Skip Navigation LinksSTORMWARE > Školenia > Kategórie školení

Kategórie školení

Zľava na školenie k novému programu


Chcete sa zúčastniť nášho školenia a váhate s výberom konkrétneho kurzu? Pomôcť vám môže rozdelenie kurzov do jednotlivých kategórií podľa potrebných vstupných znalostí alebo skúseností.

Pokúste sa zaradiť do jednej z nasledujúcich kategórií a svoj kurz nájdete jednoducho:


Vaše znalosti Nemám žiadne praktické skúsenosti s prácou na počítači a neovládam Windows.
kategória A
Odporúčanie Skôr ako sa pustíte do spoznávania programu POHODA, zoznámte sa najskôr s obsluhou svojho počítača všeobecne a s ovládaním Windows.


Vaše znalosti S počítačom i s Windowsom pracujem bez problémov, program POHODA zatiaľ nepoznám.
kategória B
Odporúčanie Vyberte si kurz pre nových užívateľov:


Vaše znalosti S počítačom i s Windowsom pracujem bez problémov a mám za sebou i skúsenosti s programom POHODA.
kategória C
Odporúčanie Vyberte si niektorý z kurzov pre pokročilých užívateľov:


Vaše znalosti Program POHODA poznám a ovládam ho pomerne dobre.
kategória D
Odporúčanie Svoje vedomosti môžete ešte zdokonaliť pomocou špecializovaných kurzov:


Nápomocný môže byť i online vstupný test znalostí, ktorého výsledok vám zodpovie na otázku, ktorá kategória kurzov je pre vás vhodná.

Pred zahájením kurzu neuskutočňujeme žiadne testy požadovaných minimálnych znalostí. Je plne na objednávateľovi, aby zvážil, či je daný kurz pre prihlasovanú osobu vhodný a bude pre ňu prínosom. Na úvod každého kurzu sú iba zopakované základné pojmy, aby došlo k zjednoteniu používanej terminológie.


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 120688 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: