Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Mzdy

Odhaľte tajomstvo pohodového spracovania miezd

Vydali ste sa na profesijnú dráhu mzdovej účtovníčky a odborné príručky, ako vystavovať mzdy a spravovať všetky súvisiace agendy, vám pripomínajú skôr slovník cudzích slov? Vedenie mzdovej evidencie patrí nepochybne k jednej z najnáročnejších účtovných činností. Máme však pre vás recept, ako si čo najviac uľahčiť neustále sledovanie legislatívnych zmien a každomesačný kolobeh vystavovania miezd, navyše náhodne obohatený napr. o aktivity pri prijímaní nových zamestnancov. Okrem ostatných nástrojov našej zákazníckej podpory vyskúšajte školenie, kde vám odhalíme tajomstvo pohodového spracovania miezd.
 

Máte o školenie záujem?
alebo zavolajte na
02 59 429 911

O čom určite budeme hovoriť?

Užitočné voľby v globálnom nastavení, užívateľskom nastavení a nastavení ostatných zoznamov pred spracovaním miezd

Odporučený postup zavedenia nového zamestnanca

Zadanie zložiek neprítomnosti a všeobecných zrážok zo mzdy

Sprievodca vystavením mzdy od A po Z, zmazanie vytvorenej mzdy

Úpravy na záložkách Mzda, Iný príjem, Čistá mzda a Úväzok

Tlač a odoslanie výplatnej pásky e-mailom, zabezpečenie heslom

Správne zaúčtovanie miezd, resp. zrušenie zaúčtovania miezd, vystavenie príkazu na úhradu

Tlačové zostavy mesačných výkazov na sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne i finančnú správu

Komu sa školenie môže hodiť?

Školenie je určené pre všetkých mzdových účtovníkov a personalistov, ktorí v programe POHODA vystavujú mesačné mzdy zamestnancom. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je orientácia v programe POHODA a znalosť personálnej a mzdovej teórie.

Kategória: C  ? S počítačom i Windowsom pracujem bez problémov a mám za sebou i skúsenosti s programom POHODA.

Ďalšie školenie z tejto kategórie >


Tento kurz je vhodný pre mierne pokročilých užívateľov programu POHODA. Aby ste z neho mali čo najväčší úžitok, odporúčame predtým absolvovať krátky on-line kurz Personalistika a mzdy v programe POHODA.

Školenie k programu POHODA:
Mzdy
65 EUR bez DPH
V cene získate:
  • pripojovací odkaz k online vysielaniu
  • podrobný manuál a ďalšie materiály v elektronickej podobe
Ako kurz prebieha:
  • školenie sa uskutoční vo vybranom termíne online cez aplikáciu Microsoft Teams  ? Aplikáciu nemusíte do počítača inštalovať, stačí kliknúť na odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail vyplnený pri objednávke.
  • naše stretnutie bude trvať asi 3 hodiny (podľa počtu účastníkov)