Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Školská verzia ekonomického systému POHODA

Pedagógovia môžu pri výučbe účtovníctva využiť bezplatnú verziu ekonomického systému – POHODA EDU.

Prehľad konkrétnych variantov a možných rozšírení

* Je možné dokúpiť k radom POHODA SQL a POHODA E1.
** Variant umožňuje iba import údajov vo formáte MDB (Access) a nezobrazuje údaje vytvorené v rámci funkčných rozšírení radu POHODA E1.