Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Účtovná uzávierka

Všetko, čo potrebujete vedieť o účtovaní v Pohode na prelome roka

Čo sa vám vybaví ako prvé, keď sa povie účtovná uzávierka? Ak je to niečo ako „množstvo práce“, „zložité operácie“ či „blúdenie v príručkách“, potom je pre vás tento kurz ako stvorený. Hneď v úvode vás zoznámime s osvedčeným postupom účtovnej uzávierky v Pohode. Podľa tohto scenára potom preplávame plytkými i hlbšími vodami účtovania na prelome roka, zastavíme sa pri tlačových zostavách, potrebných nastaveniach, inventarizácii, prípadoch účtovaných na konci obdobia a výpočte dane z príjmov. Celú poznávaciu plavbu zavŕšime zostavením účtovnej závierky a údajovou uzávierkou podľa zásad zákona o účtovníctve.
 

Máte o školenie záujem?
alebo zavolajte na
02 59 429 911

O čom určite budeme hovoriť?

Odporúčaný postup a činnosti účtovnej uzávierky, rozdiel medzi účtovnou uzávierkou a závierkou

Užitočné zostavy pre preverenie úplnosti a správnosti účtovníctva

Zoznámenie so súvahou, výsledovkou a prehľadom o peňažných tokoch

Možnosti práce v novom účtovnom období bez uzatvorenia predchádzajúceho roka

Úvod do inventarizácie bánk, pokladní, pohľadávok, záväzkov a majetku

Správne zaúčtovanie operácií na konci účtovného obdobia – časové rozlíšenie, opravné položky, kurzové rozdiely a rezervy

Personálne a mzdové operácie pred účtovnou uzávierkou

Skladové činnosti na konci roka – spôsob účtovania A vs. B, zostavenie inventúry a zaúčtovanie inventúrnych rozdielov

Výpočet a zaúčtovanie dane z príjmov

Zákonné požiadavky na zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky

Sprievodca uzatvorením účtovných kníh a uzatvorenie účtovníctva minulého roka

Komu sa školenie môže hodiť?

Školenie je určené pre všetkých pohodových účtovníkov, ktorí chcú pri účtovnej uzávierke postupovať čo najefektívnejšie a ušetriť tak množstvo času. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je orientácia v programe POHODA a teoretická znalosť problematiky účtovnej a údajovej uzávierky.

Kategória: D  ? Program POHODA poznám a ovládam pomerne dobre.

Další školení z této kategorie >


Tento kurz je vhodný pre pokročilých užívateľov programu POHODA. Aby ste z neho mali čo najväčší úžitok, odporúčame predtým absolvovať školenie Podvojné účtovníctvo – Základné nastavenie, Podvojné účtovníctvo – Fakturácia a úhrady, Jednoduché účtovníctvo – Nastavenie, doklady, Podvojné účtovníctvo – Majetok, saldo, Mzdy, Personalistika, Sklady – Zavedenie skladovSklady – Doklady, zásoby, inventúra.

Školenie k programu POHODA:
Účtovná uzávierka
65 EUR bez DPH
V cene získate:
  • pripojovací odkaz k online vysielaniu
  • podrobný manuál a ďalšie materiály v elektronickej podobe
Ako kurz prebieha:
  • školenie sa uskutoční vo vybranom termíne online cez aplikáciu Microsoft Teams  ? Aplikáciu nemusíte do počítača inštalovať, stačí kliknúť na odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail vyplnený pri objednávke.
  • naše stretnutie bude trvať asi 3 hodiny (podľa počtu účastníkov)