Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Užívateľské rozhranie v angličtine

Potrebujete mať z nejakého dôvodu váš ekonomický systém aj v angličtine? Východiskom je rozšírenie POHODA English UI, ktoré podstatne zjednoduší prácu všetkým vašim kolegom, ktorí nehovoria po slovensky. V programe sa oveľa rýchlejšie zorientujú a ľahšie vytvoria nové záznamy. Aj v angličtine budete mať po ruke všetky agendy, so všetkými funkciami.

Ako to funguje?

Licencia POHODA English UI rozširuje základnú licenciu systému POHODA SQL alebo POHODA E1, pričom sa inštaluje na ten istý server. Anglické rozhranie tak majú k dispozícii všetci užívatelia, ktorí pristupujú k spoločnej serverovej inštalácii systému – priamo na svoj počítač si nič inštalovať nemusia.

Medzi slovenskou a anglickou verziou užívateľského rozhrania môžete jednoducho prepínať, aj počas dňa. Kým si opäť nezvolíte slovenčinu, zostane vaša POHODA aj pri ďalších spusteniach programu v angličtine.

V angličtine je len užívateľské rozhranie programu POHODA, zákaznícka podpora k programu, školenia, pomocník a tlačové zostavy zostávajú v slovenskom jazyku. Originálne tlačové zostavy, ktoré POHODA obsahuje, je možné si do angličtiny (alebo iného cudzieho jazyka) previesť vlastnými silami pomocou editoru tlačových zostáv REPORT Designer, príp. si môžete úpravu tlačových zostáv na základe Vašich podkladov objednať formou platenej individuálnej služby.