Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Zálohové faktúry

V ústrety zálohovým faktúram s kompasom značky POHODA

Zálohové faktúry patria k obľúbeným nástrojom podnikateľov a firiem, prostredníctvom ktorých predchádzajú nekonečnému upomienkovaniu nepreplatených faktúr. Mnoho fakturantov a účtovníkov si však pod pojmom „zálohovka“ predstaví skôr bludný kruh, po prekročení ktorého býva obtiažne zorientovať sa v náhlej spleti dokladov, predkontácií, pravidiel a predpisov. Vďaka nášmu školeniu však od nás získate symbolický kompas, ktorý vám ukáže správnu cestu pri účtovaní zálohových faktúr v domácej mene v programe POHODA.
 

Máte o školenie záujem?
alebo zavolajte na
02 59 429 911

O čom určite budeme hovoriť?

Úvodné zoznámenie so základnými pojmami

Špecifiká účtovania zálohových faktúr podľa typu účtovnej jednotky

Užitočné voľby v globálnom a užívateľskom nastavení

Praxou overené postupy práce so zálohovými faktúrami

Hromadný predpis pravidelne sa opakujúcich platieb

Ako na súčasné uplatnenie viacerých záloh a ručný odpočet zálohy

A chýbať nebude ani predstavenie kontrolných a tlačových zostáv

Komu sa školenie môže hodiť?

Školenie je určené pre všetkých účtovníkov a fakturantov, ktorí v programe POHODA vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, pracujú so zálohovými fakturami v domácej mene a zabezpečujú všetky s tým súvisiace operácie. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je orientácia v programe POHODA a znalosť účtovnej problematiky.

Kategória: D  ? Program POHODA poznám a ovládam pomerne dobre.

Ďalšie školenia z tejto kategórie >


Tento kurz je vhodný pre pokročilých užívateľov programu POHODA. Aby ste z neho mali čo najväčší užitok, odporúčame predtým absolvovať školenie: Základné vedomosti, Podvojné účtovníctvo – Základné nastavenie, Podvojné účtovníctvo – Fakturácia a úhradyJednoduché účtovníctvo – Nastavenie, doklady v programe POHODA.

Školenie k programu POHODA:
Zálohové faktúry
49 EUR bez DPH
V cene získate:
  • pripojovací odkaz k online vysielaniu
  • podrobný manuál a ďalšie materiály v elektronickej podobe
Ako kurz prebieha:
  • školenie sa uskutoční vo vybranom termíne online cez aplikáciu Microsoft Teams  ? Aplikáciu nemusíte do počítača inštalovať, stačí kliknúť na odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail vyplnený pri objednávke.
  • naše stretnutie bude trvať asi 2 hodiny (podľa počtu účastníkov)