Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Online kurzy

Online kurzy

Či už s našimi programami len začínate, alebo s nimi pracujete už dlhšiu dobu, pozrite si naše online kurzy. V priebehu jednej „školskej hodiny“ vás zoznámime s vybranými funkciami v našich programoch a môžu tak byť ideálnym odrazovým mostíkom pre návštevu našich odborných školení, či už online alebo individuálnych.


Funkcie a operácie prezentované v jednotlivých kurzoch sú aktuálne ku dňu ich premiéry na YouTube v roku 2020.


Súčasnými postupmi v jednotlivých programoch vás radi prevedieme na našich odborných školeniach.
Na rozdiel od bezplatných kurzov vás s jednotlivými agendami zoznámime podrobnejšie a v priebehu vám
radi zodpovieme vaše otázky.


Prečo vyskúšať online kurzy?


Ľubovoľné miesto

Video na YouTube si pustíte kdekoľvek – v práci, v pohodlí svojho domova alebo pri dobrej káve v kaviarni.

Vlastné tempo

Sledované video si môžete ľubovoľne zastavovať, pretáčať späť, zrýchľovať či spomaľovať. Ste to vy, kto drží pomyselnú dirigentskú paličku.

Celkom zadarmo

Účasť na našich online kurzoch nie je spoplatnená. Stačí si nájsť chvíľku, mať prístup na internet a pustiť si video z odkazu.

Skúsení lektori

Online kurzy vedú naši dlhoroční zamestnanci s bohatými skúsenosťami, prozákaznickým prístupom a úsmevom na tvári.

Vyberte si z našej pestrej ponuky online kurzov

Účtovná uzávierka
Účtovná uzávierka v Pohode
Blíži sa koniec vášho účtovného obdobia a premýšľate, ako najefektívnejšie postupovať pri spracovaní účtovnej uzávierky v programe POHODA? V tomto online kurze vás postupne prevedieme celým týmto procesom, od preverenia úplnosti a správnosti účtovníctva, cez tlačové výstupy pre daň z príjmov až po uzavretie účtovných kníh.

Čo sa v kurze napríklad naučíte?
 • Zistíte, ako preveriť úplnosť a správnosť účtovníctva a ako zaúčtovať inventarizačné rozdiely.
 • Ukážeme si účtovanie opravných položiek, časového rozlíšenia, kurzových rozdielov, rezerv a iné.
 • Vysvetlíme si, ako v programe vypočítať a zaúčtovať daň z príjmov.
 • A chýbať nebude ani predstavenie tlačových zostáv pre účtovnú uzávierku.

Kurz je vhodný pre: hlavných účtovníkov, finančných manažérov či majiteľov firem, spracovávajúcich účtovnú uzávierku v programe POHODA.

Premiéra na YouTube: 22. 10. 2020           Dĺžka kurzu: 55 minút             Kategória: D ?Program POHODA poznám a ovládam pomerne dobre.            Kurzom sprevádza: Iva Bambulová

Účtovníctvo
Pohodové účtovníctvo – 1. diel
V tomto dvojdielnom kurze vás naša lektorka presvedčí, že účtovníctvo je naozaj pohoda. V 1. diele vás zoznámi so základnými účtovnými operáciami v programe POHODA, napríklad so zaúčtovaním pohľadávok a záväzkov či s prácou s tlačovými zostavami. Pokiaľ s účtovaním v Pohode iba začínate, pozrite si najprv online kurz Základné vedomosti.

Čo sa v kurze napríklad naučíte?
 • Zistíte, ako nastaviť účtovníctvo v agendách Globálne nastavenie a Užívateľské nastavenie.
 • Dozviete sa, ako vykonávať základné operácie s účtovnými dokladmi v jednotlivých agendách.
 • Ukážeme vám, ako pracovať v agendách Banka a Pokladňa.
 • A nezabudneme na prácu s tlačovými zostavami.

Kurz je vhodný pre: účtovníkov a ďalších pracovníkov, ktorí vedú účtovnícke firmy v programe POHODA a majú aspoň základné znalosti princípov účtovania a obsluhy programu POHODA.

Premiéra na YouTube: 22. 10. 2020           Dĺžka kurzu: 82 minút             Kategória: C ?S počítačom i Windowsom pracujem bez problémov a mám tiež skúsenosti s programom POHODA.            Kurzom sprevádza: Iva BambulováPohodové účtovníctvo – 2. diel
V druhom nadväzujúcom diele nášho online kurzu venovanom účtovníctvu v Pohode vám krok za krokom predvedieme už niektoré zložitejšie operácie vykonávané v programe POHODA. Pozrieme sa napríklad na spracovanie priznania k DPH a výkazov pre Instrastat, prácu s cudzími menami či sledovanie saldokonta.

Čo sa v priebehu kurzu napríklad naučíte?
 • Dozviete sa, ako nastaviť pokročilé operácie v agende Globálne nastavenie.
 • Zistíte, ako spracovať doklady v cudzej mene alebo ako evidovať leasingový majetok.
 • Vysvetlíme vám, ako zaviesť, účtovať a vyradiť dlhodobý a drobný majetok.
 • A tiež vám ukážeme, ako viesť skladové hospodárstvo spôsobom A.

Kurz je vhodný pre: účtovníkov a ďalších pracovníkov, ktorí vedú účtovnícke firmy v programe POHODA a majú aspoň základné znalosti princípov účtovania a obsluhy programu POHODA.

Premiéra na YouTube: 22. 10. 2020           Dĺžka kurzu: 113 minút             Kategória: C ?S počítačom i Windowsom pracujem bez problémov a mám tiež skúsenosti s programom POHODA.            Kurzom sprevádza: Iva BambulováSkladové hospodárstvo
Sklady v Pohode – 1. diel
S ďalším online kurzom tentokrát potešíme všetkých skladníkov, fakturantov a účtovníkov, ktorí nás často kontaktovali s prosbou o natočenie online kurzu s tematikou skladového hospodárstva v programe POHODA. V prvom diele tohto dvojdielneho kurzu si tak vysvetlíme prvotné nastavenie skladových agend a zavedenie skladových zásob.

Čo sa v kurze napríklad naučíte?
 • Dozviete sa základné informácie o skladovom hospodárstve v programe POHODA.
 • Zistíte, ako si nastaviť, vytvoriť a členiť sklady.
 • Nezabudneme ani na zakladanie skladových kariet a ich možnosti.
 • A ukážeme si tiež, ako vkladať zásoby do dokladov typu príjemka a výdajka.

Kurz je vhodný pre: administrátorov skladov, skladníkov a ďalších pracovníkov, ktorí nastavujú a používajú skladové hospodárstvo v programe POHODA

Premiéra na YouTube: 25. 9. 2020           Dĺžka kurzu: 58 minút             Kategória: D ?Program POHODA poznám a ovládam pomerne dobre.           
Kurzom sprevádza: Iva BambulováSklady v Pohode – 2. diel
Druhý diel nášho online kurzu zameraného na skladové hospodárstvo v programe POHODA plynule nadväzuje na prvý diel. Zameriame sa v ňom predovšetkým na vkladanie skladových zásob do rôznych skladových dokladov (príjemka, výdajka, objednávka, prevodka, predejka) a na ďalšiu prácu s týmito dokladmi.

Čo sa v priebehu kurzu napríklad naučíte?
 • Dozviete sa o možnostiach vedenia skladovej evidencie v programe POHODA.
 • Zistíte, ako vkladať zásoby do rôznych typov skladových dokladov.
 • Vysvetlíme vám, ako funguje prevod zásob medzi rôznymi skladmi.
 • A samozrejme si bližšie ukážeme i ďalšie súvisiace agendy.

Kurz je vhodný pre: skladníkov, fakturantov a ďalších pracovníkov, ktorí v programe POHODA vytvárajú alebo inak pracujú so skladovými dokladmi.

Premiéra na YouTube: 25. 9. 2020           Dĺžka kurzu: 86 minút             Kategória: C ?S počítačom i Windows pracujem bez problémov a mám tiež skúsenosti s programom POHODA.           
Kurzom sprevádza: Iva BambulováEfektívna práca v programe
Ako pracovať v programe ešte efektívnejšie
Chceli by ste svoj program využívať na maximum? V tomto kurze vám ukážeme zaujímavé tipy a triky pre vašu efektívnejšiu prácu v programe a to vrátane predstavenia najdôležitejších noviniek z posledného roku. Kurz tak bude pre vás užitočný, či ste začiatočníci alebo skúsení užívatelia.

Čo sa v kurze napríklad naučíte?
 • Odhalíte možnosti užívateľských úprav nástrojových líšt a ovelov ponúk.
 • Predstavíme vám špeciálne hromadné funkcie v účtovníctve.
 • Predvedieme vám ako efektívne pracovať s databázami čo agendou Adresár.
 • A v druhej časti vás zoznámime s novinkami zaradenými do programu v uplynulom roku.

Kurz je vhodný pre: všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zoznámiť s možnosťami efektívneho využívania programu POHODA a čerstvými novinkami programu.

Premiéra na YouTube: 7. 8. 2020           Dĺžka kurzu: 40 minút             Kategória: C ?S počítačom i Windowsom pracujem bez problémov a mám tiež skúsenosti s programom POHODA.           
Kurzom sprevádza: Vojtěch Bouchner
Základné vedomosti
Osvojte si základné vedomosti
Vďaka online kurzu POHODA: Školenie základných vedomostí sa zoznámite so základnými pojmami používanými v programe a naučíte sa ovládať jeho všeobecné funkcie, ktoré budete pri svojej každodennej práci potrebovať. Ak patríte medzi samoukov a program POHODA ste se tak naučili ovládať sami, prekvapí vás, koľko ďalších funkcií a vychytávok POHODA dokáže.

Čo sa v kurze napríklad naučíte?
 • Dozviete sa, na čo slúžia jednotlivé časti programu POHODA.
 • Naučíte se pracovať s tabuľkami, záznamami, záložkami a formulármi.
 • Zistíte základné informácie o tlačových zostavách a zálohovaní.
 • A tiež vám ukážeme, ako zaviesť do programu novú účtovnú jednotku.

Kurz je vhodný pre: nových i budúcich užívateľov programu POHODA, ktorí chcú urýchliť svoje zoznámenie sa s programom POHODA a chcú rýchlo začať využívať jeho možnosti

Premiéra na Youtube: 31. 7. 2020           Dĺžka kurzu: 35 minút             Kategória: B ?S počítačom i Windowsom pracujem bez problémov, program POHODA zatiaľ nepoznám.           
Kurzom sprevádza: Iva Bambulová
Business Intelligence
Správné informácie pre rozhodovanie vďaka Business Intelligence
Stovky megabajtov až gigabajtov nových faktúr, objednávok, nákladov, výnosov, nákupov a predajov tovaru. Ako z takého množstva údajov získať relevantné informácie o fungovaní svojej firmy i kľúčové podklady pre jej správne riadenie? Vďaka doplnku Business Intelligence sa vo svojich údajoch nestratíte a na tomto webinári si ho teraz predstavíme.

Čo sa v priebehu webinára napríklad dozviete?
 • Zistíte, ako a prečo preberať údaje z Pohody do údajového skladu Business Intelligence.
 • Vysvetlíme si rozdiel v pohľade na rovnaké údaje medzi Pohodou a Business Intelligence.
 • Zoznámime vás s potrebným technickým vybavením pre prevádzku Business Intelligence.
 • A na záver si skúsite vytvoriť vlastný účtovný report.

Webinár je vhodný pre: zamestnancov a zástupcov podnikateľských subjektov, ktorý chcú efektívne pracovať s údajmi zo svojho systému POHODA

Premiéra na YouTube: 14. 8. 2020           Dĺžka webinára: 39 minút
Webinárom sprevádza: Tomáš Rain
Práca v mPohode
Pohodová appka pre vaše podnikanie
Poznáte už našu pohodovú mobilnú aplikáciu mPOHODA? Je perfektná pri predaji v teréne a aby ste všetky jej funkcie nemuseli objevovať sami, náš technik vám v tomto online kurze ukáže, ako appku nastaviť a ako funguje – od A do Z. Majiteľov českej verzie programu Pohoda kurz oboznamuje aj s aplikáciou mKasa.

Čo sa v kurze napríklad naučíte?
 • Prevedieme vás registráciou vašej firmy v aplikácii mPOHODA.
 • Predstavíme si jednotlivé voľby v nastavení aplikácie mPOHODA.
 • Ukážeme si, ako v aplikácii vystavovať doklady a ako údaje synchronizovať s ekonomickým systémom POHODA.

Kurz je vhodný pre: všetkých záujemcov, ktorí si chcú uľahčiť vystavovanie predajných dokladov v teréne

Premiéra na YouTube: 28. 8. 2020           Dĺžka kurzu: 57 minút             Kategória: B ?S počítačom i Windowsom pracujem bez problémov, aplikáciu mPOHODA zatiaľ nepoznám.           
Kurzom sprevádza: Vojtěch Bouchner