Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Vstupný test

Školenia rozdeľujeme do kategórií (A až D) podľa predpokladanej vstupnej úrovne vedomostí účastníkov. Nasledujúci test Vám pomôže zvoliť si kategóriu kurzu, ktorá pre Vás bude najvhodnejšia.
Odpovedzte na všetky otázky a stlačte tlačidlo Vyhodnotiť.

------------------ Počítač ------------------

1) Čo sa nazýva v počítačovej oblasti "adresár"?  
a) priečinok na disku, do ktorého je možné ukladať viac súborov
b) zoznam adries užívateľov, ktorí pracujú práve s počítačom
c) súbor

2) Keď sa povie "kopírovať súbor", znamená to:  
a) zmeniť názov súboru
b) vytvoriť kópiu súboru na disk či iné médium
c) presunúť súbor do nového priečinka na disku

------------------ Pohoda ------------------

1) Ako založíte nový záznam (napr. doklad) v programe Pohoda?  
a) Insert+Enter
b) Insert
c) Insert+Home

2) Kde vidíte zoznam všetkých zavedených účtovníctiev v programe Pohoda?  
a) agenda Správa databáz
b) agenda Adresár
c) agenda Účtovné jednotky

3) Ako môžete vykonať odpočet zálohy v daňovom doklade?  
a) pomocou jednoduchého zápisu položky s uvedením zápornej čiastky a textom "odpočet zálohy "
b) pomocou povelu Záznam/Odpočet zálohy v agendách faktúr
c) pomocou povelu Fakturácia/Odpočet zálohy v agendách ostatných záväzkov a ostatných pohľadávok

4) Ako vystavíte vydanú proforma faktúru v programe Pohoda?  
a) v agende Vydané zálohové faktúry zmením typ dokladu
b) v agende Vydané faktúry (daňový doklad) zmením typ dokladu
c) v agende Ostatné pohľadávky zmením typ dokladu

5) Ak budete chcieť vymazať záznam, aký povel použijete?  
a) Ctrl+Delete
b) Ctrl+Shift+Delete
c) Alt+Del

6) Program Pohoda umožňuje tlač formulárov, ako je Súvaha alebo Výsledovka v predpísanom tvare. Kde tieto zostavy nájdete?  
a) agenda Účtovné jednotky
b) agenda Účtová osnova
c) agenda Účtovný denník

7) Preúčtovanie dokladov sa vykonáva v programe prostredníctvom políčka:  
a) Predkontácia
b) Stredisko
c) Členenie DPH

8) Akú funkciu nájdete pod ikonkou ?  
a) Maľovanie
b) Úpravy tlačových zostáv
c) Šablóny

9) Na čo Vám môže poslúžiť nasledujúca ikonka ?  
a) na uloženie dokladu
b) na ukončenie práce s agendou
c) na zaradenie adresy

10) Akým spôsobom najčastejšie vyhľadávate v záznamoch programu?  
a) pomocou šípok, myši a klávesnice
b) ručne prechádzaním po záznamoch
c) použijem napr. výber podľa dynamických záložiek

11) Kde nájdete agendu, v ktorej vediete prehľad všetkých bankových pohybov?  
a) Nastavenie/Zoznamy/Bankové účty
b) Nastavenie/Homebanking
c) Účtovníctvo/Banka

12) Ako si môžete vytvoriť záložnú kópiu Vášho účtovníctva?  
a) pomocou funkcie Súbor/Dátová komunikácia/Import agendy
b) pomocou funkcie Súbor/Zálohovanie/Zálohovať
c) pomocou funkcie Záznam/Editácia/KopírovaťAktuálne termíny školení nájdete v tabuľke Termíny školení

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: