Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Technické odporúčania pri prevádzke ekonomického a informačného systému POHODA

Pre správne fungovanie ekonomického a informačného systému POHODA je potrebné venovať dostatočnú pozornosť celému hardvéru a softvéru, na ktorom je program prevádzkovaný. Tým, že sa neustále POHODA vyvíja a aktualizuje, je potrebné, aby sa aj ostatné súčasti operačných systémov a hardvéru neustále aktualizovali. Je to neustály proces, ktorý Vám zabezpečí dlhú a bezproblémovú prevádzku, ktorá bude mať pozitívny dopad aj na Vaše podnikanie. V prípade, že si netrúfate starať sa o celý systém vo vlastnej réžii, je dobré zveriť správu Vášho systému kvalifikovaným odborníkom, korí Vám zabezpečia profesionálnu starostlivosť o Váš hardvér a softvér.

Správa operačných systémov
Správa hardvéru
Údržba a zálohovanie údajov POHODY
Ostatné
Čo robiť, keď si neviem rady

Správa operačných systémov

Ekonomický a informačný systém POHODA je možné prevádzkovať výlučne na operačných systémoch firmy Microsoft. Na iných operačných systémoch (napr. Linux, OS X...) nie je možné priamo inštalovať a prevádzkovať systém POHODA. Je potrebné na týchto operačných systémoch si zabezpečiť tzv. virtuálne prostredie pre Windows.

Odporúčania:

 • Pravidelné aktualizovanie všetkých súčastí operačných systémov (Windows Update).
 • Pravidelná údržba súčastí Windowsu (čistenie diskov, defragmentácia diskov).
 • Kontrola zaplnenia jednotlivých diskov, hlavne pri dennom zálohovaní POHODY.
 • Kontrola logov v denníku udalostí Windowsu (Event Viewer).
 • Kontrola a udržiavanie antivírusových systémov.

hore

Správa hardvéru

V prípade každého hardvéru nasadeného v prevádzke po rokoch dochádza k opotrebeniu, a tým k zvýšenej chybovosti, ktorá sa nedá nahradiť správne fungujúcim softvérom. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hlavne pamäťovým médiám (disky, sieťové disky...), na ktorých sa nachádzajú informácie (databázy údajov, dokumenty...).

Odporúčania:

 • Pravidelná kontrola hardvérových častí systému (servery, pracovné stanice, sieť, ostatné prvky).
 • Správne dimenzovanie hardvéru z hľadiska zaťaženia operačnými systémami a ostatnými programami. Záťaž môže narastať s narastaním počtu údajov v systéme POHODA. Systémové požiadavky pre POHODU nájdete www.stormware.sk/systemove-pozadavky.
 • Vybavenie hlavného počítača (resp. servera) správne dimenzovaným záložným zdrojom (UPS).

hore

Údržba a zálohovanie údajov POHODY

Pre každú firmu sú najvzácnejšou časťou POHODY samotné údaje, ktorých strata alebo poškodenie môže ohroziť fungovanie firmy. Najúčinnejším spôsobom, ako ochrániť svoje dáta pred poškodením alebo stratou, je pravidelné zálohovanie údajov POHODY a archivovanie týchto záloh aj mimo samotného hlavného počítača (prenesenie záloh na iný počítač, disk, USB kľúč...). Interval zálohovania a prenášania záloh na iné miesta je dobré voliť na základe intenzity práce v POHODE. Ak vytvoríte väčšie množstvo záznamov alebo vykonáte viacero úprav v POHODE, je dobré vykonať zálohu účtovnej jednotky.

Pre správny chod programu POHODA odporúčame taktiež mať aktuálnu verziu programu.

Odporúčania:

 • Pravidelné zálohovanie údajov POHODY.
 • Pravidelné prenášanie záloh na iné miesta.
 • Pravidelné vykonávanie údržby databázy. V prípade radu POHODY SQL a POHODY E1 odporúčame vykonávanie údržby na dennej báze.
 • Kontrola správnosti zálohovania a údržby databázy v prípade použitia automatických úloh (Batch.log).
 • Zálohovanie ostatných údajov pohody (dokumenty, obrázky, užívateľské tlačové zostavy).

hore

Ostatné

Pomalá práca vo verzii POHODA MDB

V prípade radu POHODY MDB a väčšieho počtu záznamov v jednotlivých agendách účtovnej jednotky môže dochádzať k spomaleniu bežnej práce s programom. V takomto prípade je potrebné vykonať údržbu databázy a preveriť rýchlosť siete (optimálna rýchlosť je 1Gb/s). Ak ani po týchto krokoch nedochádza k zlepšeniu a samotná databáza je väčšia ako 80MB, tak daná technológia dosiahla svoje maximum a odporúčame prejsť na verziu rady POHODY SQL.

Používanie POHODY na viacerých miestach naraz cez internet

Častokrát užívatelia POHODY potrebujú pracovať v programe online aj z iného miesta ako z lokálnej siete firmy (teda cez internet). V tomto prípade je potrebné využiť službu Windowsu RDP (Remote Desktop Protocol) nazývanú aj vzdialené alebo terminálové pripojenie. Daná služba Windowsu prenáša cez internet iba obraz programu POHODA spustenom na serveri čo je rýchle a bezpečné oproti posielaniu samotných údajov cez internet. Prevádzka POHODY cez internet bez využitia terminálových služieb je nemožná. Nastavenie týchto služieb vykonáva správca Vášho počítačového systému.

Zložité technické riešenia prevádzky POHODY

Ak zvažujete prevádzku na špecifických hardvérových zariadeniach (napr. Dotykové obrazovky, All-In-One počítače, tablety, špecifické mobilné zariadenia...), odporúčame Vám konzultovať dané nasadenie s našou technickou podporou.

Riešenia tretích strán

Firmy mávajú často nasadené špecifické riešenia od iných dodávateľov napojené na ekonomický a informačný systém POHODA (napr. Internetové obchody, rôzne hardvérové periférie a iné). Za funkčnosť daného riešenia zodpovedá priamo dodávateľ daného individuálneho riešenia. V prípade problémov je potrebné kontaktovať dodávateľa prípadne výrobcu daného riešenia, ktorí najlepšie poznajú svoj produkt, a tým pádom Vám vedia zabezpečiť adekvátnu podporu svojho produktu.

hore

Čo robiť, keď si neviem rady

Ak si nebudete vedieť s niečím poradiť, využite kláves F1, ktorý Vám poskytne pomocníka k práve otvorenej agende. Odpoveď na svoju otázku môžete tiež nájsť na našej internetovej stránke www.stormware.sk v ponuke Podpora/FAQ.

Ako ďalšiu možnosť pomocníka môžete využiť pripravené videonávody, ktoré sa vždy zameriavajú na riešenie konkrétnej témy. Jednotlivé videonávody nájdete na internetovej stránke www.stormware.sk/videonavody.

Ďalšou možnosťou je využiť sekciu Zákaznícke centrum na našich internetových stránkach www.stormware.sk, kde nájdete v diskusii celý rad užitočných rád a tipov.

Ak sa Vám ani jedným z vyššie popísaných spôsobov nepodarí dostať sa k uspokojivej odpovedi, môžete zaslať e-mail na našu technickú podporu na adresu servis@stormware.sk.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131226 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: