Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Personalistika

Kúzlo efektívnej správy personálnych údajov v Pohode

Starostlivosť o ľudský kapitál sa stáva jednou z kľúčových činností podnikov všetkých veľkostí. Nerovnováha medzi množstvom ponúkaných pozícií na trhu práce a obmedzeným počtom vhodných kandidátov spôsobuje, že ako vedenie, tak aj personalisti musia vykonávať množstvo dôležitých úkonov, aby nielen svojim kľúčovým zamestnancom zabezpečili kvalitné pracovné podmienky. S narastajúcou komplexnosťou týchto aktivít je pritom potrebné môcť sa spoľahnúť na systém, ktorý vám pomôže so všetkou administratívou, aby ste sa mohli naplno venovať činnostiam podporujúcim spokojnosť a lojalitu vašich zamestnancov. Na našom školení vám preto ukážeme, ako personálne údaje efektívne spravovať v programe POHODA.
 

Máte o školenie záujem?
alebo zavolajte na
02 59 429 911

O čom určite budeme hovoriť?

Užitočné voľby v globálnom nastavení, užívateľskom nastavení a nastavenie ostatných zoznamov pre následnú personálnu prácu v Pohode

Založenie personálnej karty a karty pracovného pomeru

Zadanie odpočítateľnej položky či daňového bonusu a pri jednotlivých pracovných pomeroch odvodov poistného pre správny výpočet mesačnej mzdy, hromadné vkladanie trvalých zložiek mzdy, pravidelných zrážok a neprítomnosti v zamestnaní

Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca na zdravotné a sociálne poistenie

Vygenerovanie prihlášok/odhlášok a ELDP pre zamestnanca s ukončeným pracovným pomerom

Ukážka práce s viacerými pracovnými pomermi pri jednom zamestnancovi

Komu sa školenie môže hodiť?

Školenie je určené pre všetkých personalistov a mzdových účtovníkov, ktorí v programe POHODA pracujú s personálnymi agendami – zadávajú nových zamestancov, priraďujú im pracovné pomery a trvalé zložky mzdy. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je orientácia v programe POHODA a znalosť personálnej a mzdovej teórie.

Kategória: C  ? S počítačom i Windowsom pracujem bez problémov a mám za sebou i skúsenosti s programom POHODA.

Ďalšie školenie z tejto kategórie >


Tento kurz je vhodný pre mierne pokročilých užívateľov programu POHODA. Aby ste z neho mali čo najväčší úžitok, odporúčame predtým absolvovať krátky on-line kurz Personalistika a mzdy v programe POHODA.

Školenie k programu POHODA:
Personalistika
65 EUR bez DPH
V cene získate:
  • pripojovací odkaz k online vysielaniu
  • podrobný manuál a ďalšie materiály v elektronickej podobe
Ako kurz prebieha:
  • školenie sa uskutoční vo vybranom termíne online cez aplikáciu Microsoft Teams  ? Aplikáciu nemusíte do počítača inštalovať, stačí kliknúť na odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail vyplnený pri objednávke.
  • naše stretnutie bude trvať asi 3 hodiny (podľa počtu účastníkov)