Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > FILIP > Novinky vo verzii

Novinky vo verzii FILIP 2009

Popisovaná verzia: FILIP 2009, release 5100
Vzťahuje sa k verzii: FILIP 2005, release 5000
K dispozícii od: 23. 04. 2009


Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.
Najnovšia aktualizácia: FILIP, rel. 5101 - k dispozícii od 10. 02. 2011.

 

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Prechod na euro

 • Nová verzia produktu FILIP 2009 je kompletne pripravená na novú menu euro. Prechod na euro je implementovaný do všetkých agend, ktoré ste doteraz používali v domácnosti. Konverzia prechodu na novú menu je realizovaná platným konverzným kurzom 30,1260. V prípade, že ste mali založenú domácnosť v predchádzajúcej verzii programu FILIP, odporúčame Vám pri založení euro domácnosti postupovať podľa návodu, ktorý nájdete tu.


Domácnosti

 • V agende Domácnosti je teraz možné zvoliť obdobie pre prácu v programe. Pracovať môžete buď v jednom roku, alebo vo všetkých rokoch. Nastavenie obdobia pre prácu vo zvolenej domácnosti je možné vykonať prostredníctvom voľby Obdobie, resp. pomocou povelu Záznam/Zmeniť obdobie v agende Domácnosti, prípadne zo stavového riadka.


 • Medzi domácnosťami je teraz možné sa prepínať i zo stavového riadku.

Účtovníctvo

 • Jednotlivé záznamy v peňažnom denníku je teraz možné rozúčtovať na viac riadkov. Napr. nákup z hypermarketu tak teraz môžete jednoducho rozdeliť na viacero položiek podľa požadovaného členenia či kategórie. Povel Rozúčtovať je možné vyvolať z ponuky Záznam, resp. z ponuky vyvolanej pravým tlačidlom myši v tabuľke agendy.
 • V agende Peňažný denník je teraz možné vytlačiť Príjmový resp. Výdajový pokladničný doklad.
 • V agendách Účtovníctvo/Pohľadávky resp. Záväzky je teraz možné vyplniť pole Členenie a Kategória. Zadané hodnoty sa pri likvidácii automaticky prenesú do peňažného denníka.


Financie

 • Do dialógu Celkový stav finančných prostriedkov vyvolaný pomocou klávesy F12, teraz vstupujú údaje z agend Dlhodobé vklady, Peniaze v hotovosti a Bankové účty, ktoré sú platné k vybranému dátumu.
 • Do agendy Portfólia na záložku Vklady a výbery bolo doplnené pole Poznámka.
 • V agende Platobné karty je teraz možné zadať informáciu o tom, či bude automaticky vydaná nová karta. Taktiež je možné editovať pole Limit.
 • Agenda Cenné papiere bola premenovaná na Investície, vykonané drobné úpravy.

Akcia

 • Novinkou je agenda Zmluvy, ktorá slúži pre evidenciu zmlúv týkajúcich sa napr. uzatvorených poistení, hypoték, pôžičiek, nájomného, elektriny, plynu a pod. Na záložke Platby je možné evidovať splátkový kalendár týkajúci sa príslušnej zmluvy.
 • V agende Osobnostná centrála je možné v poli Iniciály zadať celkom 6 znakov (teda napr.“PN st.“).
 • V agende Akcia/Kalendár je možné prostredníctvom povelu Záznam/Viacdenná udalosť zadať opakujúcu sa udalosť k vybranému dňu v zadanom období (napr. každý pondelok od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009).


 • V agende Kalendár je možné vytlačiť zostavu Kalendár udalostí za vybrané obdobie. Požadované obdobie zadáte v dialógom okne tlač.
 • V agende Akcia/Úlohy je teraz možné evidovať úlohu bez zadania dátumu termínu.

Podpora exportu tlačových zostáv do formátu Adobe PDF

 • Súbory vo formáte PDF sú používané ako elektronická náhrada tlačených dokumentov. Druh písma, formátovanie a rozloženie textu sú pri zobrazení a tlači rovnaké ako v pôvodnom dokumente. PDF súbory tak môže otvoriť, čítať a tlačiť každý, kto má nainštalovaný zadarmo šíriteľný Adobe Acrobat Reader. Pre export do PDF súboru sa všeobecne používa virtuálna PDF tlačiareň, ktoré sa objaví v zozname tlačiarní vo Windows. Pri tlači si namiesto bežnej tlačiarne vyberiete tlačiareň PDF, zadáte názov súbora a dokument sa v rovnakej podobe, ako by sa vytlačil na tlačiarni, uloží do PDF súbora.
 • V programe FILIP sme tlač do PDF zjednodušili, PDF tlačiareň si jedenkrát zvolíte v dialógovom okne tlač na záložke PDF a pre export do PDF kedykoľvek môžete v dialógu Tlač použiť tlačidlo PDF. Po jeho zvolení vytlačí FILIP zostavu na tlačiareň zvolenú na záložke PDF. Tlačové zostavy je možné do formátu PDF exportovať tiež prostredníctvom novej ikony Export PDF, ktorú nájdete po zobrazení náhľadu príslušnej zostavy hore na nástrojovej lište. Nastavenie PDF tlačiarne je pre všetky programy STORMWARE Office rovnaké.
 • Tlačiareň STORMWARE PDF Printer bude nainštalovaná automaticky, ak pri inštalácii programu necháte v sprievodcovi inštaláciou zaškrtnutú voľbu Inštalovať podporu tlače do PDF. Ak je pri tlači vybraná táto tlačiareň, je možné modifikovať jej nastavenie.

Ostatné

 • Vzhľad sprievodcov a dialógov zmenený podľa špecifikácie MS Wizard 97.
 • Aktualizovaný vzhľad ikon.
 • Aktualizovaná agenda Homebanking.
 • Do agend jednotlivých zbierok bolo doplnené pole Umiestnenie. Je tak možné riešiť napr. zápožičky, komu a do kedy je možné uviesť napr. do poznámky.

Majetok

 • Do agendy Majetok teraz môžete zadať adresu firmy, v ktorej bol majetok zakúpený. Pokiaľ je majetok prenesený z agendy Peňažný denník, adresa sa automaticky vyplní.
 • Do agend Vozidlá a Majetok bol za záložku údržba doplnený stĺpec Cena a pridané tlačové zostavy Údržba vozidla resp. Údržba majetku.