Aktualizácie k verzii 2009

Update FILIP, rel. 5101

K dispozícii od: 10. 02. 2011

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu FILIP 2009, rel. 5100.

Popis updatu:

  • Bolo opravené načítanie kurzového lístka, kurzový lístok je automaticky naimportovaný z internetovej stránky ECB.
  • V agende Energia bol opravený výpočet pre zúčtovanie, kedy nebola zohľadnená spotreba energie, ale len zaplatené zálohové platby
  • Pri zadávaní nového člena domácnosti už program umožní uloženie dátumu v políčku Meniny.
  • Bolo opravené padanie programu pri zvolení povelu Akcia/Kalkulačka.
  • Bola opravená chyba v agende Peňažný denník, kedy v určitých prípadoch bola na stavovom riadku uvedená čiastka na štyri desatinné miesta.
  • Pohľadávku/záväzok po úplnej likvidácii už program neponúka na úhradu, chyba bola odstránená.
  • Do celkového prehľadu finančných prostriedkov daného člena domácnosti na záložke Financie v agende Nastavenie/Osobná centrála už vstupuje i portfólio.
  • Bol opravený prenos adries do programu MS Outlook.