Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Jednoduché účtovníctvo  – Nastavenie, doklady

Postavte svoj business na pevných základoch a osvojte si základné princípy vedenia jednoduchého účtovníctva v programe POHODA, rešpektujúce aktuálne legislatívne požiadavky. Hoci je jednoduché účtovníctvo zjednodušenou a zredukovanou formou klasického podvojného účtovníctva, jeho správne nastavenie a prehľadné vedenie môže na začiatku, hlavne pre začínajúcich podnikateľov, pôsobiť komplikovane. Namiesto prečítania blogových článkov alebo iných publikácií si tak radšej hneď všetko sami vyskúšajte na našom školení, a to pod vedením skúseného lektora, ktorého sa môžete kedykoľvek na čokoľvek opýtať.
 

Máte o školenie záujem?
alebo zavolajte na
02 59 429 911

O čom určite budeme hovoriť?

Globálne nastavenie jednoduchého účtovníctva v Pohode spoločné pre všetkých užívateľov

Užívateľské nastavenie prispôsobené potrebám konkrétneho užívateľa

Vytvorenie novej vydanej a zálohovej faktúry krok za krokom, odpočty záloh

Ukážka evidencie ostatných pohľadávok

Základné operácie s dokladmi nákladovej strany – prijaté (zálohové) faktúry, ostatné záväzky

Spôsoby zaúčtovania dokladov – vo formulári a v položkách dokladu

Možnosti likvidácie dokladu v agendách Banka, Pokladňa

Zoznámenie sa s najdôležitejšou účtovnou knihou jednoduchého účtovníctva – peňažným denníkom

Komu sa školenie môže hodiť?

Školenie je určené pre všetkých fakturantov a účtovníkov, ktorí sa chcú rýchlo zorientovať v jednoduchom účtovníctve programu POHODA. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je aspoň základná orientácia v programe POHODA a teoretická znalosť problematiky evidencie príjmov, výdajov, majetku a záväzkov.

Kategória: C  ? S počítačom i Windowsom pracujem bez problémov a mám za sebou i skúsenosti s programom POHODA.

Ďalšie školenia z tejto kategórie >


Tento kurz je vhodný pre mierne pokročilých užívateľov programu POHODA (variant obsahujúci jednoduché účtovníctvo). Aby ste z neho mali čo najväčší úžitok, odporúčame predtým absolvovať školenie Základné vedomosti v programu POHODA.

Školenie k programu POHODA:
Jednoduché účtovníctvo  –
Nastavenie, doklady
65 EUR bez DPH
V cene získate:
  • pripojovací odkaz k online vysielaniu
  • podrobný manuál a ďalšie materiály v elektronickej podobe
Ako kurz prebieha:
  • školenie sa uskutoční vo vybranom termíne online cez aplikáciu Microsoft Teams  ? Aplikáciu nemusíte do počítača inštalovať, stačí kliknúť na odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail vyplnený pri objednávke.
  • naše stretnutie bude trvať asi 3 hodiny (podľa počtu účastníkov)