POHODA Premium

Okrem kompletného podvojného účtovníctva, ktoré môžete viesť neobmedzenému počtu firiem, obsahuje tiež skladové hospodárstvo a mzdy.

podvojné účtovníctvo
fakturácia
objednávky
financie
mzdy
sklady
hotovostný predaj zásob
majetok
kniha jázd

Funkcie a možnosti

podvojné účtovníctvo
účtovný denník, predkontácie, saldo, finančná analýza, možnosť vedenia i na zákazku pre klientov
financie
pokladňa, banka, interné doklady
dane
priznanie DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, podklady pre daň z príjmov, priznanie k  dani z  príjmov, priznanie k dani z motorových vozidiel, elektronické podanie daňových priznaní a  výkazov
homebanking
tvorba a export príkazov, import a zaúčtovanie výpisov
cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy
objednávky
ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky
fakturácia
vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia
adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
sklady
zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, inventúry, evidencia reklamácií a práv, automatické objednávky jednotlivých zásob
hotovostný predaj
modul Kasa na priamy online maloobchodný predaj zásob a agenda Kasa Mini na rýchly predaj bez nadväznosti na skladové hospodárstvo
internetové obchody
parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, načítanie zásob zo systému POHODA, prijímanie objednávok do systému POHODA
Intrastat
výkazy pre Intrastat
podpora pokladničného hardwaru
podpora pokladničného hardwaru, čiarových kódov a mobilnej fakturácie
majetok
dlhodobý a  drobný majetok
kniha jázd
vozidlá, jazdy
mzdy
personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov
poštové zostavy
poukážky, obálky, sprievodky, štítky
tlačové zostavy
k dispozícii je pestrá škála tlačových zostáv na tlač prehľadov, súpisiek atď.
editor tlačových zostáv
obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer
 

    Aplikácia mPOHODA pre mobilnú fakturáciu a predaj zadarmo zadarmo pre vlastníkov programu POHODA s aktuálnym súborom služieb SERVIS (k nesieťovej verzii programu zadarmo variant Basic, k sieťovej verzii variant Pro)

Nenašli ste funkcie, ktoré ste hľadali?

Pozrite se, aké iné varianty obsahujú jednoduché účtovníctvo.
POROVNANIE VARIANTOV

Cenník

POHODA Premium
1 PC
licencia pre 1 počítač
730 €
NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 095 €
NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 460 €
CAL Prídavnú sieťovú licenciu, označovanú ako CAL, je potrebné zakúpiť pre šiesty a každý ďalší počítač v sieti.
prídavná sieťová licencia
292 €
MLP Nesieťová prídavná licencia je určená na inštaláciu jednej kópie zodpovedajúceho radu a variantu systému POHODA na ďalší počítač v rámci jedného miestne oddeleného pracoviska rovnakej organizácie.
nesieťová licencia
292 €

Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 1. 9. 2022.

KOMPLETNÝ CENNÍK

Variant si môžete ešte funkčne rozšíriť

prehliadač účtovníctva POHODA Look Variant slúži na prezeranie a kontrolu účtovných dát a dokladov nahratých v akomkoľvek inom variante systému POHODA a na tlač zostáv. Je určený pre klientov účtovných firiem, ktorí si nechávajú účtovníctvo spracovávať externe.
viac
POHODA Afilácia Add.
príplatok za prístup zamestnancov ďalšej, majetkovo prepojenej firmy
užívateľské rozhranie v anglickom jazyku (len pre rad SQL a E1)