Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Podvojné účtovníctvo – Majetok, saldo

Pokročilé účtovné operácie pod drobnohľadom

042/321, 022/042, 551/082 – tri zdanlivo jednoduché majetkové operácie, za ktorými sa v pozadí skrýva celý rad legislatívnych poučiek, princípov a pravidiel. Aby ste sa v nich dokázali čo najrýchlejšie zorientovať a mohli ich správne aplikovať v každodennej praxi, pripravili sme pre vás tento záverečný kurz z bloku Podvojné účtovníctvo v programe POHODA. Okrem účtovania dlhodobého a krátkodobého majetku v Pohode si navyše posvietime aj na ďalšie pokročilé operácie a funkcie, napríklad na saldo a možnosti jeho zostavenia alebo účtovanie časového rozlíšenia a opravných položiek.
 

Máte o školenie záujem?
alebo zavolajte na
02 59 429 911

O čom určite bude reč?

Úvodné zoznámenie s majetkovou evidenciou v programe POHODA

Základné nastavenie odpisov v agende Globálne nastavenie, predstavenie pomocných agend pre evidenciu majetku

Možnosti evidencie krátkodobého majetku v Pohode, jeho zaradenie a vyradenie

Ukážka obstarania a evidencie dlhodobého majetku, nastavenie daňových a účtovných odpisov, práca s ostatnými záložkami agendy

Prehľadné sledovanie uhradených a nespárovaných pohľadávok a záväzkov v agende Saldo

Zadanie počiatočných stavov salda pri prvom zavedení účtovníctva do Pohody

Spôsoby zostavenia salda – párovanie podľa párovacieho symbolu, resp. podľa párovacieho symbolu a IČO

Opravné položky ako prostriedok k splneniu zásady verného obrazu účtovníctva, zákonné (daňové) a ostatné (účtovné) opravné položky

Práca s jednotlivými účtami časového rozlíšenia, automatické vytvorenie časového rozlíšenia v Pohode

Komu sa školenie môže hodiť?

Školenie je určené pre účtovníkov v programe POHODA, ktorí sa chcú stať odborníkmi na majetkové a ďalšie účtovné operácie. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je orientácia v programe POHODA a znalosť účtovnej teórie.

Kategória: D  ? Program POHODA poznám a ovládam pomerne dobre.

Ďalšie školenie z tejto kategórie >


Tento kurz je vhodný pre pokročilých užívateľov programu POHODA. Aby ste z neho mali čo najväčší úžitok, odporúčame predtým absolvovať školenie Základné vedomosti, Podvojné účtovníctvo – Základné nastavenie, Podvojné účtovníctvo – Fakturácia a úhradyPodvojné účtovníctvo – Cudzia mena, DPH v programe POHODA.

Školenie k programu POHODA:
Podvojné účtovníctvo – Majetok, saldo
65 EUR bez DPH
V cene získate:
  • pripojovací odkaz k online vysielaniu
  • podrobný manuál a ďalšie materiály v elektronickej podobe
Ako kurz prebieha:
  • školenie sa uskutoční vo vybranom termíne online cez aplikáciu Microsoft Teams  ? Aplikáciu nemusíte do počítača inštalovať, stačí kliknúť na odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail vyplnený pri objednávke.
  • naše stretnutie bude trvať asi 3 hodiny (podľa počtu účastníkov)