Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 14  Ďalšia >  Posledná >>

Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky

27. 11. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Daňové subjekty, ktoré sú registrované na daň z príjmov a majú povinnosť komunikovať s finančnou správou výhradne elektronicky, uhrádzajú správne poplatky na základe platobného predpisu, ktorý vygeneruje portál finančnej správy.

Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023

27. 11. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Sociálna poisťovňa aj v roku 2023 vyplatí všetkým poberateľom dôchodkov tzv. 13. dôchodok. Dôchodok bude vyplácaný automaticky v termíne od 02. novembra do 24. novembra 2023, nie je potrebné oň žiadať.

Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle

16. 10. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 21. septembra 2023 bola v Obchodnom vestníku č. 180/2023 zverejnená Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle (ďalej len Schéma).

Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023

16. 10. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
1. októbra 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 20. septembra 2023 o sumách stravného.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024

26. 9. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Pre rok 2023 je minimálna mzda stanovená na 700 EUR brutto a na Slovensku pracuje za túto mzdu približne 5 - 6 % zamestnaných ľudí.

Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024

26. 9. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky bola za rok 2022 priemerná mesačná nominálna mzda v národnom hospodárstve na úrovni 1.304 EUR. Od tohto ukazovateľa sa odvíjajú viaceré ekonomické veličiny, okrem iného výška minimálnych odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti alebo jej časti sa zdaňujú podľa § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov (ďalej ZDP).

Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Príjmom z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP je okrem peňažného plnenia (zaplateného nájomného) aj nepeňažný príjem prenajímateľa podľa § 21 ods. 20 a 21 ZDP, ktorý je vlastníkom prenajatej nehnuteľnosti, pričom nepeňažným príjmom sa rozumie technické zhodnotenie a opravy prenajatej nehnuteľnosti vykonané a zaplatené nájomcom.

Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Do konca augusta 2023 Sociálna poisťovňa vypláca pandemické ošetrovné, ktoré bolo zavedené v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie 12. marca 2020 kvôli ochoreniu COVID-19.

Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Od. 01. júla 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 220/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 14. júna 2023 o úprave súm životného minima.
    1 / 14  Ďalšia >  Posledná >>