Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Individuálne služby > Tvorba tlačových zostáv

Tvorba tlačových zostáv

Potrebujete upraviť tlačovú zostavu alebo vytvoriť novú?
Správne definované tlačové zostavy vám môžu ušetriť značné množstvo času. Preto vám ponúkame vytvorenie užívateľských zostáv podľa vašich prianí a predstáv.

Upozornenie: Užívateľské tlačové zostavy je možné v programe POHODA používať iba v prípade, že máte nainštalovanú aplikáciu REPORT Designer. Tento doplnok je bezplatnou súčasťou inštalácií produktov POHODA a FILIP.

Uspokojte svoje vlastné priania

Máte svoje vlastné predstavy o tom, čo by ste chceli vidieť na tlačových výstupoch z ekonomického systému? Chcete svoje údaje nejako analyzovať? Obvykle má každý zákazník individuálne požiadavky na vzhľad a štruktúru tlačových výstupov. Upravovať tlačové zostavy alebo vytvárať nové je možné pomocou nástroja REPORT Designer. S touto aplikáciou si môže užívateľ sám vytvárať zostavy podľa svojich prianí.

Skúsenejší odborníci sú schopní pomocou tohto nástroja doslova vykúzliť zázraky. Preto neváhajte a obráťte sa na našich špecialistov. Dokážeme vám nadefinovať takmer akýkoľvek požadovaný tlačový výstup. Niektorí zákazníci využívajú i stovky rôznych tlačových zostáv upravených priamo na mieru potrebám ich podnikaniu. Správne definované tlačové výstupy, presne podľa vašich potrieb, vám umožnia dostať z ekonomického systému tie správne informácie pre rozvoj vášho podnikania.

Ako postupovať v prípade záujmu?

Vyplňte online objednávku na vytvorenie tlačovej zostavy, popíšte svoju požiadavku v e-maily zaslanom na sluzby@stormware.sk alebo kontaktujte niektorú z našich pobočiek. Na základe vašej objednávky vám spracujeme konkrétnu cenovú ponuku. Po jej odsúhlasení vytvoríme objednanú zostavu a o ukončení prace vás budeme informovať e-mailom. Zostavu si môžete osobne prevziať alebo vám ju môžeme zaslať e-mailom. Platbu požadujeme vopred na základe zálohovej faktúry alebo na mieste pri osobnom prevzatí na našej pobočke.

Garancia funkčnosti tlačových zostáv


Užívateľsky upravené tlačové výstupy

Užívateľsky upravené tlačové výstupy (UUTV) sú technicky i obsahovo závislé na databázovom modeli konkrétnej verzie softwarového produktu. Softwarové aplikácie sa neustále vyvíjajú, a tak i napriek všetkej snahe zachovať databázový model je niekedy potrebné ho zmeniť. Táto skutočnosť môže viesť pri niektorých UUTV k chybnej interpretácii údajov či k úplnej nefunkčnosti.

Pred „ostrým“ použitím aktualizácie programu preto odporúčame dôkladne otestovať všetky UUTV a v prípade zistenia technickej alebo obsahovej disfunkcie výstupy opraviť. Opravu tlačového výstupu si môže užívateľ systému vykonať sám alebo môže objednať túto úpravu v spoločnosti STORMWARE.

Originálne tlačové výstupy a výstupy upravené spoločnosťou STORMWARE

Spoločnosť STORMWARE garantuje správnu funkciu originálnych tlačových výstupov dodávaných so softwarovými produktmi, a to bez časového obmedzenia. Ich prípadné opravy spôsobené zmenou databázového modelu vykoná bezplatne.

Pri tlačových výstupoch, ktoré spoločnosť STORMWARE upravila na zákazku, činí záručná doba 6 mesiacov od dátumu odovzdania. Prípadné opravy takýchto výstupov súvisiace so zmenou databázového modelu, pokiaľ sú vykonané v záručnej dobe, poskytuje spoločnosť STORMWARE zadarmo. Vykonaním opravy v priebehu tejto lehoty nevzniká nárok na novú záručnú dobu, iba sa pôvodná dĺžka záruky predlžuje o dobu, počas ktorej spoločnosť STORMWARE vykonávala opravu.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133082 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: