pod. Zo skúseností od našich zákazníkov neodporúčame tzv. skladané servery z rôzných komponentov a rôznych značiek.

hore


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: