Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > FILIP > Popis programu FILIP

Popis programu FILIP

Základné ovládanie a koncepcia produktu vychádza z obľúbeného ekonomicko-informačného systému POHODA. Rozsiahle možnosti a prepracované vlastnosti tohto systému sú základom i domáceho účtovníctva FILIP.

Na rozdiel od iných produktov tohto typu na našom trhu nie je FILIP iba účtovníctvo, ale komplexná evidencia všetkého, čo je možné a čo si prajete evidovať. Zahŕňa v sebe i agendy, ktoré sú inde k dispozícii ako samostatné programy, napr. evidencia portfólií cenných papierov so sledovaním výnosnosti alebo katalógy zbierok ľubovoľného druhu.

V domácom účtovníctve FILIP je možné viesť prakticky neobmedzený počet účtovníctiev. Okrem vlastnej domácnosti je možné napríklad viesť oddelene domácnosť rodiny detí alebo rodičov, ktorí žijú v samostatnom byte rodinného domu. Ďalej je možné oddeliť určité časové obdobia do samostatných databáz alebo založiť samostatné účtovníctvo pre nejaký významný projekt, napr. stavbu domu.

Účtovníctvo – prehľad v pohľadávkach a záväzkoch

Príjmy a výdaje zapisujete priamo do peňažného denníka. Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva však máte úplnú voľnosť v spôsobe jeho vedenia. Číslovanie dokladov nie je povinné. Pri bankových výpisoch je však vhodné pre lepšiu orientáciu.

Členenie príjmov a výdajov nie je povinné. Ak sa pre členenie rozhodnete, môžete si ho nastaviť podľa svojich požiadaviek – jednoúrovňové alebo podrobné dvojúrovňové. Príjmy a výdaje je možné členiť taktiež podľa členov domácnosti alebo vlastných kategórií. Jednotlivé záznamy je možné rozúčtovať na viacero riadkov, takže napr. nákup v hypermarkete jednoducho rozdelíte na viacero položiek podľa požadovaného členenia alebo kategórie.

FILIP podporuje vedenie pohľadávok a záväzkov nielen v domácej mene, ale taktiež v cudzej mene, a to či už pri ich zadávaní, alebo likvidácii, vrátane vyčíslenia a sledovania kurzových rozdielov. V domácom účtovníctve FILIP je možné využiť automatické načítanie kurzových lístkov.

FILIP: Pohľad do peňažného denníka, na pozadí otvorené ďalšie agendy

Poriadok vo financiách a zmluvách, sledovanie portfólií

Môžete získať prehľad o financiách členov domácnosti, od hotovosti cez bankové účty s priradenými platobnými kartami až po finančný majetok investičnej povahy, ako sú stavebné sporenie, kapitálové životné poistky a dôchodkové pripoistenie. Určite máte všetko starostlivo uložené v šanóne v skrine, ale až počítačová evidencia Vám umožní rýchlo získať potrebné súhrnné informácie.

Na jednom mieste môžete mať taktiež základné fakty o zmluvách uzatvorených na jednotlivých členov domácnosti, vrátane termínov, platieb a splátkových kalendárov. Predmet zmluvy nie je obmedzený, zmluvy sa môžu týkať rôznych poistení, hypoték, pôžičiek, nájomného, leasingu, odberu elektriny či plynu atď.

Do celkového prehľadu finančného majetku daného člena domácnosti vstupujú informácie z evidencie portfólií investícií. Do programu môžete zadať ľubovoľný počet portfólií. Evidencia ide až na úroveň jednotlivých nákupov a predajov akcií s okamžitou štatistikou obchodovania. Vyhodnotenie výnosnosti je k dispozícii taktiež vo forme celého radu tlačových zostáv a grafov.

Evidencia majetku a zbierok

Domáce účtovníctvo FILIP môže byť Vašou centrálnou evidenciou majetku rôzneho typu:

  • nehnuteľnosti (pozemky i stavby) - vrátane podstatných údajov z listu vlastníctva, a teda i podkladov pre priznanie k dani z nehnuteľností,
  • autá, motocykle a ďalšie dopravné prostriedky - s informáciami o údržbe jednotlivých vozidiel a s nadväznosťou na knihu jázd a evidenciu spotreby pohonných hmôt,
  • hnuteľný majetok,
  • zbierky - katalógy ľubovoľných zbierok, napr. obrazov, kníh, videokaziet a audio nosičov (vrátane jednotlivých skladieb v albumoch v zbierke( - táto evidencia umožňuje taktiež sledovať, komu a kedy ste niečo požičali.

Energia pod kontrolou

Sledovanie spotreby elektriny, vody a plynu je ďalšia z množstva prepracovaných funkcií programu. Pri elektrine sa napr. oplatí v prípade, že máte ročný limit odberu v nízkej sadzbe. Po obdržaní vyúčtovania môžete faktúru porovnať so svojou presnou evidenciou a v prípade nezrovnalostí vyúčtovanie reklamovať.

Presnosť Vašej evidencii dodá taktiež agenda so sadzbami DPH. FILIP obsahuje zoznam základných i znížených sadzieb používaných od 01. 01. 1995. Prípadné nové sadzby si do tohto programu môžete jednoducho zaviesť.

FILIP: Základné nastavenie pre sledovanie vývojov na energie

Ďalšie agendy

Všetky ťažko zapamätateľné údaje členov domácnosti, ako sú narodeniny, meniny, čísla osobných dokladov, telefónne čísla a v neposlednom rade prístupové heslá, je možné zaviesť do tzv. osobnej centrály. V tejto agende sú k dispozícii taktiež súhrnné prehľady financií a majetku. Ďalej sú v programe k dispozícii agendy pre zaznamenávanie úloh, poznámok či kalendárnych termínov. Nechýba ani komfortný adresár s možnosťou sledovania udalostí, správy dokumentov a prenosu adries do aplikácie Microsoft Outlook.