Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Podvojné účtovníctvo  – Cudzia mena, DPH

Sú vašej firme slovenské vody príliš tesné? Ak obchodujete so zahraničím, môže následné účtovníctvo pripomínať tak trochu rozbúrený oceán. Z divokých vôd cudzích mien vás našťastie spoľahlivo vyvedie náš tretí pohodový kurz Podvojné účtovníctvo. Ako už z jeho názvu vyplýva, v prvej časti školenia bezpečne preplávame nastavením, zadávaním a úhradami dokladov v cudzej mene. V druhej časti kurzu, venovanej ďalšej komplexnej oblasti Pohody, si zasa osvojíte základné nastavenie a princípy DPH, zadávanie tuzemských i zahraničných dokladov a v neposlednom rade tiež odoslanie priznania DPH či kontrolného výkazu DPH a súhrnného výkazu.
 

Máte o školenie záujem?
alebo zavolajte na
02 59 429 911

O čom určite budeme hovoriť?

Nastavenie cudzích mien, kurzového lístka, valutovej pokladne a devízového účtu

Vystavenie dokladov v cudzej mene a ich likvidácia

Predstavenie možností súvisiacich s DPH v globálnom a užívateľskom nastavení

Aktivácia potrebných členení DPH

Vydané a prijaté faktúry z hľadiska vymerania DPH

Prenesená daňová povinnosť z pohľadu dodávateľa vs. odberateľa

Kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz od A po Z, tlačové zostavy

Priznanie k DPH pod drobnohľadom, tlačové zostavy

Elektronické odoslanie príslušných tlačív

Komu sa školenie môže hodiť?

Školenie je určené pre účtovníkov v programe POHODA (variant obsahujúci podvojné účtovníctvo), ktorí sa chcú naučiť evidovať cudzie meny a DPH v Pohode a zabezpečovať všetky s tým súvisiace operácie. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je orientácia v programe POHODA a znalosť účtovnej teórie.

Kategória: D  ? Program POHODA poznám a ovládam pomerne dobre.

Ďalšie školenie z tejto kategórie >


Tento kurz je vhodný pre pokročilých užívateľov programu POHODA. Aby ste z neho mali čo najväčší úžitok, odporúčame predtým absolvovať školenie Základné vedomosti, Podvojné účtovníctvo – Základné nastavenie, a  Podvojné účtovníctvo – Fakturácia a úhrady, v programe POHODA.

Školenie k programu POHODA:
Podvojné účtovníctvo  – Cudzia mena, DPH
65 EUR bez DPH
V cene získate:
  • pripojovací odkaz k online vysielaniu
  • podrobný manuál a ďalšie materiály v elektronickej podobe
Ako kurz prebieha:
  • školenie sa uskutoční vo vybranom termíne online cez aplikáciu Microsoft Teams  ? Aplikáciu nemusíte do počítača inštalovať, stačí kliknúť na odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail vyplnený pri objednávke.
  • naše stretnutie bude trvať asi 3 hodiny (podľa počtu účastníkov)