Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 15  Ďalšia >  Posledná >>

Čo prinesie novela zákona o DPH?

14. 6. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 prijala novelu zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (zákon o DPH). Nižšie uvádzame hlavné oblasti, ktoré schválená novela zákona upravuje.

Zvýšenie sumy náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely od 1.5.2024

29. 4. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 4. apríla 2024 opatrenie č. 73/2024 Z. z. (vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18. apríla 2024), ktorým opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Nový rámec premien a úprav právnej formy

11. 4. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 1. augusta 2023 nadobudla účinnosť prvá časť zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024

11. 4. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V nadväznosti na infláciu, deficit verejných financií a zadlženie Slovenskej republiky a v rámci súboru konsolidačných opatrení, ktorý sme Vám priniesli v našom decembrovom článku, Vám prinášame prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024

Legislatívne zmeny v Zákone o dani z príjmov účinných od 1.1.2024

12. 2. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Pozrite si prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2024 a neskôr.

Zákon o dani z príjmov a jeho novelizácia počas roka 2023

12. 2. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka 2023 niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2023, niektoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2024 ako aj počas roka 2024.

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

30. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností ako napríklad priznanie k dani z nehnuteľnosti, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, oznámenie o nezrážaní dane za rok 2023 či inventúra.

Vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10% zo základu dane na podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.

30. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. decembra 2023 zákon č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Daňové dopady konsolidačného balíčka

4. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Podstatou balíčka opatrení určených na ozdravenie verejných financií, ktorý bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený napriek snahám opozičných poslancov 19. decembra 2023, je okrem iného, najmä zvyšovanie daní.

Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií

4. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
04.12. 2023 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony za účelom ozdravenia verejných financií. 19.12. 2023 Národná rada SR schválila tzv. Lex konsolidácia, ktorý má do štátnej kasy priniesť celkovo 1,96 mld. EUR.
    1 / 15  Ďalšia >  Posledná >>