Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > REPORT Designer

REPORT Designer

Program REPORT Designer je samostatná aplikácia z vývojovej dielne spoločnosti STORMWARE pre komfortnú úpravu tlačových zostáv:

 • ekonomicko-informačného systému POHODA.

Program REPORT Designer je súčasťou inštalačných CD vyššie uvedeného programu STORMWARE Office.

Pomocou editora zostáv je možné každú originálnu zostavu upraviť alebo ju rozmnožiť a jednotlivé kópie usporiadať a pomenovať podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Týmto spôsobom môžete ku každej zostave vytvoriť ľubovoľný počet užívateľských variantov a mutácií, ktoré sa od seba môžu líšiť designom, použitými výpočtami a jazykom.

Využitie

 • Keď chcete mať možnosť operatívne aktualizovať úradné tlačivá v prípade ich zmeny.
 • Keď chcete prispôsobiť niektoré tlačové výstupy vlastným požiadavkám.
 • Keď potrebujete používať varianty niektorých zostáv v cudzom jazyku.
 • Keď pre svoju prácu potrebujete špeciálne tlačové zostavy.

Obsahuje a podporuje

 • textové polia - pre doplnenie vlastného textu,
 • databázové polia - pre vkladanie údajov z databázy,
 • vzorce - pre nadefinovanie vlastných vzorcov a výpočtov,
 • čiarové kódy - pre vloženie čiarového kódu zodpovedajúceho norme,
 • logo firmy,
 • obrázok - pre vkladanie obrázkov vo formáte BMP, JPEG, PNG, GIF a TIFF:
  - z konkrétneho súboru,
  - dynamicky - zadaním cesty k zložke s obrázkami alebo načítaním obrázkov z agendy Zásoby,
 • grafy - pre vytváranie zostáv so stĺpcovými, kruhovými a čiarovými grafmi,
 • čiary a rámčeky,
 • štítky - pre zostavy adresných či iných štítkov,
 • užívateľské varianty zostáv - pre úpravu alebo rozkopírovanie akejkoľvek originálnej zostavy,
 • špeciálne zostavy - pre vytváranie zvláštnych tlačových zostáv, napr. poštových poukážok, tlačív,
 • zviazanie zostáv - pripojenie niekoľkých vedľajších zostáv (napr. dodací list, výdajka) k hlavnej tlačovej zostave (napr. faktúra) pre spoločnú tlač cez tlačiareň, export do formátu PDF či odosielanie formátu PDF e-mailom a pod.

Jednoduché ovládanie

REPORT Designer má jednoduché ovládanie, ktoré vychádza z princípov Microsoft Office. Pokiaľ používate tento kancelársky balík, nebude pre Vás príliš obtiažne začať pracovať s našim editorom tlačových výstupov.

Grafická úprava zostáv

Ľahko môžete tlačové zostavy kompletne preusporiadať podľa svojich predstáv. Samozrejmosťou je možnosť vložiť do zostáv nielen logo firmy, ale i ľubovoľný obrázok.

REPORT Designer: Prostredie pre grafickú úpravu tlačovej zostavy

Jazykové varianty zostáv

POHODA obsahuje niektoré zostavy v základných svetových jazykoch. Ďalšie jazykové mutácie pohodlne vytvoríte v tomto doplnkovom programe. Úprava všetkých textov v editore zostáv je záležitosťou niekoľkých minút.

REPORT Designer: Ponuka tlačových zostáv s vytvorenými jazykovými mutáciami faktúry

Špeciálne zostavy

REPORT Designer ponúka i ďalšie zaujímavé možnosti. Do každej zostavy môžete vložiť graf, čiarový kód alebo súčtové pole či vzorec, ktorý Vám umožní vytvárať v zostave vlastné výpočty. V prípade potreby vytvoríte zostavu štítkov či špeciálnu zostavu pre poštovú poukážku.

REPORT Designer: Dialógové okno pre nastavenie vlastností vkladaného objektu


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132410 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: